Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Tuổi trẻ với hiến pháp MÔ HÌNH SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ “TUỔI TRẺ VỚI PHÁP LUẬT” HIỆU QUẢMÔ HÌNH SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ “TUỔI TRẺ VỚI PHÁP LUẬT” HIỆU QUẢ PDF. In bài viết Email
Tuổi trẻ với hiến pháp
Tác giả: Thành đoàn Bến Tre   
article->created?> Ngày tạo: 23-05-2016 04:47

Thành phố Bến Tre là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh; trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn thành phố Bến Tre ngày càng tăng cao đã mở ra cho đoàn viên, thanh niên nhiều thời cơ cũng như thách thức. Với sự phát triển hội nhập ngày càng cao mang lại cho thanh niên nhiều cơ hội học tập, việc làm, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên cống hiến và trưởng thành. Đại đa số thanh niên thành phố có nhận thức chính trị, lối sống lành mạnh, tự tin, năng động và tính thực tiễn của thanh niên ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận thanh niên vẫn còn thờ ơ, sống thực dụng, lười lao động chỉ thích hưởng thụ từ đó dễ bị lôi kéo sa vào các tệ nạn xã hội. Đây là vấn đề đặt ra đối với tổ chức Đoàn, Hội cần có những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức nhằm định hướng lý tưởng, hình thành nhân cách cho thanh niên thông qua các hoạt động phong trào, hoạt động các CLB, Đội, Nhóm sở thích nói chung và hoạt động Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” nói riêng.

Với mục tiêu là góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành phố, thời gian qua Ban Thường vụ Thành đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tích cực triển khai có hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” từ thành phố đến cơ sở. Đến thời điểm hiện tại thành phố và cơ sở đang quản lý 18 Câu lạc bộ, trong đó thành phố 01 Câu lạc bộ và 17 Câu lạc bộ còn lại tại 17 xã, phường, trung bình mỗi Câu lạc bộ có từ 05 đến 09 thành viên (Đoàn Thanh niên với vai trò là Chủ nhiệm và Tư pháp là Phó Chủ nhiệm,..). Trong quá trình xây dựng các Câu lạc bộ, Thành đoàn đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn từ thành phố đến cơ sở để nâng cao năng lực về triển khai, xây dựng và tổ chức hoạt động. Quá trình tập huấn, các đồng chí cán bộ Đoàn được hướng dẫn việc thành lập, quản lý, duy trì hoạt động mô hình CLB, kỹ năng lập kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi; phương pháp, kinh nghiệm tuyên truyền… Nhờ đó mà hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi và người dân thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Từ khi thành lập, ra mắt đến nay các CLB này đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tham gia. Trong tuyên truyền, các CLB tập trung chủ yếu vào phổ biến các luật, quy định liên quan trực tiếp tới thanh, thiếu nhi như: Luật Thanh niên, Luật giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thuỷ nội địa; Luật phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, Luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS,… Đoàn Thanh niên các cấp còn phối hợp tổ chức các hoạt động như diễu hành, phát tờ rơi, treo panô, áp phích, tư vấn pháp luật, biểu diễn các tiểu phẩm gắn với các chương trình văn hoá, văn nghệ, hoạt động TDTT,… để nâng cao hiểu biết về pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và người dân.  Ngoài ra, các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” còn phối hợp với các ngành như: Hội Cựu Chiến binh, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Công an, Quân sự,…tham gia hiệu quả công tác cảm hoá, giáo dục Thanh thiếu niên, người lầm lỡ tiến bộ. Riêng trong năm 2015 và quí I/2016 Đoàn, Hội từ thành phố đến cơ sở đã nhận giáo dục, cảm hóa được 84 thanh niên qua đó số thanh niên được chuyển biến là 34 và số thanh niên này đã được tổ Đoàn, Hội phối hợp với các ngành giới thiệu việc làm ổn định. Điểm nổi bậc nhất của mô hình là tất cả các địa phương đều xây dựng ít nhất 01 tủ sách pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của Câu lạc bộ, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân được tiếp xúc, tìm hiểu. Nội dung của tủ sách thường xuyên được cập nhật, phong phú về loại hình và đa dạng về các thể loại như: sách tra cứu, báo, tờ gấp, sách bỏ túi,... Từ những hoạt động đó đã giúp cho đoàn viên, thanh niên tránh xa được các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy đang có chiều hướng thâm nhập sâu vào giới trẻ hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại như: Công tác đào tạo, tập huấn chưa đáp ứng được nhu cầu, một số thành viên của các mô hình còn thiếu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn, phương tiện, tài liệu, cơ sở vật chất cho công tác tuyên truyền còn rất hạn chế; sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp ở địa phương đối với việc xây dựng, đầu tư duy trì hoạt động các mô hình theo hướng phát triển bền vững một số đơn vị còn khó khăn; hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho thanh niên chưa có hiệu quả rộng rãi, mới chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền.

Để Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng hơn nữa trong thời gian tới, tổ chức Đoàn, Hội từ thành phố đến cơ sở sẽ tiếp tục quan tâm và thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Thường xuyên chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm vì đây là vấn đề quan trọng để xác định nội dung hoạt động trong năm và đặc biệt hơn hết là dự trù kinh phí hoạt động cho tất cả các nội dung để trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt (Tư pháp sẽ tham mưu); Tổ chức tập huấn thành viên CLB vì đây là lực lượng chủ yếu tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ để phổ biến, tuyên truyền và giải đáp thắc mắc về các nội dung, lĩnh vực liên quan đến pháp luật; Đổi mới các phương thức sinh hoạt để thu hút các đoàn viên, thanh niên tham gia: Thực tiễn hoạt động của các Câu lạc bộ thời gian qua cho thấy, việc đổi mới phương thức sinh hoạt góp phần không nhỏ trong việc duy trì hoạt động và ngày càng thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia vào các Câu lạc bộ. Chủ động phối hợp với tốt với các ngành tranh thủ các nguồn kinh phí hỗ trợ trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương; tham mưu với cấp ủy, chính quyền lồng ghép hoạt động của các mô hình này với chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các công việc của địa phương để vừa gây quỹ cho mô hình hoạt động, đồng thời hoạt động của mô hình cũng thiết thực và hiệu quả hơn đối với cộng đồng.

Có thể nói, sự phát triển của các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với Pháp luật” cần phải lấy đoàn viên, thanh niên làm lực lượng chủ đạo, từng bước làm cho đoàn viên, thanh niên có thể tự nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng kinh nghiệm của mình để có thể vận dụng pháp luật vào thực tiễn cho bản thân; đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tiễn, các phong trào hành động cách mạng để thanh niên trải nghiệm thực tiễn và áp dụng pháp luật, rèn luyện các kỹ năng chấp hành pháp luật, làm cho việc sống và làm việc theo pháp luật trở thành một chuẩn mực văn hóa bền vững trong mỗi đoàn viên, thanh niên thành phố

Cập nhật ngày