Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Hoạt động Đoàn Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí MinhĐoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh PDF. In bài viết Email
Tác giả: Đoàn thanh niên Công an tỉnh   
article->created?> Ngày tạo: 11-10-2018 17:00

Ngày 10/10/2018, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức buổi tọa đàm Tuổi trẻ Đoàn Thanh niên công an với Chũ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung tập trung vào ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề Đảng ta vận dụng sáng tạo và phát triển trong lịch sử và trong công cuộc đổi mới hiện nay; kết quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ…, nhất là cán bộ trẻ.

Qua thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nhận thấy cần chủ động xây dựng kế hoạch tự học tập lý luận chính trị để nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác trong thực tiễn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính kiên định cho bản thân, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần phát huy tốt vai trò của thanh niên công an nhân dân trong giữ vững anh ninh chính trị trên địa bản tỉnh./.

Cập nhật ngày