Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Hoạt động Hội Tập huấn về công tác Tôn giáo cho cán bộ Đoàn - Hội cơ sởTập huấn về công tác Tôn giáo cho cán bộ Đoàn - Hội cơ sở PDF. In bài viết Email
Tác giả: Ban Thư ký UBH LHTN Việt Nam tỉnh   
article->created?> Ngày tạo: 25-09-2018 17:00

Ngày 24/9/2018 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác tôn giáo cho 135 cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách đang công tác tại các xã trong toàn tỉnh, đoàn viên, hội viên, trong đó có 32 thanh niên tín đồ tôn giáo. Tham dự lớp tập huấn, các cán bộ Đoàn – Hội  được quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; khái quát tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh; một số nội dung trong công tác vận động quần chúng, chức sắc, tín đồ tôn giáo; quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo,...

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác tôn giáo, các cấp bộ Đoàn - Hội đã chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo, hỗ trợ thanh niên tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên do đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội còn ít được đào tạo về công tác tôn giáo nên chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với thanh niên các tôn giáo.

Việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.

Cập nhật ngày