Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Tháng Thanh niên 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong, sáng tạo xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc              Tuổi trẻ Bến Tre phấn đấu rèn luyện trở thành người thanh niên Đồng Khởi mới "Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện"

Từ Đại hội đến Đại hội Tâm thư sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre gửi đến Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022Tâm thư sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre gửi đến Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 PDF. In bài viết Email
Tác giả: Võ Lê Huế Anh   
article->created?> Ngày tạo: 07-09-2017 06:47

Xung quanh chúng ta chắc hẳn có rất nhiều bạn trẻ khát khao được cống hiến, được đóng góp sức trẻ của mình cho sự phát triển của quê hương Bến Tre. Tôi mong rằng qua Đại hội lần này các đồng chí đánh giá đúng thực chất những việc đã làm được, chưa làm được để xây dựng chiến lược phát triển cho nhiệm kỳ mới.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực việc học tập và làm theo phong cách, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mỗi đoàn viên, thanh niên sống có trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Xây dựng hình ảnh người Thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện”

Bên cạnh đó cần khơi dậy trong thanh niên tinh thần Đồng Khởi khởi nghiệp góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Ảnh: Sinh viên Võ Lê Huế Anh – ngành Sư phạm mầm non - trường Cao đẳng Bến Tre (Đạt danh hiệu Sinh viên 05 tốt cấp tỉnh, Tôi người thanh niên Đồng Khởi mới)

Cập nhật ngày