Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Tháng Thanh niên 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong, sáng tạo xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc              Tuổi trẻ Bến Tre phấn đấu rèn luyện trở thành người thanh niên Đồng Khởi mới "Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện"

Đề cương tuyên truyền TÀI LIỆU HỌC TẬP, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2017-2022TÀI LIỆU HỌC TẬP, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2017-2022 PDF. In bài viết Email
Đề cương tuyên truyền
Tác giả: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn   
article->created?> Ngày tạo: 05-02-2018 11:22

1. Thông tin nhanh kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI – Nhiệm kỳ 2017-2022

https://drive.google.com/file/d/1uzYVAVajwZ-VAPx_UgNyE651Ms7WPQ9T/view?usp=sharing

2. Thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ X – Nhiệm kỳ 2017-2022

https://drive.google.com/file/d/1f4RJM04Mzt2UfZUVGabX7Q5BqD3LmJFF/view?usp=sharing

3. Công tác Phong trào của Đoàn

https://drive.google.com/file/d/14CrSN0bjzPEZHMIuH8Hz0GQVpFwKSy2c/view?usp=sharing

4. Công tác Tổ chức – Xây dựng Đoàn

https://drive.google.com/file/d/1GyXQClB229or9FjX2PYamr8mX2adS18_/view?usp=sharing

5. Công tác Giáo dục của Đoàn

https://drive.google.com/file/d/1qQlIPllWS2rtAIN6ixeV1NbeExICZgQw/view

 

 

 

Cập nhật ngày