Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

TL sinh hoạt Chi đoàn ĐẨY MẠNH KHỞI NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỌCĐẨY MẠNH KHỞI NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỌC PDF. In bài viết Email
TL sinh hoạt Chi đoàn
Tác giả: Nguyễn Minh Thẩm   
article->created?> Ngày tạo: 29-05-2017 08:30

Khởi nghiệp là chúng ta tự chủ trong công việc kinh doanh của mình, chúng ta vừa là nhân viên vừa là ông chủ hoặc cao hơn chúng ta tự thành lập doanh nghiệp riêng cho mình rồi tuyển nhân viên vào cùng làm. Chúng ta cung cấp và phát triển một sản phẩm hay dịch vụ nào đó ra ngoài thị trường. Khởi nghiệp cũng có nghĩa là chúng ta tạo ra giá trị có lợi cho mọi người trong xã. Khởi nghiệp bằng việc thành lập doanh nghiệp sẽ tạo tăng trưởng kinh tế và sẽ góp phần vào việc phát triển kinh tế và xã hội.

Khởi nghiệp trong trường học chúng ta nhận thấy có 03 nhân tố

- Học sinh sinh viên là người đưa ra ý tưởng khởi nghiệp

- Tài chính là điều kiện thực hành ý tưởng

- Đoàn thanh niên giúp học sinh sinh viên thực hiện ý tưởng

Trước hết, để đẩy mạnh khởi nghiệp trong trường học thì vai trò của Đoàn thanh niên vô cùng quan trọng, Đoàn có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách từ chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” của  Lãnh đạo tỉnh đến học sinh sinh viên:

+ Học sinh sinh viên: là người đưa ra những ý tưởng của mình, những ý tưởng khả thi sẽ được chọn để tiến hành thực hiện.

+ Tài chính: vận động từ học sinh sinh viên trong trường vì nhằm nhắc nhở các bạn về chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” của tỉnh và cũng để thôi thúc tinh thần đưa ra ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh sinh viên. Bên cạnh đó tranh thủ sự vận động kinh phí từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kết hợp từ nguồn vốn đối ứng từ bản thân và gia đình học sinh sinh viên có ý tưởng được chọn để thực hiện. Tuy nhiên học sinh sinh viên cần phải hoàn trả vốn gốc khi ý tưởng thực hiện có lợi nhuận.

+ Đoàn thanh niên: có nhiệm vụ khơi dậy ý tưởng trong học sinh sinh viên, chịu trách nhiệm vận động nguồn kinh phí thực hiện ý tưởng và kiểm tra, giám sát quá trình ý tưởng thực hiện.

Tóm lại nếu chúng ta giải quyết tốt 03 nhân tố trên sẽ đẩy mạnh chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” trong trường học, một ý tưởng được thực hiện thành công là cơ sở cho ý tưởng kế tiếp thành công.