Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Hoạt động Đoàn Ba Tri: Giám sát Hội đồng công tác thanh niên xã An Thủy theo Quyết định 217 của Bộ Chính trịBa Tri: Giám sát Hội đồng công tác thanh niên xã An Thủy theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị PDF. In bài viết Email
Tác giả: Minh Thơ – Huyện đoàn Ba Tri   
article->created?> Ngày tạo: 08-10-2018 09:20

Ngày 02/10/2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức giám sát UBND xã An Thủy về việc thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên huyện đến năm 2020. Đồng chí Đặng Hoàng Tân – Quyền Bí thư Huyện đoàn, đồng chí Đặng Văn Phúc – Phó Bí thư Huyện đoàn; đồng chí Liêu Văn Trắng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Trà Thị Ngọc Giàu – Phó Chủ tịch UBND xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện đoàn; các đồng chí là thành viên Hội đồng công tác thanh niên xã An Thủy cùng tham dự.

Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe Hội đồng công tác thanh niên xã An Thủy báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giám sát, đồng chí Đặng Hoàng Tân – Quyền Bí thư Huyện đoàn đã chủ trì, đặt các vấn đề trao đổi, nắm tình hình xoay quanh các nội dung như: hoạt động của Hội đồng công tác Thanh niên xã An Thủy, trách nhiệm của các thành viên trong việc thực hiện kế hoạch hàng năm; công tác tuyên truyền về chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2011 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện Kế hoạch số 01, ngày 01/4/2013 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình số 142, ngày 26/7/2012 của Ủy ban nhân dân huyện về Chương trình phát triển Thanh niên huyện Ba Tri đến năm 2020; việc nâng cao nhận thức về phát triển Thanh niên; tổ chức thực hiện cơ chế, chế độ chính sách đối với Thanh niên; công tác huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển Thanh niên…

Đây là hoạt động thiết thực, nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh./.