Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Tháng Thanh niên 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong, sáng tạo xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc              Tuổi trẻ Bến Tre phấn đấu rèn luyện trở thành người thanh niên Đồng Khởi mới "Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện"

Hoạt động Đoàn Mỏ Cày Bắc tổ chức tuyên truyền biển, đảo năm 2017 cho 130 đoàn viên, thanh niên và học sinhMỏ Cày Bắc tổ chức tuyên truyền biển, đảo năm 2017 cho 130 đoàn viên, thanh niên và học sinh PDF. In bài viết Email
Tác giả: Công Lý – Huyện đoàn Mỏ Cày Bắc   
article->created?> Ngày tạo: 17-08-2017 07:22

Nhằm củng cố, nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Mỏ Cày Bắc phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre tổ chức tuyên truyền biển, đảo năm 2017.

Ảnh: Các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia lớp tập huấn tuyên truyền biển đảo

Thượng tá Hồ Văn Cân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tuyên truyền cho các bạn đoàn viên, thanh niên và học sinh các nội dung về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo; những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa; thông tin về các chủ trương, chính sách mới liên quan tới biển, đảo Việt Nam; nhận biết những quan điểm sai trái, thù địch của kẻ xấu về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông; tuyên truyền nâng cao trách nhiệm và tình cảm đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Cập nhật ngày