Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Đề cương tuyên truyền Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) PDF. In bài viết Email
Đề cương tuyên truyền
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn tổng hợp   
article->created?> Ngày tạo: 06-07-2017 02:34

I. Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sỹ

1. Hoàn cảnh ra đời

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần “.... thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào, chiến sỹ đã ngã xuống, hy sinh một phần xương máu trên các chiến trường. Với truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sĩ và đồng bào đã vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh.

Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ bị nạn ra đời ở Thuận Hóa (Bình Trị Thiên), rồi đến Hà Nội và một số địa phương khác... Sau đó ít lâu được đổi thành Hội giúp binh sĩ bị thương. Ở Trung ương có Tổng Hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch danh dự của Tổng Hội.

Ngày 28-5-1946, Hội giúp binh sĩ bị nạn tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội để kêu gọi mọi người gia nhập Hội và hăng hái giúp đỡ các chiến sỹ bị thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự.

Ngày 17-11-1946, cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Liên Hiệp Quốc dân Việt Nam đã tổ chức lễ xung phong “Mùa đông binh sỹ”, mở đầu cuộc vận động “Mùa đông binh sỹ” trong cả nước để giúp chiến sỹ trong mùa đông giá rét. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự buổi lễ và Người đã cởi chiếc áo đang mặc để tặng binh sỹ.

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày 19-12-1946, theo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng dậy kháng chiến với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Số người bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên, đời sống của chiến sỹ, nhất là những chiến sỹ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Trước tình hình trên, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều quyết định với những chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sỹ, góp phần ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sỹ.

Ngày 16-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL, quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sỹ đối với cuộc kháng chiến và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ.

Tháng 6-1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội phụ nữ Cứu quốc, Trung ương Đoàn thanh niên Cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha Thông tin Tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ (Bắc Thái) để bàn về công tác thương binh, liệt sỹ và thực hiện Chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn một ngày nào đó làm ngày Thương binh Liệt sỹ. Tại cuộc họp này các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 là ngày “Thương binh toàn quốc”. Từ đó hàng năm cứ vào dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều gửi thư, quà thăm hỏi, động viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ. Đặc biệt, từ sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến công tác thương binh, liệt sỹ.

Từ tháng 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 223/CT-TW ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27 tháng 7 hằng năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” của cả nước.

Mỗi năm cứ đến “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” nhất là vào dịp kỷ niệm năm tròn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

2. Ý nghĩa

Ngày Thương binh Liệt sỹ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc, đó là:

- Truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

- Tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, thương binh và người có công; khẳng định sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau.

- Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

II. Một số thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng 70 năm qua

1. Xây dựng và thực hiện thống nhất trong cả nước một hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng

- Kể từ Sắc lệnh số 20/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 16/2/1947 đặt “chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sỹ” đến nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đã được nghiên cứu xây dựng, ban hành tương đối toàn diện, đầy đủ và kịp thời, bảo đảm chất lượng để từng bước cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân; cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

- Nhiều vấn đề bất hợp lý do lịch sử để lại cũng như vấn đề mới nảy sinh trong quá trình chuyển đổi cơ chế và những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh, như vấn đề xác nhận liệt sỹ, thương binh; chính sách ưu đãi đối với thanh niên xung phong, những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; chính sách ưu đãi về giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, chế độ trợ cấp đối với một số đối tượng người có công với cách mạng được các cấp, các ngành quan tâm, giải quyết hiệu quả. 

- Việc xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công đạt được kết quả tích cực. Đến nay, toàn quốc đã xác nhận khoảng 9 triệu người có công, trong đó:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01-01-1945: gần 9.000 người.

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01-01-1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945: 16.500 người.

+ Liệt sỹ: gần 1.2 triệu người; thân nhân liệt sỹ gần 500.000 người.

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng: trên 117.000 người.

+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động: gần 1.300 người.

+ Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh: gần 600.000 người; thương binh loại B: trên 40.000 người.

+ Bệnh binh: gần 185.000 người.

+ Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học: gần 312.000 người.

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: gần 111.000 người.

+ Người có công giúp đỡ cách mạng: 1.897.000 người.

+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế: gần 4,1 triệu người.

- Hiện cả nước có trên 1,4 triệu người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; qua rà soát, cơ bản người có công đã được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Theo kết quả rà soát năm 2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong số 2.070.842 đối tượng được rà soát có 1.982.769 trường hợp (chiếm 95,75%) đã hưởng đủ chế độ; chỉ có 86.201 trường hợp, chiếm 4,16% kê khai là hưởng chưa đầy đủ; 1.872 trường hợp, chiếm 0,09% hưởng sai chính sách. 

2. Phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng phát triển sâu rộng từ Trung ương đến địa phương và đã đạt được hiệu quả thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc

- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công bằng những việc làm thiết thực thông qua: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố, mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn, con liệt sỹ mồ côi, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

Từ năm 2007 đến năm 2017, cả nước đã đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” hơn 3.481 tỷ đồng, trong đó, quỹ Trung ương hơn 41,36 tỷ đồng, quỹ địa phương hơn 3.440,4 tỷ đồng; xây dựng gần 90.000 nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 75.000 nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần 12.200 tỷ đồng; tặng gần 159.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá gần 955.000 tỷ đồng. 

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Chính phủ đã cấp cho các địa phương trên 2.450 tỷ đồng để hỗ trợ cho 80.000 hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở; 100% các mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng; 98% xã, phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ, 97% người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú.

- Bản thân thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng cũng nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành những tấm gương tiêu biểu, điển hình nhân tố mới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ được chú trọng và đạt được kết quả tích cực


- Đảng, Nhà nước và quân đội đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Nhà nước đầu tư nâng cấp các trung tâm giám định ADN của các bộ, ngành nhằm đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

- Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực trong việc phát hiện, quy tập mộ liệt sỹ và ghi danh, ghi công liệt sỹ.

- Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. 

- Bằng phương pháp thực chứng, phương pháp giám định AND, các cơ quan chức năng đã quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, phân tích hàng chục nghìn trường hợp, góp phần phục vụ tích cực cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ thời gian qua.  

Thời gian qua, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 939.462 hài cốt liệt sỹ; an táng tại 3077 nghĩa trang trong cả nước. 

- Việc xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ được các cấp, các ngành chú trọng và đã đạt được những kết quả cụ thể. 

Hiện cả nước có 9.637 công trình ghi công liệt sỹ, bao gồm đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ. Nhiều công trình trở thành công trình văn hóa, có giá trị về mỹ thuật, giáo dục truyền thống: Nghĩa trang Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Đền liệt sỹ Bến Dược, Khu tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc; Truông Bồn, tỉnh Nghệ An...

III. Phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế bất cập, tiếp tục đẩy mạnh công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong giai đoạn hiện nay

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: “Thực hiện chính tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm người có công có mức sống từ trung bình trở lên”. Để đạt được mục tiêu này, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau:

- Các cấp, các ngành cần chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách ưu đãi khác về kinh tế - xã hội đối với người có công, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho người có công và con em của họ; giúp đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính sách, nhất là đối tượng còn nhiều khó khăn để phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các chính sách ưu đãi đối với người có công cho phù hợp với tình hình của đất nước. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch mọi chính sách về người có công.


- Làm tốt hơn công tác tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sỹ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính liệt sỹ, thông báo và tạo điều kiện cho các gia đình người thân đến thăm viếng. Tiến hành sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công; qua đó thúc đẩy các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", “Toàn dân chăm sóc người có công với nước” phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực; đồng thời biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh và người có công tiêu biểu.


- Đẩy mạnh và thực hiện tốt việc lập, xét duyệt hồ sơ thường xuyên; tập trung giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng, nhất là những hồ sơ đã được xác lập trong những giai đoạn trước đây nhưng chưa được xem xét giải quyết do chưa bảo đảm thủ tục, coi đây là nhiệm vụ quan trọng.   


- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước với phương châm “Nhà nước, nhân dân và những người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu”.


- Đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống yêu nước và đạo nghĩa "Uống nước nhớ nguồn" trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng - liệt sỹ và những người có công với nước; biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp đó thành hành động thiết thực góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.


IV. Một số hoạt động chính của tuổi trẻ Bến Tre trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

1. Cấp tỉnh

1- Tổ chức Lễ khánh thành khu tưởng niệm Liệt sỹ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Văn Ơn tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành (dự kiến tháng 7/2017).

2- Tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh (vào đêm 26/7/2017).

3- Phối hợp Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức khánh thành Nhà thờ Liệt sỹ thanh niên xung phong Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Trung Kiên tại xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm (dự kiến tháng 7/2017).

4- Tổ chức họp mặt giao lưu truyền thống 3 thế hệ gia đình thương binh, liệt sỹ (dự kiến tháng 7/2017).

5 - Phối hợp các sở, ngành tổ chức Lễ hoa đăng tri ân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (dự kiến vào đêm 27/7/2017).

6- Tổ chức Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cấp tỉnh” hướng đến chăm sóc sức khỏe cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sỹ, cựu cán bộ Đoàn, cựu Thanh niên xung phong neo đơn (dự kiến tháng 7/2017).

7- Thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh “Khăn tay tri ân”“Ngày tri ân” (Từ tháng 5 đến tháng 7/2017).

* Đối với công trình “Khăn tay tri ân”

- Thời gian thực hiện: Từ 15/5/2017 đến 27/7/2017.

- Đối tượng tri ân: Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình thương binh đã qua đời.

- Đối tượng thực hiện công trình: Đoàn viên, thanh niên thuộc khối đoàn ngành, lực lượng vũ trang, đoàn viên là học sinh, sinh viên trường THPT Chuyên và các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; đội viên các Liên đội trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung công trình:

Mỗi địa phương phát động đoàn viên, thanh niên, đội viên thêu khăn tặng các đối tượng tri ân tại địa phương mình theo chỉ tiêu phân bổ.

Khối Đoàn tương đương huyện, thành phố thực hiện công trình tại địa phương do đơn vị chọn để thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn đơn vị huyện Châu Thành để tổ chức bàn giao công trình điểm cấp tỉnh. Các đơn vị còn lại chủ động tổ chức bàn giao trực tiếp công trình tại địa phương gắn với các hoạt động trong “Ngày tri ân”.

Quy cách khăn thêu quy định như sau:

+ Kích thước tối thiểu: 20cm x 30cm. Chất liệu vải tùy chọn, khuyến khích chọn màu vải trắng.

 

+ Trình bày: Đẹp, trang trọng, hình ảnh thêu tùy chọn đảm bảo có dòng chữ

“Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

Tuổi trẻ Bến Tre tri ân”

- Chỉ tiêu thực hiện công trình:

+ Huyện, Thành đoàn: Mỗi đơn vị ít nhất 200 chiếc khăn.

+ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn khối các Cơ quan, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, Đoàn trường THPT Chuyên Bến Tre: mỗi đơn vị ít nhất 40 chiếc khăn.

+ Đoàn trường Cao đẳng Bến Tre, Đoàn trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi: mỗi đơn vị ít nhất 60 chiếc khăn.

+ Đoàn trường Trung cấp Y tế, Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: mỗi đơn vị ít nhất 20 chiếc khăn.

* Đối với công trình “Ngày tri ân”

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/7/2017 đến 27/7/2017.

- Đối tượng tri ân: Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình thương binh đã qua đời; gia đình cựu cán bộ Đoàn, cựu Thanh niên xung phong neo đơn hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

- Đối tượng thực hiện: Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh, khuyến khích tập hợp đối tượng học sinh, thanh niên chưa ngoan khối trường học; thanh niên chậm tiến, có nguy cơ vi phạm pháp luật, thanh niên hoàn lương tại địa phương tham gia xem đây là hoạt động giáo dục đặc biệt cho đối tượng thanh niên đăc thù

- Nội dung thực hiện

Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến tận gia đình đối tượng tri ân thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, quét dọn và sửa chữa nhà, hỗ trợ thực hiện tiêu chí nông thôn mới (đào hố rác, hố xử lý nước thải, trồng hàng rào cây xanh...) và cùng nấu bữa cơm thân mật với gia đình kết hợp bàn giao công trình “Khăn tay tri ân”.

Sau hoạt động tổ chức cho đoàn viên, thanh niên viết “Nhật ký Ngày tri ân” ghi lại cảm xúc, suy nghĩ của đoàn viên, thanh niên. Nhật ký này có thể lưu giữ tại Chi đoàn hoặc trao lại cho gia đình thực hiện công trình, đồng thời lựa chọn trang nhật ký phù hợp tuyên truyền trên mạng xã hội.

- Chỉ tiêu công trình:

+ 100% Huyện, Thành đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn khối, Đoàn tương đương và Đoàn trường học trực thuộc thực hiện ít nhất 01 Ngày tri ân cấp mình và chỉ đạo cơ sở triển khai tốt công trình trên địa bàn.

+ 100% Đoàn cơ sở khối ngành, lực lượng vũ trang (có thể tổ chức theo cụm) thực hiện ít nhất 01 Ngày tri ân cấp mình tại địa phương kết nghĩa.

+ 100% Chi đoàn ấp, khu phố (có thể tổ chức theo liên Chi đoàn nhưng không quá 3 Chi đoàn/cụm) thực hiện ít nhất 01 Ngày tri ân tại địa phương mình.

2.  Cấp huyện, thành phố và tương đương

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tham gia các hoạt động cấp tỉnh theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; đồng thời, tổ chức thực hiện ít nhất 07 công trình, hoạt động cấp mình, trong đó:

* Nội dung bắt buộc

1- Công trình “Khăn tay tri ân” “Ngày tri ân” đảm bảo ý nghĩa, tính giáo dục, chỉ tiêu được giao.

2- Vận động kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương, Nhà nghĩa tình đồng đội cho người và gia đình có công.

3- Tổ chức hành trình theo bước chân những người anh hùng hoặc hành trình về địa chỉ đỏ gắn với Diễn đàn “Thanh niên Bến Tre yêu nước phải làm gì?” trong đợt cao điểm.

4- Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ đồng loạt vào đêm 26/7/2017 tại 100% Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn.

5- Các Huyện, Thành đoàn: Chỉ đạo 100% Đoàn trường THPT trực thuộc, các Liên đội tổ chức hoạt động tìm hiểu danh nhân, anh hùng liệt sỹ trường mang tên trong đợt cao điểm.

Đoàn tương đương cấp huyện, thành phố: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu cuộc đời, tấm gương Anh hùng Liệt sỹ trẻ tuổi tỉnh Bến Tre hoặc hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người và gia đình người có công.

6- Tổ chức Ngày hội tuổi trẻ chăm sóc Nghĩa trang, Đền thờ Liệt sỹ đồng loạt vào ngày 16/7/2017.

* Nội dung tự chọn

1- Phối hợp tổ chức họp mặt con thương binh, gia đình liệt sỹ lồng ghép chương trình “Thắp sáng ước mơ khởi nghiệp tuổi trẻ Bến Tre”.

2- Phối hợp tổ chức giao lưu, nói chuyện truyền thống với nhân chứng lịch sử, thân nhân các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong.

3- Các hoạt động khác do đơn vị, địa phương sáng tạo tổ chức.

3. Cấp xã, phường, thị trấn

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức; đồng thời, tổ chức thực hiện ít nhất 04 công trình, hoạt động cấp mình, trong đó:

* Nội dung bắt buộc

1- Công trình “Khăn tay tri ân” “Ngày tri ân” đảm bảo ý nghĩa, tính giáo dục, chỉ tiêu được giao theo chỉ đạo của Đoàn cấp trên.

2- Hỗ trợ ngày công xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương, Nhà nghĩa tình đồng đội cho người và gia đình có công do Đoàn cấp trên hoặc các tổ chức, cá nhân khác vận động thực hiện.

3- Đối với xã, phường, thị trấn Đoàn: Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ đồng loạt vào đêm 25/7/2017 tại 100% Đền thờ Liệt sỹ trên địa bàn.

Đối với Đoàn cơ sở  tương đương cấp xã, phường, thị trấn: Tham gia Ngày  Ngày hội tuổi trẻ chăm sóc Nghĩa trang, Đền thờ Liệt sỹ tại địa phương kết nghĩa đồng loạt vào ngày 16/7/2017.

* Nội dung tự chọn do đơn vị, địa phương sáng tạo tổ chức.

4. Cấp Chi đoàn

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân tại địa phương, đơn vị; tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức; đồng thời, tổ chức thực hiện ít nhất 03 công trình, hoạt động cấp mình, trong đó:

* Nội dung bắt buộc

1- Công trình “Khăn tay tri ân” “Ngày tri ân” đảm bảo ý nghĩa, tính giáo dục, chỉ tiêu được giao theo chỉ đạo của Đoàn cấp trên.

2- Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chuyên đề chủ điểm tháng 7 từ ngày 16/7 đến 27/7/2017 đảm bảo các nội dung: Hái hoa dâng chủ về Ngày Thương binh Liệt sĩ (hoặc xem video clip tùy điều kiện từng chi đoàn); tuyên truyền gương anh hùng liệt sỹ tại địa phương, đơn vị (ưu tiên anh hùng liệt sỹ trẻ tuổi nếu có), phát biểu cảm tưởng của đoàn viên liên hệ thực tiễn với thực hiện giá trị “Yêu nước” trong hình mẫu người thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện”.

* Nội dung tự chọn do đơn vị, địa phương sáng tạo tổ chức.

5. Chỉ tiêu lớn toàn hoạt động

- 100% Huyện, Thành đoàn và tương đương triển khai tốt công trình “Khăn tay tri ân” “Ngày tri ân” theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

- Toàn tỉnh xây dựng 70 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội cho người và gia đình có công, trong đó:

+ Cấp huyện, thành phố: ít nhất 07 căn/đơn vị.

Lưu ý: Được tính chỉ tiêu cho các căn nhà do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vận động đem về địa phương, không được tính các căn nhà do Đoàn tương đương cấp Huyện, Thành đoàn vận động đem về địa phương.

+ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh: ít nhất 01 căn/đơn vị.

+ Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: ít nhất 01 căn/đơn vị.

+ Đoàn trường Cao đẳng Bến Tre chủ trì phối hợp Đoàn trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi, Đoàn trường Trung cấp Y tế, Đoàn trường THPT Chuyên: ít nhất 01 căn.

- Toàn tỉnh khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 7.000 lượt người và gia đình có công.

- Tổ chức Lễ Thắp nến tri ân tại 100% Nghĩa trang Liệt sỹ, Đền thờ Liệt sỹ trong toàn tỉnh.

(Đề cương có sử dụng nội dung tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng)

Cập nhật ngày