Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Tuổi trẻ với hiến pháp TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG KHỞI PHỐI HỢP ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH BẾN TRE TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRONG HỌC SINH, SINH VIÊNTRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG KHỞI PHỐI HỢP ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH BẾN TRE TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN PDF. In bài viết Email
Tuổi trẻ với hiến pháp
Tác giả: Đoàn TN trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi   
article->created?> Ngày tạo: 23-06-2017 02:57

Thực hiện kế hoạch phối hợp đã kí kết giữa Đoàn trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi và Đoàn Thanh niên công an tỉnh giai đoạn 2017 – 2019. Ngày 19/6/2017, tại cơ  sở I và cơ sở II Đoàn trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi phối hợp Đoàn Thanh niên công an tỉnh Bến Tre tổ chức Chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật trong học sinh, sinh viên đông đảo đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên đến tham gia.

Quang cảnh tại Chương trình

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên. Chương trình đã triển khai các nội dung: Thực trạng học sinh, sinh viên sử dụng ma tuý, nguyên nhân và các tác hại; ý thức chấp hành luật giao thông trong học sinh, sinh viên; bạo lực học đường: nguyên nhân, hậu quả; tình hình tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

Đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình

Chương trình kết thúc đã để lại cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi nhiều kinh nghiệm quý giá, góp phần giúp học sinh, sinh viên những kiến thức cần thiết để tự bảo vệ cho mình, gia đình và người thân.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, nó trực tiếp góp phần củng cố các chuẩn mực đạo đức, xây dựng niềm tin, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của mọi công dân, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật trong  học sinh, sinh viên. Phổ biến, giáo dục pháp luật là bước đầu tiên của quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống; tiền đề giúp mọi người trong xã hội thực hiện phương châm “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Cập nhật ngày