Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Hoạt động Đoàn TP. Bến Tre: Giám sát Ủy ban nhân dân Phường 3 về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2018TP. Bến Tre: Giám sát Ủy ban nhân dân Phường 3 về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2018 PDF. In bài viết Email
Tác giả: Mai Văn Phú   
article->created?> Ngày tạo: 01-11-2018 07:46

Ngày 29/10/2018, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức giám sát Ủy ban nhân dân Phường 3 về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2018 theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đoàn giám sát gồm các thành viên của Ban Thường vụ Thành đoàn, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, chuyên viên Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Hiện nay trên địa bàn Phường 3 có 586 thanh niên, trong đó đảng viên là 27, đoàn viên là 41, 6 thạc sỹ, 148 đại học,... thanh niên công chức là 44, viên chức là 15, lực lượng vũ trang là 58. Từ đầu năm đến nay, Phường 3 đã giới thiệu giải quyết việc làm cho 142 lao động.

Thanh niên tham gia làm sạch đường phố

Phường 3 luôn thực hiện đẩy đủ và đảm bảo các chế độ chính sách cho thanh niên theo quy định, tổ chức học tập và tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác thanh niên. Định kỳ tổ chức đối thoại giữa chính quyền với thanh niên, Đảng vưới thanh niên để lắng nghe ý kiến cũng như nguyện vọng của thanh niên.

Thông qua việc giám sát góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Đồng thời qua đó kịp thời phát hiện những sai sót, để khắc phục và kiến nghị giải quyết những khó khăn của đơn vị cũng như kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp./.