Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Từ Đại hội đến Đại hội Thành phố Bến Tre: Liên đội trường Tiểu học Bến Tre với công trình cổng trường an toàn giao thông và không rác chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022Thành phố Bến Tre: Liên đội trường Tiểu học Bến Tre với công trình cổng trường an toàn giao thông và không rác chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 PDF. In bài viết Email
Tác giả: Mai Văn Phú   
article->created?> Ngày tạo: 14-10-2017 16:09

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, được sự thống nhất của Ban giám hiệu, Liên đội trường Tiểu học Bến Tre đã phát động trong toàn thể chi đội, đội viên, học sinh tham gia xây dựng cổng trường an toàn giao thông và không rác, đây là công trình Măng non chào mừng đại hội Đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI,  2017 – 2022.

Ảnh: Công trình cổng trường an toàn giao thông và không rác Liên đội trường Tiểu học Bến Tre chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công trình được thực hiện còn mang ý nghĩa phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của học sinh trong việc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông; Tuyên truyền ý thức chấp hành an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh, phụ huynh học sinh; ngoài ra, góp phần làm cho cảnh quang trước cổng trường xanh, sạch, đẹp và an toàn hơn.

Qua thời gian triển khai và phát động thực hiện trên một năm tại 03 địa điểm cổng trường với những nội dung thực hiện xuyên suốt như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông; phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện trực tiếp để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông; Phối hợp tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động hỗ trợ học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn; vận động Phụ huynh học sinh, học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông và thực hiện văn hóa giao thông.

Thành lập các tổ chức  đội tình nguyện là đoàn viên chi đoàn tham gia hướng dẫn giao thông tại các cổng trường trong giờ cao điểm. Thành lập đội tuyên truyền viên là học sinh tuyên truyền thực hiện Chủ trương “Năm không”; việc chấp hành an toàn giao thông và giữ vệ sinh trước cổng trường.

Phân khu vực đậu xe cho phụ huynh ở các cổng ra vào. Phụ huynh chấp hành tốt những quy định về đỗ xe, dừng xe; không đậu xe dưới lòng lề đường trong thời gian đưa, rước học sinh. Đưa tiêu chí chấp hành luật giao thông vào tiêu chí thi đua hàng tuần, lớp nào thực hiện tốt việc đậu xe trên lề đường khi đưa rước học sinh được cộng 5 điểm, không chấp hành tốt trừ 5 điểm trên 1 lần vi phạm. Học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Tổ chức cho học sinh tham gia tổng vệ sinh trường học vào chiều thứ sáu hàng tuần.

Với tinh thần trách nhiệm của toàn thể học sinh, đội viên, ngày 28/9/2017, Ban giám hiệu nhà trường đã nghiệm thu và thống nhất trưng bảng công trình Măng non chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022./.

 
Các tin khác...