Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Gương mặt trẻ tiêu biểu Anh Đoàn Văn Truyền – Gương thanh niên tôn giáo học tập và làm theo lời Bác tiêu biểu huyện Ba Tri năm 2017Anh Đoàn Văn Truyền – Gương thanh niên tôn giáo học tập và làm theo lời Bác tiêu biểu huyện Ba Tri năm 2017 PDF. In bài viết Email
Gương mặt trẻ tiêu biểu
Tác giả: Minh Thơ – Huyện đoàn Ba Tri   
article->created?> Ngày tạo: 01-11-2017 08:11

Anh Đoàn Văn Truyền, sinh năm 1995 hiện là Chi hội Phó Chi hội Thanh niên tôn giáo ấp An Nhơn, xã Phú Trung, huyện Ba Tri. Trong quá trình tham gia sinh hoạt, công tác tại Chi hội, anh Truyền luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành sự chỉ đạo của Ủy ban Hội xã cũng như sự định hướng hoạt động của Ban Thường vụ Xã đoàn; tạo sự chuyển biến nhận thức của thanh niên có đạo ở ấp trong việc xây dựng cuộc sống với phương chăm “Tốt đời – Đẹp đạo” gắn với việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở địa bàn dân cư, góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Ảnh: Anh Đoàn Văn Truyền – Gương thanh niên tôn giáo học tập và làm theo lời Bác tiêu biểu huyện Ba Tri năm 2017

Trong quá trình công tác, anh Truyền luôn bám sát vào chương trình hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên của xã, từng lúc đã chủ động cụ thể hóa thành chương trình công tác năm, 6 tháng, hàng quý của chi Hội và tổ chức họp định kỳ hàng tháng để triển khai đến hội viên, thanh niên tôn giáo thực hiện. Ngoài ra, thực hiện sự định hướng của Ủy ban Hội xã về việc tập trung thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng và lý tưởng cách mạng cho hội viên, thanh niên; đặc biệt là hội viên, thanh niên tôn giáo; xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Hội, anh Truyền đã triển khai giáo dục rộng khắp đến tận hội viên, thanh niên tôn giáo thông qua việc tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt chi Hội, sinh hoạt truyền thống.

Anh Truyền còn cho biết thêm, bản thân luôn nêu cao tinh thần xung kích, tham gia tốt phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Tham gia hiến máu và vận động nhiều hội viên, thanh niên tôn giáo tham gia hiến máu tình nguyện; trong năm 2017, đã vận động được 10 hội viên, thanh niên tôn giáo hiến được 10 đơn vị máu; vận động hội viên, thanh niên tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, làm nồng cốt trong các lực lượng dân quân tự vệ, đội dân phòng của xã.

Anh Truyền cũng tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Hội LHTN Việt Nam gắn với tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng - Đoàn - Hội, ý nghĩa các ngày Lễ thông qua các hoạt động thực tiễn tại địa phương. Phối hợp tổ chức nhiều phong trào văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút thanh niên tham gia. Từ thực tế các phong trào đã tác động sâu rộng đến việc nâng cao nhận thức, bồi dưỡng định hướng chính trị, hình thành đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh trong thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tại ấp rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đối với việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện”, anh Truyền luôn tích cực hưởng ứng và triển khai phù hợp với phần đông thanh niên thực tế ở địa phương với những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để hội viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, ý thức chấp hành pháp luật, sống có lý tưởng, giàu tri thức, sức khoẻ, kỹ năng, và lối sống lành mạnh.

Trong cuộc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ An Phú Trung học tập và làm theo lời Bác” với các chủ đề “Suốt đời phấn đấu: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành với nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, “phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” anh Truyền đã tích cực tuyên truyền, giáo dục trong hội viên, thanh niên tự hào về truyền thống của dân tộc, của quê hương, đất nước; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương cũng như tham gia xây dựng xã văn hoá nông thôn mới. Đặc biệt, bản thân anh Truyền luôn gương mẫu thực hiện tốt để hội viên, thanh niên tôn giáo lấy đó làm gương thực hiện, cụ thể đã thực hiện nghiêm những chuẩn mực đạo đức dành cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên./.