Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Gương mặt trẻ tiêu biểu QUY CHẾ Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”QUY CHẾ Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” PDF. In bài viết Email
Gương mặt trẻ tiêu biểu
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn tổng hợp   
article->created?> Ngày tạo: 29-11-2016 00:40

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1705/QĐ-TWĐTN ngày 07/12/2010)

của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

--------------------------

  1. I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của giải thưởng

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có mục đích:

-    Tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-    Tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo … trong thanh, thiếu nhi; củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

-    Thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Điều 2. Phạm vi áp dụng:

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” được thực hiện trên phạm vi cả nước và trong tất cả các cơ sở Đoàn, Hội, Đội, kể cả các cơ sở Đoàn, Hội ngoài nước.

Điều 3. Đối tượng áp dụng:

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt nam tiêu biểu” được trao cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên Việt Nam tiêu biểu nhất, có độ tuổi dưới 35, bao gồm cả thanh thiếu nhi Việt Nam học tập, công tác ở nước ngoài (Tính đến ngày 31/12 của năm xét Giải thưởng), đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong quy chế này.

II. TIÊU CHUẨN

Điều 4: Tiêu chuẩn chung:

-          Có phẩm chất đạo đức tốt; có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo và nghiên cứu khoa học;

-          Có ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước

-          Có uy tín và ảnh hưởng tốt trong thanh, thiếu nhi.

Điều 5: Tiêu chuẩn cụ thể

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người được nhận Giải thưởng phải thực sự là gương mặt trẻ tiêu biểu nhất của thanh, thiếu niên Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động theo các tiêu chuẩn sau:

1. Trong lĩnh vực học tập

Là người có thành tích xuất sắc, xét một trong các tiêu chí sau:

-    Đạt giải trong các kỳ thi Olimpic quốc tế hoặc khu vực

-    Có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học, được cơ quan cấp bộ và tương đương  khen thương, công nhận.

2. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí:

-    Chủ trì công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ đặc biệt xuất sắc được Hội đồng nghiệm thu cấp bộ và tương đương công nhận.

-    Có phát minh, sáng chế mới có giá trị khoa học và thực tiễn được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

-    Có công trình khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành uy tín (ưu tiên tạp chí quốc tế).

3. Trong lĩnh vực lao động sản xuất

Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí:

-    Có thành tích xuất sắc trong lao động, đạt hiệu quả kinh tế cao, có đóng góp tích cực cho công tác xã hội ở địa phương, cơ sở.

-    Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

( Ưu tiên cho những cá nhân đã đạt giải thưởng của Trung ương Đoàn trong lĩnh vực liên quan).

4. Trong lĩnh vực kinh doanh

Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong những tiêu chí sau:

-    Có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đạt hiệu quả kinh tế cao.

-    Có hành động, việc làm cụ thể giúp đỡ các thanh niên khác lập thân, lập nghiệp, tạo công ăn việc làm cho nhiều ngưởi trong xã hội và cộng động.

5. Trong lĩnh vực quản lý hành chính – nhà nước

Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí:

-    Có sáng kiến cải tiến công việc và đạt hiệu quả kinh tế, xã hội cao

-    Có sáng kiến xuất sắc, góp phần tích cực và có hiệu quả cao trong việc cải cách hành chính

6. Trong lĩnh vực quốc phòng

Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các  tiêu chí:

-    Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong khi thực hiện nhiệm vụ.

-    Có thành tích dũng cảm vượt qua khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

7. Trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội

Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí:

-    Có hành động đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã  hội; trong đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

-    Có tinh thần dũng cảm khắc phục khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

8. Trong lĩnh vực thể dục – thể thao

Là vận động viên trẻ tiêu biểu nhất trong số các vận động viên tiêu biểu mà Trung ương Đoàn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bầu chọn hàng năm.

9. Trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật

Là người có thành  tích xuất sắc nhất, xét một trong các  tiêu chí sau:

-    Có công lao đặc biệt trong việc phổ biến, giữ gìn  bản sắc văn hóa dân tộc.

-    Có tác phẩm nghệ thuật biểu diễn, được dư luận quan tâm và đánh giá cao.

-    Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.

-    Đạt giải quốc tế hoặc khu vực.

10. Trong lĩnh vực hoạt động xã hội

-    Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí sau:

-    Nhiệt tình, hăng hái đi đầu trong công tác từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội.

-    Có sáng kiến hiệu quả, thiết thực cho công tác xã hội, tạo được uy tín cao trong xã hội, cộng đồng và trong thanh, thiếu nhi.

-    Có đóng góp cụ thể và mang lại hiệu quả cao về vật chất, tinh thần cho xã hội.

III. GIẢI THƯỞNG

Điều 6. Số lượng và thời gian trao thưởng

-    Giải thưởng được trao cho 10 thanh niên tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiểu năm qua và có thành tích nổi bật nhất trong năm đề cử. Sau đó, chọn một gương mặt tiêu biểu nhất – toàn diện nhất để tôn vinh là Nhân vật thanh niên của năm.

-    Giải thưởng được xét tặng hàng năm vào dịp Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) và công bố công khai  trên các phương tiện đại chúng.

Điều 7. Hình thức giải thưởng

-    Cúp (vật phẩm lưu niệm) có ghi dòng chữ “ Ban chấp hành Trung ương Đoàn  TNCS  Hồ Chí Minh tặng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”

-    Bằng chứng nhận của Ban chấp  hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

-    Phần thưởng bằng tiền và hiện vật.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân được nhận giải thưởng

-    Nhận Giải thưởng (theo quy định tại điều 7 của Quy chế này).

-    Ghi tên vào Sổ vàng Danh dự của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

-    Quỹ Hỗ trợ tài năng  trẻ Việt Nam, tổ chức Đoàn các cấp, các bộ, ngành hữu quan ( do Ban thường vụ Trung ương Đoàn giới thiệu và đề nghị) theo dõi, tạo điều kiện để các cá nhân được nhận giải thưởng tiếp tục phấn đấu, trưởng thành.

-    Được mời tham dự một số hoạt động lớn trong nước hoặc quốc tế của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

-    Có trách nhiệm tham gia một số hoạt động xã hội do Trung ương Đoàn và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức.

-    Nhân vật thanh niên của năm và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong năm phải có chương trình hành động cho những năm tiếp theo, dưới sự tổ chức và bảo trợ của Trung ương Đoàn để chia sẻ những giá trị tiên tiến đối với thanh thiếu nhi.

-    Nhân vật trong năm sẽ trao lại Danh hiệu cho người mới của năm sau.

Điều 9. Quy định xử lý các trường hợp vi phạm

Trong trường hợp người đã được tôn vinh và nhận giải thưởng “ Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” có vi phạm nghiêm trọng trong 5 năm kể từ khi nhận giải thưởng, Thường trực Hội đồng Điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định tước bỏ Danh hiệu “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” của người đó và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

IV. QUY TRÌNH XÉT GIẢI THƯỞNG

Điều 10: Cơ quan thường trực

-    Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là cơ quan thường trực  Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”.

Điều 11. Quy trình đề cử

-    Trên cơ sở văn bản hướng dẫn và Quy chế Giải thưởng của Trung ương Đoàn, các đơn vị có thẩm quyền giới thiệu, đề cử chủ động gửi hồ sơ đề nghị xét tặng về Cơ quan Thường trực Giải thưởng vào tháng 12 hàng năm.

Các đơn vị có thẩm quyền giới thiệu, đề cử gồm: tỉnh (thành) Đoàn và Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn; các cơ quan thông tấn, báo chí được Ban bí thư Trung ương Đoàn đề nghị.

-    Trước thời gian trao giải 02 tháng, cơ quan Thường trực của Giải thưởng tổng hợp danh sách dự tuyển, lập hồ sơ của từng cá nhân, tiến hành thẩm định sơ bộ và tổng hợp ý kiến để trình Hội đồng Điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam;

-    Trước thời hạn trao giải 01 tháng, Hội đồng điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam chọn 20 gương xuất sắc nhất, tổ chức lấy  ý kiến bình chọn trền mạng để trình Hội đồng xét tặng Giải thưởng xem xét, quyết định.

-    Cơ quan thường trực của Giải thưởng có trách nhiệm tổ chức việc bình chọn, công bố và trao Giải thưởng.

Điều 12. Hội đồng xét tặng Giải thưởng

Hội đồng xét tặng Giải thưởng bao gồm các thành viên Hội đồng điều hành Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Hội đồng xét tặng giải thưởng có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng tư vấn. Hội đồng tư vấn do Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định, gồm: đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí liên quan đến lĩnh vực bình chọn, các chuyện gia có liên quan đến lĩnh vực bình chọn, các thành viên của Hội đồng Bảo trợ Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Điều 13. Hồ sơ xét tặng

Hồ sơ xét tặng bao gồm:

-    Sơ yếu lý lịch cá nhân

-    Bản tóm tắt thành tích cá nhân (có ý kiến xác nhận của cơ quan quản lý  trực tiếp và tổ chức Đoàn, Hội, Đội mà cá nhân đang sinh hoạt).

-    Các loại giấy tờ, văn bản chứng minh thành tích cá nhân (bản sao)

-    Ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh, thành Đoàn (hoặc tương đương).

-    Ý kiến thẩm định, công nhận nội bộ, ngành hữu quan

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực và sửa đổi bổ sung

-    Quy chế này có hiệu lực kẻ từ ngày ký ban hành.

-    Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu cần bổ sung, sửa đổi Quy chế phù hợp với tình hình thực tế, cơ quan thường trực Giải thưởng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét, quyết định./.

 

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Cập nhật ngày