Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

6 Bài học lý luận chính trị Huyện đoàn Châu Thành tổ chức Hội thi "Tìm hiểu 6 bài học lý luận Chính trị" năm 2017Huyện đoàn Châu Thành tổ chức Hội thi "Tìm hiểu 6 bài học lý luận Chính trị" năm 2017 PDF. In bài viết Email
Tác giả: Mỹ Xuyên   
article->created?> Ngày tạo: 29-09-2017 08:26

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017, nhằm đổi mới việc triển khai học tập 6 bài học lý luận Chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, ngày 21/9 vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành tổ chức Hội thi "Tìm hiểu 6 bài học lý luận Chính trị" năm 2017.

Ảnh: Quang cảnh Hội thi

Mục đích của Hội thi nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên và thanh niên nắm được những nội dung cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị của nước ta; tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH và HĐDH đất nước.

Tham gia Hội thi gồm có 50 cá nhân là các cán bộ đoàn từ 22 xã Đoàn và 5 Đoàn trường học trong toàn huyện. Nội dung cuộc thi gồm hai phần: Thi trắc nghiệm cá nhân trên giấy và thi Chung sức gồm 4 đội (mỗi đội đại diện 5 thành viên) tham gia với các câu hỏi được lấy từ 6 bài học bồi dưỡng lý luận Chính trị cơ bản cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Kết quả Hội thi đã trao 05 giải 01 nhất, 01 nhì, 01 ba và 02 giải khuyến khích cho 5 cá nhân đạt thành tích cao nhất Hội thi ./.