Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Đề cương tuyên truyền Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016)Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016) PDF. In bài viết Email
Đề cương tuyên truyền
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy   
article->created?> Ngày tạo: 06-12-2016 08:42

Ngày 22.12.1944, theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại một khu rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, Cao Bằng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được Hồ Chủ Tịch ủy nhiệm lãnh đạo, đội biên chế thành 3 tiểu đội do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng và đồng chí Xích Thắng làm chính trị viên.

Việc thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với lịch sử quân đội ta. Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của Hồ Chủ tịch tuy ngắn nhưng rất súc tích bao gồm các vấn đề chủ yếu về đường lối quân sự của Đảng ta: vấn đề kháng chiến toàn dân, động viên và vũ trang toàn dân, nguyên tắc xây dựng lực lượng võ trang cách mạng…Hồ Chủ tịch nói: "...Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội đàn anh mong cho chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu qui mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta".

Chính vì ý nghĩa đó, ngày 22.12.1944 được chọn làm Ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trên cơ sở của cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại, quân đội ta từ một lực lượng nhỏ bé, vũ khí trang bị thô sơ đã vươn lên thành một đội quân hùng hậu, chính quy hiện đại, gắn bó với nhân dân, tô đậm truyền thống vẻ vang mà Bác Hồ đã dạy: "... Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng..."

Năm 1989, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22-12 hàng năm không chỉ là Ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là ngày hội Quốc phòng toàn dân. Từ đó, mỗi năm, cứ đến ngày này, toàn dân Việt Nam lại tiến hành các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động như mít tinh, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, giáo dục truyền thống, biểu diễn văn nghệ, đại hội thanh niên, thi đấu thể thao, hội thao quân sự... được diễn ra ở khắp làng, xã, cơ quan đoàn thể, cơ sở đơn vị...

Phát huy thành tích to lớn đã đạt được trong 72 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia xây dựng kinh tế đất nước và thực hiện tốt hơn chức năng làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Với truyền thống của đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang và nội dung bức trướng của Tỉnh ủy Bến Tre khen tặng “Phát huy truyền thống hai lần Anh hùng, Đoàn kết, hiệp đồng, vượt khó, tiến công” cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bến Tre luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, tích cực phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể các cấp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, từng bước xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà nền nếp, chính qui. Tập trung lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ bằng chương trình, kế hoạch khoa học, cụ thể, sửa đổi lề lối làm việc, tác phong công tác, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động ở đơn vị, làm chuyển biến đồng bộ các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” của tỉnh và phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang, tích cực đóng góp sức mình để gìn giữ và phát huy truyền thống Quyết chiến - Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống vẻ vang của quê hương Đồng Khởi, truyền thống của Bến Tre đơn vị hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao cho, tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích mới trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017./.

PV (tổng hợp)

Cập nhật ngày