Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Thi thiết kế logo ĐH Đoàn Cuộc thi thiết kế logo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017.Cuộc thi thiết kế logo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017. PDF. In bài viết Email
Tác giả: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn   
article->created?> Ngày tạo: 14-03-2012 00:12

 

I. Mục đích, yêu cầu:

- Triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi về cuộc thi qua đó khơi dậy sự quan tâm của tuổi trẻ toàn tỉnh và các tầng lớp nhân dân đến hoạt động của Đoàn Thanh niên tỉnh nhà.

- Thông qua cuộc thi, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ IX.

- Thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia; đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

II. Đối tượng:

Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều được tham gia cuộc thi. Khuyến khích công dân ngoài tỉnh, sinh viên, học sinh tham gia dự thi, không giới hạn tác phẩm dự thi.

III. Nội dung, hình thức:

1. Yêu cầu thiết kế:

- Mẫu thiết kế phải có huy hiệu Đoàn và thể hiện được số lần nhiệm kỳ của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Thể hiện truyền thống của phong trào Đoàn trong quá trình phát triển, sức mạnh trí tuệ, sức trẻ và khát vọng hội nhập của tuổi trẻ Bến Tre, tính năng động, sáng tạo, xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà.

2. Về mẫu thiết kế logo:

- Hình thức: Thể hiện qua đồ hoạ trên máy tính hoặc trên mặt giấy trắng dày khổ A4, chi tiết đơn giản, không quá 4 màu, khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết, trình bày 1 mẫu đúng kích cỡ 15 cm và 1 mẫu thu nhỏ còn 2 cm. Gửi kèm bảng thuyết minh tác phẩm, trình bày ngắn gọn trên một mặt giấy A4, Font chữ Times New Roman, size chữ 14.

- Tính năng sử dụng: Làm logo, phù hiệu và có thể thi công trên mọi chất liệu.

3. Giải thưởng:

- 01 giải nhất.

IV. Một số quy định chung:

1. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày triển khai kế hoạch đến hết ngày 10/5/2012. Đối với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính theo dấu bưu điện.

2. Địa điểm nhận tác phẩm:

- Tỉnh Đoàn Bến Tre - Số 48, Hai Bà Trưng, Phường 2, Tp.Bến Tre.

- Điện thoại: 0753.822.225 – 0753.600.050.

- Ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi “Cuộc thi thiết kế logo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017”.

3. Hồ sơ dự thi:

- Bản vẽ logo trên giấy A4, CD file bản vẽ kèm theo phiếu dự thi có ghi đầy đủ các thông tin yêu cầu.

4. Đối với tác phẩm dự thi: Ban Tổ chức sẽ không trả lại các tác phẩm không đạt giải. Đối với tác phẩm đạt giải, Ban Tổ chức có toàn quyền sử dụng làm logo, phù hiệu chính thức của Đại hội và xem đây là bản quyền của Tỉnh đoàn.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Cấp tỉnh:

- Xây dựng và ban hành kế hoạch, các văn bản liên quan đến cuộc thi, tổ chức tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thông tin và hỗ trợ cơ sở và các tác giả trong quá trình tham gia dự thi.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn làm cơ quan Thường trực giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong điều hành và tổ chức cuộc thi.

2. Các Huyện, Thành đoàn, Đoàn khối, Đoàn tương đương, Đoàn trường học trực thuộc:

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung cuộc thi đến các đối tượng đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân.

- Phấn đấu mỗi đơn vị có tối thiểu 05 logo.

- Tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia dự thi về Tỉnh đoàn theo đúng thời gian quy định.

3. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 01/2012: Phát động cuộc thi và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Từ tháng 02/2012 đến 10/5/2012: Nhận bài dự thi.

- Từ ngày 10/5/2012 đến 25/05/2012: Chấm điểm cuộc thi.

- Lễ trao giải cuộc thi: Ngày Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Cập nhật ngày