Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Tháng Thanh niên 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong, sáng tạo xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc              Tuổi trẻ Bến Tre phấn đấu rèn luyện trở thành người thanh niên Đồng Khởi mới "Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện"

Hoạt động Đoàn Huyện đoàn Thạnh Phú tổ chức giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW năm 2017Huyện đoàn Thạnh Phú tổ chức giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW năm 2017 PDF. In bài viết Email
Tác giả: Huyện đoàn Thạnh Phú   
article->created?> Ngày tạo: 01-09-2017 02:57

 

Ngày 30/8/2017, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thạnh Phú tổ chức giám sát Chiến lược phát triển thanh niên đối với 02 đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh và xã Mỹ An theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đoàn giám sát do đồng chí Huỳnh Thị Cẩm, Huyện ủy viên- Bí thư Huyện đoàn làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Trường An, Phó Bí thư Huyện đoàn- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện làm Phó đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc huyện và Ban Thường vụ Huyện đoàn tham dự.

Nội dung giám sát: Về kết quả triển khai Luật Thanh niên; công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách có liên quan đến công tác thanh niên; việc ban hành các văn bản, kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện các chỉ tiêu Chiến lược phát triển thanh niên thời gian qua và giai đoạn đến năm 2020 tại địa phương. Tình hình thanh niên và công tác quản lý thanh niên tại địa phương. Việc triển khai thực hiện Chương trình học nghề và tạo việc làm cho thanh niên. Vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh, đạo về công tác thanh niên. Hoạt động của Hội đồng công tác thanh niên tại xã; tổ chức các hoạt động, phong trào chăm lo cho thanh niên. Công tác phối hợp giữa UBND xã với Xã đoàn trong thực hiện công tác thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Việc hỗ trợ, tạo điều kiện thực hiện Tháng Thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại đơn vị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thị Cẩm, Bí thư Huyện đoàn- Trưởng Đoàn giám sát đã phân tích, đánh giá những mặt làm được, những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân; đồng thời đề nghị 02 đơn vị quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác thanh niên trong thời gian tới, nhất là tiếp tục: Tuyên truyền Luật Thanh niên, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách liên quan đến thanh niên sâu rộng đến từng đối tượng; cần củng cố Hội đồng công tác Thanh niên của xã và bám vào quy chế hoạt động. Tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn từ các chương trình, dự án để phát triển kinh tế, nhất là tham gia Đề án sinh kế thoát nghèo và chương trình khởi nghiệp. Việc nhận lãnh, cảm hóa giáo dục thanh niên chậm tiến cần có hình thức giáo dục, phân công cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao. Quan tâm đến việc làm cho thanh niên là bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; lãnh đạo công tác tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm của thanh niên; vận động thanh niên đi xuất khẩu lao động... Qua giám sát, đơn vị được giám sát đã chân thành ghi nhận, tiếp thu ý kiến và thể hiện sự đồng tình cao qua nội dung Đoàn đã trao đổi, góp ý nhằm giúp địa phương nắm rõ hơn về công tác quản lý nhà nước về thanh niên để tập trung lãnh, chỉ đạo tốt hơn trong thời gian tới.