Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Học tập và làm theo lời Bác Huyện đoàn Giồng Trôm tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Huyện đoàn Giồng Trôm tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” PDF. In bài viết Email
Tuổi trẻ Bến Tre làm theo lời Bác
Tác giả: Diệu Hiền   
article->created?> Ngày tạo: 26-05-2017 06:31

Sáng ngày 24/5/2017, tại Hội trường Nhà thiếu nhi huyện, Huyện Đoàn Giồng Trôm tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 trong cán bộ đoàn, hội chủ chốt trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phụ - Bí thư Huyện đoàn triển khai nội dung chuyên đề 2017

Nội dung triển khai chuyên đề năm 2017  là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Chuyên đề nêu rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên nhân, hình thức, biểu hiện cụ thể, hậu quả, tác hại và các giải pháp phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ và nhấn mạnh các giải pháp để thực hiện như tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, nêu gương người tốt việc tốt, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời tổ chức cho cán bộ đoàn, hội chủ chốt tham dự Hội nghị viết Bản cam kết cá nhân Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, NQ TW 4 khóa XII gắn với đăng ký hình mẫu Thanh niên Đồng khởi mới.

Sau Hội nghị quán triệt cấp huyện, các xã, thị trấn đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trong Ban chấp hành, Chi đoàn, đoàn viên, thanh niên, hoàn thành việc triển khai vào cuối tháng 5/2017.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hệ thống chuyên đề giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giái trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ

Diệu Hiền - Đài truyền thanh huyện

Cập nhật ngày