Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Tháng Thanh niên 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong, sáng tạo xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc              Tuổi trẻ Bến Tre phấn đấu rèn luyện trở thành người thanh niên Đồng Khởi mới "Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện"

TL sinh hoạt Chi đoànTL sinh hoạt Chi đoàn
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6 NĂM 2018 – CHỦ ĐỀ: “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” PDF. In bài viết Email
TL sinh hoạt Chi đoàn
Tác giả: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn   

CHUYÊN ĐỀ 1

RÈN LUYỆN TÁC PHONG CÁN BỘ ĐOÀN SÁNG TẠO, TRÁCH NHIỆM, TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, SÂU SÁT CƠ SỞ THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trước Đại hội VII (tháng 6-1991), Đảng ta thường dùng khái niệm “tác phong” để nói về “tác phong Hồ Chủ tịch”. “Tác phong” được hiểu là phong cách làm việc và phong cách công tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ Đại hội VII, “tác phong” được thay bằng “phong cách” trong cụm từ “Tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”[1]. Từ đây, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường được nói liền với nhau, thể hiện những giá trị to lớn, nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phong cách theo nghĩa rộng là những lề lối, cung cách, cách thức hành xử của một người hay một lớp người, được thể hiện nhất quán trong lao động, học tập, sinh hoạt, … tạo nên cái riêng của họ, phân biệt họ với những người khác. Phong cách hình thành trên cơ sở những yếu tố về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tài năng, sở trường, khí chất… Phong cách còn chịu ảnh hưởng của nghề nghiệp, tạo nên những thói quen của mỗi người, có phong cách nhà giáo, phong cách nghệ sĩ, phong cách quân nhân, phong cách lãnh đạo…

Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh. Phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống của Hồ Chí Minh, mang tính dân tộc, hiện đại, khoa học, cách mạng, cao cả và thiết thực, thể hiện của một nhân cách lớn, siêu việt, một trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng, nhân văn của nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam và thế giới. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa hoc, đạo đức, thẩm mỹ; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam, trong đó có cán bộ đoàn học tập và làm theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”[2], “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy”[3] “cán bộ là tiền vốn của Đoàn thể”[4] và đi đến kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách, tác phong công tác. Thực hiện có hiệu quả nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng phong cách làm việc của cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay, các cấp bộ đoàn và cán bộ đoàn cần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng tác phong, lề lối cán bộ đoàn, cụ thể như sau:

1. Xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, gần gũi

1.1. Phong cách làm việc khoa học

Do Việt Nam vốn truyền thống là một nước nông nghiệp lạc hậu nên tác phong làm việc không khoa học đã có lúc ăn sâu vào mỗi người, với các biểu hiện như: tính tùy tiện, luộm thuộm, không đúng thời gian, lề mề, không thiết thực, trì trệ, thiếu kế hoạch, được chăng hay chớ, hời hợt, không nghiên cứu tình hình đến nơi đến chốn, chỉ chú trọng hình thức mà không chú trọng thực chất nội dung, thiếu tầm nhìn xa trông rộng, chỉ thấy trước mắt mà không thấy lâu dài…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt lên những hạn chế ấy để có phong cách làm việc khoa học. Sở dĩ như vậy là vì Người tự rèn luyện một cách bền bỉ, thường xuyên trong suốt cả cuộc đời hoạt động của mình từ khi còn thuở thiếu niên cho đến những năm tháng cuối đời, bất kể ở hoàn cảnh nào, trên cương vị nào. Do vậy, cán bộ đoàn rất cần phấn đấu, rèn luyện, học tập ở Bác để có được tác phong, lề lối làm việc khoa học, tập trung vào những vấn đề cốt lõi như:

- Có kế hoạch làm việc rõ ràng. Kế hoạch này là kết quả của việc điều tra, nghiên cứu tình hình một cách cẩn thận, cụ thể, do vậy nó rất thiết thực, không viển vông, không to tát quá sức bản thân và quá điều kiện cho phép. Nắm tình hình sâu sát là một việc làm không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của người cán bộ đoàn. Nếu không điều tra, nghiên cứu cụ thể thì rất dễ dẫn đến một kế hoạch không đúng. Phải sử dụng bộ máy tổ chức và tự mình trực tiếp nắm tình hình hoặc qua rất nhiều kênh khác nhau để hiểu rõ, hiểu chính xác tình hình.

- Có tinh thần quyết tâm thực hiện kế hoạch. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở mọi người rằng, kế hoạch 10 phần thì quyết tâm thực hiện phải 30 phần; rằng, quyết tâm không phải là ở hội trường mà là thể hiện bằng hành động thực tế. Trong một ngày, một tháng làm việc, vì nhiều lý do, có khi một số phần việc Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chưa xong thì ngày hôm sau, tháng sau Người quyết tâm làm bù cho bằng xong. Đó là tinh thần kiên cường, kiên trì, kiên quyết, kiên nhẫn. Điều này còn thể hiện ở phong cách làm việc đúng giờ của Người. Nhờ có tác phong này mà nhiều người xung quanh đều thấy lúc nào và ở đâu Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng làm chủ tình hình, làm chủ bản thân mình, ở sự thanh thản, thư thái, giờ nào việc ấy, bình tĩnh, không quýnh lên, không bỏ sót công việc, không chọn việc dễ bỏ việc khó. Người vẫn tập thể dục và chơi thể thao hằng ngày, tham gia lao động chân tay sau giờ làm việc bàn giấy, sau giờ họp, không bị sa lầy vào công việc như một số người hay mắc phải do tác phong làm việc không khoa học, do lúc nào cũng thấy bị thiếu thời gian và không có thì giờ đâu mà tập thể dục chơi thể thao, tham quan, du lịch…

- Phải làm việc với phong cách tỷ mỉ, cụ thể, thiết thực, không hình thức và phải chú ý kiểm tra xem công việc tiến hành như thế nào. Phải tránh làm qua loa, đại khái, không kịp thời, “trong lúc thi hành phải theo dõi… khi thi hành xong phải… kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm”[5]. Phải sâu sát, tỷ mỉ, “phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh… Phải thật thà nhúng tay vào việc”[6].

- Khi tổng kết rút kinh nghiệm thì chú ý không báo cáo sai sự thật. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần phê bình cách làm này, cách làm kiểu được ít xuýt ra nhiều, viết ra một bản báo cáo cho oai, nhưng thực ra thì rỗng tuếch. Người cho việc làm đó là dối trá, có tội với cách mạng, là một bệnh rất nguy hiểm.

1.2. Phong cách làm việc dân chủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ” là phong cách hàng đầu mà người cán bộ cần phải có. Người chỉ rõ: Đảng ta thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do”[7]. Vì thế, người cán bộ, đảng viên phải tạo ra được không khí dân chủ thực sự trong nội bộ bằng cách thành tâm lắng nghe và khơi gợi cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, cấp dưới nói hết quan điểm, ý kiến của mình. Được như vậy thì cấp dưới và quần chúng mới hăng hái đề ra sáng kiến. Những sáng kiến đó được coi trọng, được khen ngợi thì những người đó càng thêm hăng hái làm việc. Phong cách dân chủ của người cán bộ không chỉ khơi nguồn sáng tạo, phát huy tinh thần cống hiến của cấp dưới và quần chúng nhân dân mà còn làm cho tổ chức cơ quan, đoàn thể thêm gắn bó, “học hỏi sáng kiến của quần chúng để lãnh đạo quần chúng”[8].

Cán bộ không bao giờ được “độc tôn chân lý”, phải thành thực lắng nghe ý kiến phê bình của cấp dưới và nghiêm túc sửa mình với tinh thần cầu thị. Làm như vậy thì chắc chắn người cán bộ sẽ được nhân dân yêu mến, cấp dưới nể trọng, sẵn sàng đóng góp sáng kiến. Nói về sức mạnh của dân chủ, Hồ Chí Minh từng nói: “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”[9]. Nếu người cán bộ không có phong cách dân chủ hoặc “Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan chủ” là họ tự tước đi của mình vũ khí hữu hiệu nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó, dù có “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị” mà công việc vẫn không chạy”[10].

Vì thế, phong cách làm việc dân chủ của người cán bộ đoàn trước hết là tôn trọng và tuân thủ nguyên tắc sinh hoạt của tổ chức Đoàn. Người cán bộ chủ trì, chủ tọa các cuộc sinh hoạt của tổ chức Đoàn, luôn phải thực sự dân chủ để phát huy sức mạnh tập thể, khơi dậy và tiếp thu ý kiến đóng góp chính đáng của đoàn viên, thanh niên; khắc phục được một số biểu hiện thờ ơ chính trị của đoàn viên, thanh niên. Phải tôn trọng tập thể, phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, “trong lúc thảo luận, mọi người được hoàn toàn tự do phát biểu ý kiến, dù đúng hoặc không đúng” [11]. Tự phê bình và phê bình là những hành vi thể hiện phong cách làm việc dân chủ của người cán bộ đoàn. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, trung thực, “ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt” [12] để đạt mục đích “làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nẩy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi” [13], “mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ”[14].

Người cán bộ đoàn học tập phong cách làm việc dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh khác với kiểu “ba anh thợ giày bằng một Gia Cát Lượng”. Làm việc dân chủ phải dựa trên tinh thần trách nhiệm cao của mỗi người; dân chủ phải dựa trên cái nền công khai, minh bạch. Dân chủ đi liền với tự do. Tự do là sự nhận thức và hành động theo cái tất yếu. Cái tất yếu về bản chất là quy luật khách quan. Không thể chấp nhận cái gọi là tự do, dân chủ của người này mà xâm phạm đến quyền tự do, dân chủ thực sự của người khác. Cũng không thể chấp nhận cái gọi là tự do khi muốn hành động như thế nào là tùy thích và điều đó dẫn tới hành động trái quy luật. Như vậy không có tự do “tuyệt đối” theo kiểu đó, và cũng không thể có dân chủ mà không có những chế định của quy tắc. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “không được nói gàn, nói vòng quanh… chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc”[15]. Chủ tịch Hồ Chí Minh phê bình những cán bộ không chịu thực hiện tự phê bình và phê bình. Người phê bình khuyết điểm thường thấy là không khuyến khích những người trong tổ chức nói hết ý kiến của họ, dẫn tới tình trạng “đối với cơ quan lãnh đạo, đối với những người làm lãnh đạo, các đảng viên và các cán bộ dù có ý kiến cũng không dám nói, dù muốn phê bình cũng sợ, không dám phê bình. Thành thử cấp trên với cấp dưới cách biệt nhau. Quần chúng với Đảng rời xa nhau. Trên thì tưởng cái gì cũng tốt đẹp. Dưới thì có gì không dám nói ra. Họ không nói, không phải vì họ không có ý kiến, nhưng vì họ nghĩ nói ra cấp trên cũng không nghe, không xét, có khi lại bị “trù” là khác. Họ không dám nói ra thì họ cứ để trong lòng, rồi sinh ra uất ức, chán nản. Rồi sinh ra thói “không nói trước mặt, chỉ nói sau lưng”, “trong Đảng im tiếng, ngoài Đảng nhiều mồm”, sinh ra thói “thậm thà thậm thụt” và những thói xấu khác” [16]. Đó là những lời “gan ruột” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà người cán bộ đoàn hoàn toàn có thể vận dụng vào thực tế xây dựng tác phong, lề lối công tác, làm việc của mình.

1.3. Phong cách làm việc gần gũi quần chúng

Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ nói chung phải có phong cách làm việc quần chúng, xuất phát từ vấn đề có tính nguyên tắc về vai trò của quần chúng nhân dân: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Người cán bộ phải thường xuyên đi xuống cơ sở mà mình phụ trách, tìm hiểu thực trạng đời sống, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Người khẳng định: nếu “cách xa dân chúng, không liên lạc chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại”[17]. Tuy nhiên, phong cách quần chúng không có nghĩa là “theo đuôi quần chúng”, vì theo Hồ Chí Minh, “trong dân chúng, có nhiều tầng lớp khác nhau, trình độ khác nhau, ý kiến khác nhau”[18]. Người cán bộ phải có bản lĩnh vững vàng để vừa nâng cao trình độ giác ngộ, dân trí của quần chúng, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của một bộ phận quần chúng “chậm tiến”, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình.

Phong cách quần chúng là phải biết cách tổ chức phong trào phù hợp với trình độ, năng lực thực tế của quần chúng, không chủ quan, duy ý chí, áp đặt thực tiễn theo ý mình. Người khẳng định: “cách làm việc, cách tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo, v.v. của chúng ta, đều phải lấy câu này làm khuôn phép: “Từ trong quần chúng ra. Về sâu trong quần chúng”[19], “dựa vào lực lượng quần chúng, học hỏi sáng kiến của quần chúng để lãnh đạo quần chúng”[20]. Người cán bộ phải giản dị, hòa đồng với quần chúng, không cho phép mình hưởng điều gì có tính chất “đặc quyền, đặc lợi”. Người cảnh tỉnh những suy nghĩ lệch lạc trong cán bộ, rằng “phải ăn mặc bảnh mới giữ được oai tín, giữ được thể diện”[21]. Khi người cán bộ thấm nhuần phong cách quần chúng, họ sẽ được quần chúng nhân dân yêu thương, tin cậy, ủng hộ và khi đó, việc gì họ làm cũng thành công.

Phong cách làm việc gần gũi quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ mục đích hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và xuất phát từ tư cách của một đảng viên Cộng sản, tư cách của một người cách mạng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức có cùng mục đích với Đảng nên cũng yêu cầu cán bộ đoàn phải có tác phong, lề lối làm việc gần gũi quần chúng. Cần nhấn mạnh mấy điểm sau đây:

- “Quần chúng” ở đây được hiểu là nhân dân Việt Nam, phạm vi hẹp trong công tác đoàn là đông đảo thanh thiếu nhi Việt Nam.

- Cán bộ đoàn phải có tác phong, lề lối làm việc gần gũi với mọi người, trước hết với đội ngũ thanh niên nơi mình cư trú và công tác. Có như vậy mới hiểu sâu sát đời sống, tâm tư nguyện vọng của họ, để cùng với toàn Đoàn hoạt động vì lợi ích của thanh thiếu nhi.

- Cán bộ đoàn phải tăng cường nắm bắt tình hình thực tiễn cơ sở. Thực hiện hiệu quả chủ trương “1 + 2”, cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở.

2. Xây dựng phong cách làm việc khoa học, tự chủ, độc lập suy nghĩ, không ngừng sáng tạo

Theo Hồ Chí Minh, cán bộ làm việc gì cũng phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực. Muốn có kế hoạch khoa học thì người cán bộ phải “xét kỹ hoàn cảnh mà sắp đặt công việc cho đúng. Việc chính, việc gấp thì làm trước. Không nên luộm thuộm, không có kế hoạch, gặp việc nào, làm việc ấy”[22]. Hết sức tránh chuyện vạch ra “Chương trình công tác thì quá rộng mà kém thiết thực”[23] và căn bệnh “đánh trống bỏ dùi” gây lãng phí tiền của, nhân lực và thời gian của nhân dân.

Phong cách làm việc khoa học là phải biết quý trọng thời gian, biết giờ nào làm việc ấy và có năng lực giải quyết công việc một cách tốt nhất trong một thời gian ngắn nhất. Người từng nói: “Ai đưa vàng bạc vứt đi, là người điên rồ. Thì ai đưa thời giờ vứt đi, là người ngu dại”[24]. Người cán bộ phải biết tiết kiệm thời gian của mình nhưng cũng phải biết tiết kiệm thời gian cho người khác. Cách tốt nhất là tập trung giải quyết dứt điểm từng công việc; không ôm đồm, làm quá nhiều việc, nhiều việc không dứt điểm, không hiệu quả. Người giải thích: “Đích nghĩa là nhằm vào đó mà bắn. Nhiều đích quá thì loạn mắt, không bắn trúng đích nào”[25].

Phong cách làm việc khoa học yêu cầu người cán bộ giải quyết công việc trên cơ sở dữ liệu khách quan, dựa trên nền tảng thực tế để lựa chọn ra phương án khả thi nhất và phương án ấy phải đặt trong tổng thể chiến lược lâu dài. Không được rơi vào “Bệnh cận thị - không trông xa thấy rộng. Những vấn đề to tát thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tỉ mỉ”[26]. Người cán bộ không được vì cái lợi nhỏ trước mắt mà làm tổn hại đến lợi ích to lớn, lâu dài. Tầm nhìn - đó chính là phẩm chất của người có tư duy khoa học và có cách làm việc khoa học.

Theo Hồ Chí Minh, phong cách làm việc khoa học đòi hỏi người cán bộ phải có cách đánh giá đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc cho hợp lý; lại phải biết cách kiểm tra, giám sát công việc và cấp dưới một cách hiệu quả, qua đó thấy được việc thi hành đường lối, nghị quyết của Đảng như thế nào và cần điều chỉnh cái gì… Người nói: “tình hình khách quan thay đổi hàng giờ hàng phút, một chủ trương của ta hôm nay đúng, hôm sau đã không hợp thời, nếu ta không tỉnh táo kiểm điểm những tư tưởng hành vi của ta để bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất định ta sẽ không theo kịp tình thế”[27]. Kiểm tra còn có tác dụng phân loại, đánh giá cán bộ, vì “Có kiểm tra… mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”[28]. Cán bộ lãnh đạo làm việc khoa học, chặt chẽ thì cấp dưới không thể “qua mặt”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng tới kinh nghiệm của bản thân và của người khác, nhưng Người cũng lưu ý là không nên có lối suy nghĩ bắt chước theo người khác. Sáng tạo trong tư duy Hồ Chí Minh là ở tinh thần kế thừa những cái tốt của người khác. Một số người cho đó là sự "vượt gộp", tức là gộp tất cả những gì là tốt đẹp, tinh túy đã có trước bản thân mình để vượt lên phía trước nhằm phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. Điều này đã được nhiều nhà tư tưởng nêu lên từ lâu: thế hệ sau phải biết đứng lên vai những người khổng lồ đi trước thì xã hội mới phát triển được.

Học tập và vận dụng phong cách Hồ Chí Minh vào trong việc xây dựng phong cách làm việc khoa học, tự chủ, độc lập suy nghĩ, không ngừng sáng tạo của cán bộ đoàn, cần chú ý:

- Người cán bộ đoàn muốn xây dựng phong cách suy nghĩ, làm việc tự chủ, độc lập suy nghĩ, sáng tạo, trước hết phải xuất phát từ tình hình thực tế. Tình hình đó thể hiện trên mấy điểm: (1) Tình hình thế giới; (2) Tình hình trong nước; (3) Hoàn cảnh cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn nơi mình phụ trách. Mọi suy nghĩ, hành động sáng tạo của người cán bộ đoàn phải đặt trên cái nền vững chắc là hiện thực của cuộc sống. Nếu thoát ly thực tại của cuộc sống thì sự sáng tạo đó trong suy nghĩ và hành động có thể sẽ trở thành viển vông, duy ý chí.

- Suy nghĩ và hành động sáng tạo của người cán bộ đoàn cần đặt trong yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của phong trào thanh niên Việt Nam hiện nay. Điều quan trọng là phải xác định được yêu cầu, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng trong bối cảnh hiện nay; cần nhận thức rõ mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tích cực rèn đức luyện tài, lối sống chuẩn mực, giữ vững tính tiên phong, xung kích, tình nguyện… Mọi sự sáng tạo đều không được thoát ly khỏi yêu cầu thực tế của phong trào cách mạng, không được “sai hướng”. Hướng ở đây được hiểu là chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (các cấp) và nghị quyết của tổ chức Đoàn.

- Sức sáng tạo của mỗi người không phải là cái từ bên ngoài đưa vào, mà chính là phong cách làm việc do chính bản thân người cán bộ đoàn xây dựng nên. Người cán bộ đoàn phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đặc biệt là những tri thức liên quan đến lĩnh vực mà bản thân mình phụ trách, công tác, trong đó có lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh niên; đồng thời, phải luôn luôn tu dưỡng đạo đức cách mạng theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng khác.

Sở dĩ Chủ tịch Hồ Chí Minh có tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo là vì Người có phẩm chất tốt và năng lực dồi dào, mà biểu hiện ở hai điểm chủ yếu là bản lĩnh cao cường và trí tuệ mẫn tiệp. Có được kết quả đó là do cả một quá trình học tập, tu dưỡng, rèn luyện cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã học tập suốt đời, học ở mọi lúc, mọi nơi để có một trí tuệ sáng suốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh tự làm chủ cuộc sống của mình và luôn luôn chú trọng việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng. Do đó, Người có được bản lĩnh chính trị vững vàng trong xử lý mối quan hệ đối với những người chung quanh, với công việc và với bản thân mình trong cuộc sống.

3. Tạo lập phong cách diễn đạt gọn, rõ, có căn cứ cụ thể, hấp dẫn

Diễn đạt của con người chủ yếu thông qua ngôn ngữ (nói, viết) và thông qua cả cử chỉ (hành động). Học tập phong cách Hồ Chí Minh, người cán bộ đoàn cần chú ý một số nội dung sau đây:

3.1. Về ngôn ngữ nói và viết

Phải nói và viết bằng ngôn ngữ bình dân để mọi người đều hiểu được, tức là chuyển tải đúng và đầy đủ những thông tin cần đem đến cho mọi người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập bốn vấn đề người nói và viết phải xác định thật rõ: nói và viết cái gì; nói và viết cho ai; nói và viết để làm gì; nói và viết như thế nào. Người hay phê bình những cán bộ, đảng viên có “bệnh hay nói chữ, ham dùng chữ, bệnh sính dùng chữ nước ngoài”, cứ hay nói và viết “tràng giang đại hải”, “giây cà ra giây muống”, “thao thao bất tuyệt”, dùng những ngôn từ không sát hợp đối tượng, nội dung không phù hợp, nghĩa là không chú ý tới người nghe và người xem, không quan tâm họ có hiểu hay không. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tiếng nói của nhân dân, học tiếng nói của nhân dân, hay dùng ca dao, tục ngữ (trên thế giới nhiều người cho rằng, tục ngữ chính là sự thông thái của nhân dân).

3.2. Về ngôn ngữ “hành động”

Đây là thứ "ngôn ngữ đặc biệt" trong phong cách diễn đạt của mỗi người. Chủ tịch Hồ Chí Minh khác với rất nhiều danh nhân khác trên thế giới, Người không để lại nhiều pho sách lớn, những “tập đại thành” gồm những bài nói, bài viết của mình. Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới chính là một pho sách rất lớn, có thể nói là đồ sộ, biểu đạt toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Cán bộ đoàn cần đề phòng và chống các biểu hiện sai lệch giữa nói và làm như: nói thì nhiều nhưng làm thì ít; nói thì hay nhưng làm thì dở; nói mà không làm; nói một đằng làm một nẻo. Những ai có phong cách này thường gây phản cảm cho những người xung quanh, nếu là người cán bộ thì đặc biệt tai hại.

Nói không đi đôi với làm thực sự là đạo đức giả. Với hành động thường ngày của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn dạy ai cả, cũng không phải là hành động thị phạm. Người làm việc một cách tự nhiên, thật lòng, như hít thở khí trời, không làm ra vẻ ta đây, ra oai, nhưng tự những hành động đó toát lên những thông điệp đến với mọi người. Từ thuở hàn vi đến lúc làm Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh luôn cho thấy sự mẫu mực trong phong cách làm việc, công tác, cuộc sống sinh hoạt đời thường ăn, mặc, ở…

4. Xây dựng phong cách ứng xử đúng đắn

Phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu lại dấu ấn đặc biệt sâu sắc cho người cùng thời và các thế hệ người Việt Nam yêu nước về sau. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói đến phong cách ứng xử là chúng ta nói đến phong cách ứng xử của một nhà văn hóa kiệt xuất, nhưng rất giản dị, đời thường, dễ học, dễ làm theo.

Người cán bộ đoàn hiện nay học tập phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng phong cách ứng xử cần chú ý những nội dung sau:

4.1. Thành tâm, thật lòng

Đây là một điểm đầu tiên đáng chú ý trong phong cách ứng xử mà mọi người nói chung và cán bộ đoàn nói riêng cần học tập ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là ứng xử thành tâm, thật lòng với mọi người, bất kể đó là người Việt Nam hoặc người nước ngoài, bất kể người đó thuộc giai tầng nào, giới nào, người có chính kiến như thế nào, người đó có quá khứ hay hiện tại ra sao. Thật tâm, tấm lòng thành - điều này ở Chủ tịch Hồ Chí Minh ứng xử với mọi người cũng là điều Người học được từ những người xưa như “kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, nghĩa là điều gì mà bản thân mình không muốn thì đừng có làm cho người khác.

4.2. Yêu quý, tôn trọng con người, có lòng khoan dung

Người cán bộ đoàn học tập ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là học tập sự ứng xử dựa trên cơ sở của tình người, yêu thương con người, là lòng nhân đạo, tính nhân văn, sự khoan dung, độ lượng trong hành xử ở cuộc sống. Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội - giai cấp, cuối cùng là để giải phóng con người.

Ứng xử phải dựa trên tình thương yêu, quý trọng con ng­ười tr­ước hết dành cho những ng­ười bị áp bức, bóc lột, những ngư­ời cùng khổ, những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Ở đâu và lúc nào Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có tình th­ương sâu đậm đối với các cụ già, em nhỏ, đặc biệt có tư tưởng giải phóng phụ nữ, có phong cách ứng xử văn hoá đặc biệt đối với phụ nữ.

Với tư tưởng giải phóng con người, yêu thương con người, khoan dung, độ lượng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao tiếp, ứng xử với nhiều người trong cuộc sống, và lúc nào cũng vậy, Người để lại ấn tượng sâu đậm. Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng giống như quan niệm đúng đắn của các tổ chức xã hội tiến bộ hiện nay trên thế giới, khi cho rằng, phát triển con người là sự phát triển bao gồm tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của mọi cá nhân, từ tình trạng sức khoẻ, tới đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá của con người; rằng, phát triển con người theo những mục tiêu đó, là cái đích cuối cùng, phát triển kinh tế-xã hội chỉ là một phương tiện; rằng, mục tiêu cơ bản của phát triển là tạo ra một môi trường khuyến khích con người được hưởng cuộc sống lâu dài, khoẻ mạnh, hạnh phúc, tự do và sáng tạo. Đó chính là tính toàn diện của sự phát triển. Chính điều này phù hợp với cách tính về chỉ số phát triển con người (HDI) của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) - kết hợp các chỉ số cơ bản về y tế, giáo dục, tuổi thọ, mức sống, chứ không chỉ là sự tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

5. Xây dựng phong cách nêu gương

Theo Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm. Người yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương về đạo đức. Trước hết, mình phải tự làm gương, cán bộ “gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân”[29].

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm. Nói đi đôi với làm không chỉ là một chuẩn mực trong đạo đức truyền thống mà còn là chuẩn mực đạo đức công vụ tối thiểu. Với cán bộ, đảng viên, sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đạo đức và nêu gương đạo đức cần đạt tới sự nhất quán trong công việc và trong đời sống riêng, giữa đạo đức người lãnh đạo và đạo đức đời thường. Địa vị càng cao, uy tín càng lớn, càng phải ra sức hoàn thiện về đạo đức, thống nhất giữa nói và làm. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.

Việc nói đi đôi với làm mang lại cho quần chúng lòng tin và sự tôn trọng đối với người cán bộ, do đó, người cán bộ dễ dàng thực thi quyền lãnh đạo của mình. Người phê phán những cán bộ “Chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được”[30]. Nhân dân không bao giờ tin cậy những cán bộ nói mà không làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đàng làm một nẻo. Muốn rèn luyện được phong cách nói đi đôi với làm, người cán bộ phải thường xuyên tự kiểm điểm, soi xét chính mình, đồng thời phải khuyến khích cấp dưới và quần chúng nhận xét, phê bình, góp ý cho mình, nhắc nhở mình về những điều mình đã hứa. Người cán bộ cũng phải biết tránh căn bệnh hình thức, bệnh “hữu danh, vô thực”, chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài.

Vì vậy, cán bộ đoàn cần nêu gương trên ba mối quan hệ: với mình, với người, với việc. Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân; phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày. Đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng. Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng”, đặt việc công lên trên, lên trước việc tư.

Trong gia đình, người cán bộ đoàn phải là tấm gương. Trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người cán bộ đoàn này có thể nêu gương cho người cán bộ đoàn khác. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ đoàn phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành người có đời tư trong sáng, làm tấm gương giúp đoàn viên, thanh niên nhìn vào đó mà noi theo, qua đó mà làm tăng thêm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Trong công việc, cán bộ đoàn phải luôn luôn nêu gương về tinh thần phục vụ thanh thiếu nhi. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm phục vụ nhân dân từ một triết lý sâu xa rằng, cơm chúng ta ăn, áo chúng ra mặc đều do mồ hôi, nước mắt của dân mà ra, nên chúng ta phải đền bù xứng đáng cho dân. Vì vậy mà cán bộ đoàn phải xông xáo, nhiệt tình, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở và dám chịu trách nhiệm cả về lời nói và việc làm.

Tóm lại, cán bộ đoàn cần học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh để giữ được phong cách sinh hoạt giản dị, lành mạnh, trong sạch, vì nước, vì dân, không vụ lợi, chịu đựng gian khó vì nghĩa lớn, vì cái chung của mọi người. Thiết thực nhất là làm chủ mọi hành vi của bản thân trong mọi công việc, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, cán bộ đoàn sẽ tránh được sự sa ngã, cám giỗ của vật chất, quyền lực, tư lợi, biết cái đủ và biết điểm dừng, không rơi vào chủ nghĩa cá nhân./.

 

CHUYÊN ĐỀ 2

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Phần thứ nhất

TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG MẪU MỰC HỒ CHÍ MINH

VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, cho tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, tiến bộ của nhân loại.

Hơn nửa thế kỷ hoạt động lý luận và thực tiễn rất phong phú, Người để lại tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi soi đường chúng ta phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong kho tàng ấy, những luận điểm của Người về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa có giá trị khoa học, vừa có giá trị thực tiễn và nhân văn sâu sắc, thể hiện phẩm chất đạo đức cao đẹp của con người, phù hợp với truyền thống dân tộc Việt Nam.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính Người là tấm gương mẫu mực về thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Trong bối cảnh hiện nay, nhận thức sâu sắc để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn là việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với thanh niên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn không thể thiếu mà mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên phải rèn luyện, thực hiện trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

1. Một số điểm nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm, thực hành tiết kiệm

Trong Hồ Chí Minh toàn tập (15 tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011), chữ “kiệm” xuất hiện 801 lần, “tiết kiệm” có 595 lần và “thực hành tiết kiệm” là 245 lần. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm thể hiện qua các bài viết, bài nói chuyện và ngay chính phong cách của Người, tập trung ở một số điểm chủ yếu sau đây:

1.1. Bản chất của tiết kiệm

Theo Hồ Chí Minh, tiết kiệm là “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”[31]. Người tiết kiệm là phải biết cân đối, tính toán các nguồn lực để chi phí bỏ ra nhỏ nhất mà lại đạt được mục tiêu cao nhất, theo phương châm “1 giờ làm xong việc của 2, 3 giờ. 1 người làm bằng 2, 3 người. 1 đồng dùng bằng 2, 3 đồng”[32].

Thực hành tiết kiệm không phải là bủn xỉn, càng không phải là “xem đồng tiền to bằng cái nống”, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu. Không phải ép mọi người nhịn ăn, nhịn mặc, mà trái lại, cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, để dần dần nâng cao mức sống của nhân dân; để tích trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, để cải thiện đời sống nhân dân. Không phải chỉ nước nghèo mới thực hành tiết kiệm, mà cả nước giàu cũng phải tiết kiệm. Bởi vậy, “nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực”[33].

1.2. Mục đích tiết kiệm

Theo Hồ Chí Minh, tiết kiệm để phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc, tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước, góp phần nhanh chóng đưa nước ta ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Người căn dặn: “Chúng ta phải chặt chẽ hơn nữa trong việc dùng tiền dành dụm của chúng ta, để tiến nhanh tới cuộc sống no ấm, đầy đủ cho mọi người”[34]. Bởi vậy, nếu khéo tiết kiệm sức người, tiền của và thời gian thì với sức lao động, tiền tài của đất nước có thể tăng gia sản xuất gấp bội mà lực lượng mọi mặt của đất nước cũng tăng gấp bội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng vai trò của tiết kiệm trong tu dưỡng đạo đức của mỗi cá nhân. Đối với mỗi cá nhân, kiệm là một trong chuỗi phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính”. Đối với cả dân tộc, tiết kiệm là sức mạnh của văn hóa và đạo đức. Bởi vì theo Người, “một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh và tiến bộ”[35].

1.3. Nội dung tiết kiệm

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tiết kiệm bao gồm nhiều nội dung và ở mọi thời điểm, tất cả mọi người, mọi cơ quan đều phải tiết kiệm.

Tiết kiệm sức lao động, tức phải tổ chức sắp xếp cho khéo, phải nâng cao năng suất lao động, “1 người làm bằng 2,3 người”.

Tiết kiệm thời gian của mình và của người khác. Vì theo Người, “thời giờ tức là tiền bạc”, “một tấc bóng là một thước vàng”. “Ai đưa vàng bạc vứt đi, là người điên rồ. Thì ai đưa thời giờ vứt , là người ngu dại”[36]. Người căn dặn: “Làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ, về sớm. Làm cho chóng, cho chu đáo. Việc ngày nào, nên làm xong ngày ấy, chớ để chờ ngày mai. Phải nhớ rằng: Dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân”[37].

Tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của nhân dân và của chính mình. Nhưng “khi có việc đáng làm, việc lợi ích cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng”[38].

Ngoài tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền của thì trong tư tưởng Hồ Chí Minh còn thể hiện một số nội dung khác, như tiết kiệm sức dân, tiết kiệm nhân tài, tiết kiệm lời nói…, cụ thể là:

Tiết kiệm sức dân, “phải biết quý trọng sức người là vốn quý nhất của ta. Chúng ta cần hết lòng chăm sóc sức khỏe và sử dụng thật hợp lý sức lao động của nhân dân ta”[39]. Tiết kiệm sức dân còn là tiết kiệm xương máu của bộ đội, chiến sỹ và nhân dân. Người viết: “Của cải hết có thể làm ra, thời gian qua, thời gian lại đến. Nhưng bộ đội hy sinh là hy sinh xương máu. Có khi hy sinh cả tính mệnh” nên “phải giữ gìn từng giọt máu của đồng bào để xây đắp tương lai của Tổ quốc”[40].

Tiết kiệm lời nói, với các tập thể và cá nhân, phải “nói ít, làm nhiều, chủ yếu là hành động”, “nói thì phải làm”, “nói ít, bắt đầu bằng hành động”[41]. Với các cơ quan đoàn thể, phải hết sức tránh “tình trạng là hội mà không nghị, nghị mà không quyết, quyết rồi mà không làm”[42].

1.4. Ai cần phải tiết kiệm

Tất cả mọi người, mọi cơ quan đều phải tiết kiệm, trước hết là các cơ quan, bộ đội, các xí nghiệp, cán bộ, đảng viên phải làm gương đi tiên phong. Người viết: “Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã”[43]. Nội dung tiết kiệm phải cụ thể, thiết thực ngay trong cơ quan, đơn vị, vị trí công tác của mình. Tùy thuộc vào công việc cụ thể mà mỗi người, mỗi cơ quan cần thực hành kiệm cho phù hợp. Người căn dặn: “muốn vít kín các lỗ thủng, các kẽ hở, không để của cải dành dụm của chúng ta bị hao hụt, phân tán”[44], tất cả mọi người đều phải chung sức, đồng lòng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô.

1.5. Cách thức thực hành tiết kiệm

Theo Người, “thực hành tiết kiệm phải đi đôi với tăng gia sản xuất”[45]. Muốn thực hành tiết kiệm thì toàn Đảng, toàn dân phải ra sức chống lãng phí. Do nguy cơ lãng phí hiện hữu mọi nơi, mọi lúc nên cuộc đấu tranh chống lãng phí phải được tiến hành thường xuyên, triệt để, rộng khắp, có kế hoạch, có tổ chức, có lãnh đạo, có phương pháp. Tuyệt đối không được phát động phong trào rồi “đánh trống bỏ dùi” để tránh sự “nhờn thuốc” và làm nhân dân mất lòng tin vào Đảng và Chính phủ.

Mỗi người cần phải thường xuyên tiến hành tự kiểm điểm công tác thực hành tiết kiệm của mình trên tinh thần tự giác, phải dựa vào quần chúng và phải phát động phong trào thi đua của quần chúng về tiết kiệm; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổng kết kinh nghiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cá nhân và tập thể; nghiêm khắc kỷ luật những kẻ không chịu sửa lỗi dù đã bị nhắc nhở, khen thưởng những người làm tốt và khuyến khích những người đang cố gắng làm tốt.

Tích cực tuyên truyền giải thích để cho mọi người hiểu rõ lợi ích của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo Người, khi quần chúng hiểu rằng, tiết kiệm vì lợi ích của họ, chống lãng phí cũng vì chính bản thân họ, quần chúng nhân dân sẽ tự ý thức mà khinh ghét sự lãng phí. Do vậy, “người yêu nước thì phải thi đua thực hành tiết kiệm”[46].

2. Một số điểm chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chống lãng phí

Trong Hồ Chí Minh toàn tập (15 tập, Nxb CTQG, HN, 2011), chữ “lãng phí”xuất hiện 334 lần, chữ “chống lãng phí” có 35 lần. Đặc biệt, Người có cả bài viết chuyên sâu vê “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống lãng phí thể hiện ở một số điểm chính sau đây:

2.1. Các hình thức lãng phí cần phải chống:

+ Lãng phí sức lao động. Vì kém tinh thần phụ trách, vì tổ chức sắp xếp vụng, việc gì ít người cũng làm được mà vẫn dùng nhiều người, nên sinh ra lãng phí sức lao động. Người chỉ rõ, trong quân đội, các cơ quan, các xí nghiệp đều có khuyết điểm ấy. Trong việc sửa chữa đường cầu, phục vụ chiến dịch, lãng phí dân công khá nhiều, vì tổ chức không khéo.

+ Lãng phí thời giờ: Việc gì có thể làm trong một ngày một buổi, cũng kéo dài đến mấy ngày. Người chỉ ra thí dụ: Những cuộc khai hội, vì người phụ trách chuẩn bị chương trình không đầy đủ, người đến dự hội thì không chuẩn bị ý kiến, đáng lẽ chỉ một ngày thì bàn bạc và giải quyết xong vấn đề, song cuộc khai hội kéo dài đến 5, 3 ngày.

+ Lãng phí tiền của nhà nước, cơ quan, của cá nhân. Biểu hiện ở nhiều mặt: Các cơ quan dùng vật liệu một cách phí phạm. Các xí nghiệp dùng máy móc và nguyên liệu không hợp lý. Cục vận tải giữ gìn xe cộ, tiết kiệm dầu mỡ không triệt để. Sở kho thóc làm kho tàng không cẩn thận; người giữ kho kém tinh thần trách nhiệm, để thóc ẩm ướt, hao hụt, hư hỏng. Mậu dịch không khéo tính toán sắp xếp, để hàng hóa hao hụt, lỗ vốn. Ngân hàng không khéo sử dụng tiền bạc, để tiền bạc ứ đọng lại, không bổ ích cho việc tăng gia sản xuất. Cơ quan kinh tế làm kế hoạch không thiết thực, không sát với hoàn cảnh, để Chính phủ phải lỗ vốn. Bộ đội không biết quý trọng giữ gìn quân trang, quân dụng và chiến lợi phẩm. Nhân dân bỏ hoang ruộng đất, đốt vàng mã, bán trâu, cầm ruộng để làm đám cưới, đám ma...[47].

2.2. Nguyên nhân của lãng phí:

“Do quan liêu, thiếu trách nhiệm”, do “lập kế hoạch không chu đáo”, do “tính toán không cẩn thận”, hoặc “vì xa xỉ, phô trương hình thức, nào liên hoan, nào “báo chí”, nào kỷ niệm, sắm sửa lu bù, xài tiền như nước…”[48].

2.3. Tác hại của lãng phí:

“Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng lại rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi còn tai hại hơn tham ô”[49]. “Để lãng phí như gió vào nhà trống, tham ô có tội, lãng phí cũng có tội, nhân dân giao tiền của cho mình, để lãng phí là có tội với nhân dân”[50]. Bởi vậy, phải tích cực chống lãng phí. “Mọi ngành, mọi người, mọi tổ phải ra sức thi đua… Phải chống tư tưởng bảo thủ, chống tác phong quan liêu, chống lãng phí”[51].

Theo Hồ Chí Minh, lãng phí cùng với tham ô và bệnh quan liêu là “kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ. Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta. Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến. Vì nó làm chậm trễ công cuộc kháng chiến và kiến quốc của ta. Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính. Để kháng chiến thắng lợi, để xây dựng nước nhà, chiến sĩ thì hy sinh xương máu, đồng bào thì hy sinh mồ hôi nước mắt để đóng góp. Mà những kẻ tham ô, lãng phí và quan liêu thì phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của Chính phủ và của nhân dân. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám”[52].

2.4. Tầm quan trọng của chống lãng phí: Theo Người, “chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận. Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị. Cũng như ở các mặt trận khác, muốn thắng ở mặt trận này, ắt phải có chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, ắt phải có lãnh đạo và trung kiên”[53].

3. Tấm gương mẫu mực Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiện, chống lãng phí

Hồ Chí Minh không chỉ bàn luận về tiết kiệm, lãng phí dưới góc độ lý luận mà chính bản thân Người đã là tấm gương mẫu mực về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tư tưởng của Người về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thể hiện năng lực tư duy khoa học, sáng tạo và phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống thanh cao của một danh nhân văn hóa kiệt xuất nhưng lại rất gần gũi với cuộc sống, công việc hàng ngày, ai cũng có thể học tập, làm theo được. Người coi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như một phẩm chất đạo đức cần phải có của người cách mạng, là điều kiện bắt buộc trong thực thi đời sống mới và cũng là một yêu cầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người viết: “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội phải khắc phục khuyết điểm, tức là phải tăng gia sản xuất, tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ của công”[54].

Tấm gương mẫu mực Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí biểu hiện xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người ở mọi lúc, mọi nơi, mọi công việc và trong sinh hoạt hàng này. Dưới đây là một số nội dung chính:

3.1. Tiết kiệm trong đời sống cá nhân để sử dụng cái tiết đó phục vụ tổ chức, đoàn thể, cách mạng.

Người sống một đời sống vật chất giản dị, đạm bạc và chỉ sử dụng cho mình những vật dụng tối cần thiết. Ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay lao động, làm nhiều nghề để kiếm sống và hoạt động cách mạng, Người đã tranh thủ thời gian để đi đến nhiều nơi, học tập nhiều điều, tìm ra con đường cứu nước. Khi trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước, dù trong chiến tranh ở chiến khu hay trong hoà bình tại Thủ đô Hà Nội, Người vẫn sống giản dị, tiết kiệm như một lẽ tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày. Người dành khoản tiết kiệm cá nhân để dùng cho hoạt động của tổ chức, đoàn thể, cách mạng.

3.2. Tiết kiệm tiền của, thời gian của nhà nước, của cán bộ, nhân dân.

Cả cụôc đời Bác sống giản dị, tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của nhân dân. Đã có biết bao câu chuyện cảm động về tấm gương mẫu mực đó, từ những việc nhỏ như sử dụng chiếc phong bì vài lần, đi đôi dép lốp đã cũ, mặc chiếc áo đã sờn vai…, đến chiếc ô tô, ngôi nhà sàn… Để tiết kiệm thời gian của cán bộ nhân dân, Người chủ động đến dự lớp học, thăm cán bộ, nhân dân, chiến sỹ rất đúng giờ. Những câu chuyện cảm động như Bác đội mưa đến dự Hội nghị đúng giờ để nhiều người không phải chờ đợi; Bác chủ động đến chúc Tết cán bộ Hà Nội khi đoàn đang chuẩn bị đến chúc Tết Bác nhưng chưa đi được vì gặp cơn mưa bất chợt… Trước lúc vĩnh biệt chúng ta, Người dặn: “Sau khi tôi qua đời chớ nên tổ chức phúng biếu linh đình, để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân”.

3.3. Quan tâm nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bác viết nhiều tài liệu để giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Người kêu gọi trong mọi hành động, mọi lĩnh vực và mỗi người đều phải tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt yêu cầu phải triệt để tiết kiệm của công vì đó là mồ hôi, công sức của dân, xương máu của bộ đội, chiến sĩ… Người yêu cầu phải tiết kiệm thời gian, giảm họp hành, họp phải đúng giờ. Những câu chuyện kể về lời nhắc nhở của Bác đối với một vị tướng chủ trì hội nghị đến chậm 5 phút, phải nhân 5 phút đến chậm đó với 500 người chờ đợi.

Khi phê bình một số địa phương chưa thực hành tiết kiệm, Bác nói: Trung ương thường nhắc nhở các địa phương phải ra sức sản xuất và tiết kiệm. Nhiều nơi đã thực hiện tốt. Nhưng có nơi, giấy gửi đi, hình như chữ bị hao mòn, chữ “tiết kiệm” lại hoá ra chữ “tiết canh”. Rồi Bác đưa ra dẫn chứng đọc từ Báo Hải Phòng: vì cán bộ thiếu gương mẫu, ở xã Mỹ Phúc nạn lạm sát lợn vẫn thường xẩy ra. Khánh thành trạm bơm cũng giết 2 con lợn. Hợp tác xã tổng kết giết 4 con lợn, ăn cơm tập đoàn cũng giết 1 con lợn...[55].

3.4. Kêu gọi mọi người thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để xây dựng đất nước.

Hồ Chí Minh cho rằng, yêu nước thì phải thi đua thực hành tiết kiệm, tích cực chống lãng phí để xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Về phần mình, Người tiết kiệm để giành cho nhân dân, gương mẫu cho cán bộ, đảng viên, nhân dân làm theo. Mỗi tuần nhịn ăn 1 bữa để giành gạo cho dân đang đói; dùng tiền tiết kiệm được của riêng mình để giành tặng bộ đội. Thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, Bác yêu cầu thư ký rút tiền tiết kiệm của Bác (trị giá khoảng 60 cây vàng) để mua nước ngọt gửi cho bộ đội trực chiến trên các chiến trường miền Bắc.

Tấm gương đạo đức sống trong sạch, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là mẫu mực cho mọi người Việt Nam học tập, làm theo mà còn được báo chí nước ngoài, bạn bè quốc tế nhiều lần nhắc đến, mến phục.

Phần thứ hai

THANH NIÊN VIỆT NAM THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Từ tháng 2-1955, trong bài viết “Bảo vệ tài sản công”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Các ngành giáo dục cần phải bồi dưỡng cho thanh niên thói quen tiết kiệm, bảo vệ của chung; chống lãng phí xa hoa, xem khinh lao động”[56]. Như vậy, vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí đối với thanh niên không chỉ là một yêu cầu cần được giáo dục mà còn phải rèn luyện để tạo thành thói quen trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Trên thực tế, có rất nhiều thanh niên thực hiện tốt lời Bác dạy về tiết kiệm, chống lãng phí, nhưng vẫn còn những thanh niên thực hiện chưa tốt, đang còn lãng phí thời gian, sức khỏe, tài năng… Gần đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 217/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, càng cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống lãng phí.

Thanh niên là một lực lượng năng động, sáng tạo, giàu nghị lực, có lý tưởng cao đẹp, có thể đảm đương và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó khăn, nặng nề nhất khi cách mạng giao phó. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên” và “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”[57]. Do vậy, thanh niên càng phải là lực lượng đi tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tình hình hiện nay, thanh niên cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực sau đây:

1. Tích cực học tập tư tưởng và tấm gương mẫu mực của Người về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Có thể nói, hiện nay thanh niên là lực lượng có vai trò cực kỳ quan trọng mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vì kết quả học tập và làm theo Bác của thanh niên có tác động to lớn đến tương lai đất nước và ảnh hưởng sâu rộng đến các thế hệ tiếp theo. Thanh niên cần được trang bị thế giới quan duy vật, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa và phương pháp luận biện chứng, nhận thức đúng về vai trò của mình để có tư tưởng, hành động cách mạng tiến công, từng bước hình thành, hoàn thiện và phát triển toàn diện nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy, thanh niên không chỉ tìm hiểu những bài viết, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống lãng phí mà cần sưu tầm, ghi nhớ những câu chuyện cảm động, mẫu mực về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác và sinh hoạt đời thường của Người.

Từ những vấn đề lý thuyết và tấm gương thực tế sinh động của Hồ Chí Minh để thanh niên tự soi mình, sửa mình và rèn luyện, tạo được thói quen cho bản thân làm theo lời Bác dạy, phấn đấu trở thành tấm gương sáng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để cho người khác học theo, làm theo, làm gương sáng dìu dắt thiếu niên nhi đồng, tức là dìu dắt tương lai của dân tộc. Như Người từng viết: “thanh niên nói chung phải gương mẫu trong sản xuất, trong học tập, trong việc giữ vững kỷ luật và cải thiện đời sống của công nhân”[58].

2. Chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý chí quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thanh thiếu nhi.

Thanh niên không chỉ có nhiệm vụ tích cực học tập và làm theo Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mà cần phải tích cực tuyên truyền nhằm làm cho nhiều người trong xã hội, trước hết là những người xung quanh mình có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích to lớn  của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như tác hại của lãng phí đối với bản thân, gia đình và toàn xã hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy mọi người tích cực hơn trong học tập và làm theo Bác.

Thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là lực lượng kế thừa và tiếp bước các thế hệ đi trước để thúc đẩy xã hội phát triển, đồng thời là lực lượng dìu dắt thiếu niên, nhi đồng. Trong mọi công việc, thanh niên luôn thi đua thực hiện khẩu hiệu: ““Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, “gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người”[59]. Bởi vậy, mọi việc làm, hành động của thanh niên đều có tác động lớn đến tình hình đất nước, tạo ảnh hưởng rộng trong xã hội. Mỗi khi thanh niên tích cực thực hành tiết kiệm, đồng thời tuyên truyền tinh thần đó cho xã hội, đặc biệt là đối với tầng lớp thiếu nhiên nhi đồng, càng có ý nghĩa lớn lao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thanh niên cần tập trung tuyên truyền học tập tấm gương Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua những mẩu chuyện, những lời dạy của Người. Chú ý phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình thanh thiếu nhi hoặc các cơ sở Đoàn, Hội, Đội có những ý tưởng, sáng kiến, cách làm hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Muốn việc làm đó có hiệu quả, thanh niên cần tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục thông qua nhiều hình thức như: các buổi sinh hoạt chính thức hoặc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các buổi dã ngoại, hoạt động vui chơi giải trí, sử dụng bản tin, sổ tay chi đoàn. Tổ chức giao lưu, giới thiệu, tuyên dương các gương sáng điển hình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp bộ đoàn chủ động xây dựng hệ thống mẫu băng rôn, áp phích, tranh ảnh, đồ họa thông tin, đoạn phim ngắn… và phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền, cổ động trực quan cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Từ đó, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tạo nên một hệ thống gồm nhiều tấm gương điển hình thanh thiếu niên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cống hiến tích cực cho xã hội, đất nước và gia đình.

3. Tích cực rèn luyện các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính”, tạo lập các phong trào thi đua sôi nổi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thanh niên.

“Cần, kiệm, liêm, chính”, vốn dĩ là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính của con người, như trời có bốn mùa, đất có bốn phương. Người đã dạy: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một phương thì không thành đất. Thiếu một đức, thì không thành người”[60]. Đối với mỗi cá nhân, kiệm là một trong chuỗi phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính”. Có kiệm thì mới có liêm, có liêm thì mới có chính. Kiệm là tiền đề, điều kiện để con người vươn tới liêm và chính. Đối với cả dân tộc, tiết kiệm là sức mạnh mềm - sức mạnh của văn hóa và đạo đức. Do đó, thanh niên muốn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cần phải đặt nó trong chuỗi các phẩm chất mới tạo nên tính hiệu quả thiết thực, trọn vẹn.

Thanh niên cần tích cực tham gia các phong trào của Đoàn, Hội, các hoạt động xã hội, xung kích, tình nguyện, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay trong từng hành động, việc làm cụ thể, “tuy việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn”. Để mỗi thanh niên tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả hoạt động của Đoàn, Hội, Đội cần phát động các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực. Coi đây là nội dung quan trọng trong chương trình hành động của thanh niên và lấy kết quả đó làm một tiêu chí đánh giá, xếp loại, khen thưởng đoàn viên hằng năm.

Cá nhân thanh niên cần tích cực tham gia các phong trào thi đua lớn. Vận động các cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp đi đầu thực hành tiết kiệm, làm gương cho đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia. Thực hiện chi tiêu tiết kiệm văn phòng phẩm, vật dụng văn phòng, chi phí điện, nước, đèn, quạt, máy lạnh, điện thoại… Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, lưu trữ văn bản, tài liệu, thông tin liên lạc, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước tiết kiệm, chi đúng thực tế. Chủ động tiết kiệm chi phí trong tổ chức hoạt động, thực hiện phương châm tổ chức hoạt động theo hướng tận dụng tối đa các nguồn lực, không xa hoa, lãng phí nhưng vẫn đạt hiệu quả. Tích cực thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ưu tiên hàng đầu sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước, không đua đòi, xa hoa lãng phí. Các cơ sở đoàn mạnh dạn đăng kí thực hiện thí điểm cuộc vận động, thi đua trong đoàn viên, thanh niên ý thức đi làm, đi học, hội họp, sinh hoạt đúng giờ; rèn luyện tác phong công nghiệp, dùng thời gian rỗi vào việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, giảm thời gian “tán gẫu” trên mạng xã hội.

4. Gắn nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức Đoàn, Hội.

Tùy theo vị trí công việc, sinh hoạt trong tổ chức, cơ quan, đon vị cụ thể mà mỗi thanh niên cần có trách nhiệm, việc làm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho phù hợp. Nhưng nhất thiết phải luôn đề cao ý thức bảo vệ của công, coi trọng lao động, có ý thức công cộng tốt, gương mẫu trong cơ quan, đơn vị, địa phương, chi đoàn, chi hội...

Đối với thanh niên là học sinh, sinh viên, học tập kiến thức, tích cực tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, có lối sống lành mạnh, không vướng vào tệ nạn xã hội… chính là một cách thực hành thức tiết kiệm, chống lãng phí thiết thực cho bản thân, gia đình và xã hội… Bên cạnh đó, cần có việc làm thiết thực gắn với mỗi ngày đến trường như: tiết kiệm thời gian, tiết kiệm điện, nước cho nhà trường, không viết vẽ bậy trên bàn ghế, trên tường, không xả rác bừa bãi trong lớp học, không bẻ gãy cây xanh, dẫm đạp lên cỏ cây trong khuôn viên của nhà trường…

Đối với thanh niên công chức, viên chức, việc thực hiện tốt chuyên môn theo chức trách là nhiệm vụ chủ yếu, cần phải đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cần đổi mới phương pháp công tác, đổi mới lề lối làm việc, hội họp gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng công việc; dùng thời gian rỗi để tham gia hoạt động có ích, tận dụng tối đa. thời gian vào việc có ích. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cơ quan, đơn vị bằng những việc làm thiết thực như: không đi muộn về sớm; hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tiến độ; tiết kiệm giấy mực cho cơ quan; sử dụng điện nước một cách hợp lý… Thực hiện chi tiêu, kiểm tra sổ sách rõ ràng, tránh tổ chức hoạt động lãng phí, không hiệu quả.

Đối với thanh niên lực lượng vũ trang, biết quý trọng giữ gìn quân trang, quân dụng và chiến lợi phẩm; tích cực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm bảo vệ biên cương, Tổ quốc, giúp đỡ nhân dân, đồng bào nơi đóng quân…

Đối với thanh niên nông thôn cần chăm chỉ làm việc, không bỏ hoang ruộng đất, hạn chế các hoạt động đàn đúm, rượu chè, đình đám, tích cực thực hiện và vận động người thân thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới, giảm bớt hủ tục ở địa phương; tranh thủ thời gian rãnh rỗi sau thời điểm mùa vụ để tìm kiếm thêm việc làm tăng thu nhập, hoặc học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng lao động sản xuất; tích cực sáng tạo trong lao động, sản xuất để ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động nông nghiệp…

Đối với thanh niên công nhân cần có ý thức tiết kiệm thời gian, nguyên vật liệu cho nhà máy, xí nghiệp nơi mình làm việc, có nhiều việc làm hữu ích cho doanh nghiệp. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho công ty, xí nghiệp bằng những việc làm thiết thực như: thực hiện tốt nội quy, hoàn thành công việc đảm bảo tiến độ, không bỏ việc tùy tiện, bảo vệ tài sản máy móc công xưởng; thường xuyên cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, năng suất lao động…

Đối với doanh nhân trẻ, cùng với việc học tập kiến thức trên lĩnh vực kinh doanh, tài chính, ngân hành, luật kinh tế, kinh tế quốc tế… là những đòi hỏi để khởi nghiệp và xây dựng thành công doanh nghiệp thì cũng cần có kế hoạch giáo dục cho thanh niên trong công ty thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi tiết kiệm cho công ty cũng là tiết kiện của bản thân và xã hội.

5. Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch, sử dụng thời gian hợp lý, nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi sinh hoạt cá nhân và ở nơi công cộng

Thanh niên biết cách lập kế hoạch làm việc một cách khoa học, có tính chủ động, sáng tạo cũng là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đó chính là cách tiếp cận vấn đề một cách khoa học, gắn với yêu cầu của thực tiễn và điều kiện lịch sử. Độc lập thì không lệ thuộc, không bắt chước, không theo đuôi. Tự chủ là chủ động suy nghĩ và làm chủ suy nghĩ của mình, tự chịu trách nhiệm trước dân, trước nước, biết làm chủ bản thân và công việc, sẵn sang từ bỏ những gì mà thực tiễn kiểm nghiệm là sai hoặc là những cái cũ mà nay không còn phù hợp nữa để tiến tới đề xuất cái mới đáp ứng được thực tiễn cuộc sống đang đặt ra.

Trong công việc và cuộc sống hằng ngày, cần có kế hoạch cụ thể, tránh tùy tiện “đến đâu tính đó”, từ bỏ lối suy nghĩ “được chăng hay chớ”, “đến hẹn lại lên”; biết phân bổ thời gian, công sức, tiền bạc hợp lý cho từng công việc; xác định được nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của mình ở từng giai đoạn, thời điểm, cương vị công tác để đầu tư thời gian, công sức phù hợp, đem lại kết quả tốt. Trong trình bày, diễn đạt cần tiết kiệm lời, nói và viết ngắn gọn nhưng thông tin nhiều, nói đi đôi với làm, tốt nhất là nói ít làm nhiều. Người dạy: “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn”[61]. “Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết. Trước khi nói, phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn thận. Phải nhớ câu tục ngữ: Chó ba quanh mới nằm. Người ba năm mới nói”[62].

Cần tránh lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết như quá đà chơi điện tử, nói chuyện phiếm trêm zalo, facebook, mà tập trung thời gian cho công việc học tập, nghiên cứu, chuyên môn nghiệp vu, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống… Hiện nay, một bộ phận thanh niên chưa quan tâm đúng mức việc chăm lo bảo vệ sức khỏe, đang lãng phí trí tuệ, chưa cống hiến xứng đáng cho xã hội. Tránh quán sá, rượu bia la đà, thức thâu đêm cho những việc không cần thiết, lười lao động, lười thể dục thể thao. Có nhiều thanh niên mua sắm vật dụng, phương tiện cá nhân đắt tiền quá khả năng tài chính của bản thân. Phung phí, đầu tư tiền bạc, công sức không cần thiết vào một số việc làm vô bổ, thiếu thiết thực, trong khi đang cần đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu chuyên môn, lập nghiệp.

Thanh niên nên thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày, ưu tiên sử dụng các phương tiện công cộng nhằm góp phần giảm thiểu chi phí; có ý thức tái sử dụng các nguyên vật liệu, hạn chế chất thải ra làm ô nhiễm môi trường. Tích cực xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, có hành động tích cực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay.

Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng nền tảng để sớm cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trong đó đang triển khai nhiều chương trình, dự án xây dựng và phát triển vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa nhằm sớm rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, miền xuôi và miền ngược, đồng bằng và vùng núi… nên đang rất cần huy động sức mạnh xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tiết kiệm ở thanh niên. Do vậy, việc thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí càng có ý nghĩa thiết thực. Đó cũng là một mục tiêu phấn đấu để thanh niên thi đua cống hiến, rèn luyện, thử thách, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và nhân dân giao phó./.


[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, HN, 2001.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.309.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.68.

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.356.

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.233.

[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.233-234.

[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.378.

[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.149.

[9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.325.

[10] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.637.

[11] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.272.

[12] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.272.

[13] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.672.

[14] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.272.

[15] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.272

[16] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.283.

[17] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.326.

[18] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.336.

[19] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.288.

[20] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.149.

[21] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.241.

[22] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.332.

[23] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.463.

[24] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.123.

[25] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.463.

[26] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 297.

[27] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.28.

[28] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.636.

[29] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.171.

[30] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.327.

[31] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 6, tr.122.

[32] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.124.

[33] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 7, tr.352.

[34] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 12, tr.467.

[35] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.128.

[36] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.123.

[37] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr.122.

[38] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.123

[39] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 13, tr.70.

[40] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 7, tr.334-335; tập 4, tr.229.

[41] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 3, tr.457.

[42] Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb CTQGQG, HN, 1996, tập 10, tr.139.

[43] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.16.

[44] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 12, tr.467.

[45] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 12, tr.491.

[46] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.125.

[47] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 7, tr.356-357.

[48] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 13, tr.416.

[49] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 7, tr.357.

[50] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 11, tr.496.

[51] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 11, tr.531.

[52] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 7, tr.357

[53] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 7, tr.358.

[54] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 11, tr.110.

[55] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 115, tr.281.

[56] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 9, tr.928.

[57] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 4, tr.35.

[58] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 15, tr.518

[59] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 13, tr.471.

[60] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.117

[61] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr.342

[62] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr.346

 
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN Tháng 5/2018 - CHỦ ĐỀ: CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2018) PDF. In bài viết Email
TL sinh hoạt Chi đoàn
Tác giả: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn   

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

* Những bài học cảm động về tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sinh thời, Bác Hồ thường căn dặn mọi người phải thực hành tiết kiệm; tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiền bạc; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, hoang phí, không bừa bãi, phô trương hình thức. Bác Hồ đã sống cả cuộc đời thanh bạch từ ăn, ở đến phương tiện sử dụng phục vụ công việc hàng ngày, để tiết kiệm thời gian, Bác dạy: “Từ Chủ tịch Chính phủ cho đến người chạy giấy, người quét dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là những người ăn lương của dân, làm việc cho dân... làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ về sớm... Phải nhớ rằng: Dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân”.

Nhà ở của Bác chỉ là một ngôi nhà sàn gỗ lợp ngói, trên gác có hai phòng, mỗi phòng hơn 10m2, vậy mà Bác đề nghị để đồng chí Phạm Văn Đồng sử dụng một phòng, để khỏi lãng phí. Một Tổng biên tập nước ngoài được Bác tiếp tại nơi đó đã  kể lại: “Chúng tôi được dẫn vào tầng dưới ngôi nhà sàn của Bác Hồ. Chúng tôi đợi Người ở đấy. Tôi còn kịp lướt nhìn mọi thứ được xếp đặt trong phòng khách của Người. Gọi là phòng khách của vị Nguyên thủ quốc gia mà thật vô cùng giản dị, có lẽ không khác những gian nhà của nông dân Việt Nam mà tôi có dịp tới. Trong gian phòng này có lẽ chỉ có bộ bàn ghế mây được coi là nổi bật”.

Bữa ăn của Bác như bữa ăn của mọi nhà: Bát canh, quả cà, con cá kho, hoặc lát thịt kho. Bác luôn nghĩ đến người nghèo “lúc chúng ta nâng bát cơm ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa 1 bơ) để cứu dân nghèo”.

Trong sinh hoạt đời thường, Bác Hồ còn chỉ thị cho những người phục vụ: vá khăn mặt cho Bác, vá áo lót cho Bác, vá chiếu nằm cho Bác. Có lần, khi tất rách chưa kịp vá, anh em đưa đôi mới để Bác dùng. Bác cầm đôi tất xoay chỗ rách vào bên trong người Bác, rồi cười: Đấy có trông thấy rách nữa đâu...

Mùa đông, Bác Hồ có một cái áo bông của đồng bào biếu. Bác dùng nhiều năm, mền bông xẹp xuống không ấm nữa. Nhưng không ai dám nghĩ đến việc xin Bác bỏ mền bông đi, chỉ nghĩ đến việc thay vỏ ngoài. Vì dùng mãi vỏ áo đã đứt chỉ ở khuỷ tay và ở cổ. Bác bảo mạng nó lại. Nó rách ở vai thì Bác bảo vá vai, đến khi nó rách lần 2, đồng chí phục vụ xin cho thay vỏ ngoài, Bác bảo: Này chú ạ, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Nước mặc áo vá vai thế này là cái phúc của dân đấy, đừng bỏ cái phúc đó đi.

Bác mặc bộ quần áo ka ki đã sờn cổ, sờn tay, xin được thay bộ khác, Bác bảo: “Nếu thi sang thì thua, thi tiết kiệm thì thắng”. Bác mặc như thế phù hợp với hoàn cảnh của đất nước, của dân không phải thay. Xưởng may X biếu Bác bộ quần áo ka ki mới; Bác nhận, nhưng rồi Bác lại gửi lại xưởng may để làm phần thưởng thi đua.

Bác tiết kiệm đến cái nhỏ như tờ giấy: “Giấy bút, vật liệu đều tốn tiền của Chính phủ, tức là của dân; ta cần phải tiết kiệm. Nếu một miếng giấy nhỏ đủ viết, thì chớ dùng một tờ to. Một cái phong bì có thể dùng hai ba lần”. Và Bác đã làm để mọi người bắt chước là hàng ngày các văn bản Bác đều viết ở mặt sau của bản tin Thông tấn xã Việt Nam; còn phong bì Bác đều dùng lại phong bì của các nơi gửi tới đến 2, 3 lần. Làm được những việc nhỏ thì sẽ thành cái to như Bác đã chỉ rõ: “Nơi nào cũng tiết kiệm một chút, thì trong một năm đỡ được hàng vạn tấn giấy, tức là hàng triệu đồng bạc. Nhờ tiết kiệm... mà lợi cho dân rất nhiều”. Bác Hồ thường nói rằng: “Người ta ai cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp, nhưng phải đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc Nhân dân còn khó khăn, một người nào đó muốn sống hưởng ăn ngon, mặc đẹp thì không có đạo đức”.

Những điều cụ thể trên đây về cuộc sống giản dị, tiết kiệm của Bác. Mọi người chúng ta đều hiểu sâu sắc rằng: Bác Hồ sống khắc khổ, tiết kiệm, thanh bạch trong đời sống, chỉ vì Bác toàn tâm, toàn ý đấu tranh cho cuộc sống của toàn dân. Đời sống vật chất càng giản dị thì càng phù hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất của Bác. Đó là cuộc sống thật sự văn minh mà Bác Hồ đã nêu gương sáng.

Thực hiện tốt lời dạy của Bác, mỗi người chúng ta cần cố gắng, nỗ lực hết mình để chăm lo hạnh phúc của Nhân dân, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện noi gương theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực sự là những người cán bộ, đảng viên chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của Nhân dân, như Di chúc của Bác Hồ kính yêu đã dạy.

Nguồn: Trang tin điện tử Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

II. KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 5/2018

- Ngày 01/5/1886: Ngày Quốc tế Lao động.

- Ngày 07/5/1954: Kỷ niệm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Ngày 09/5/1945: Kỷ niệm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa Phát-xít.

- Ngày 15/5/1941: Kỷ niệm Ngày Thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

- Ngày 19/5/1890: Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Ngày 19/5/1941: Kỷ niệm Ngày thành lập mặt trận Việt Minh.

* 15/5/1941: Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Từ năm 1925, sau khi sáng lập ra Việt Nam Thanh Niên cách mạng đồng chí hội - tiền thân của Đảng, Bác Hồ đã chỉ thị về nước, lựa chọn một số thanh niên ưu tú đưa ra nước ngoài đào tạo. Trong số 8 thanh thiếu niên lúc đó được Bác Hồ đích thân dạy dỗ có Lý Tự Trọng. Sau này anh đã hi sinh vì sự nghiệp cách mạng. Khi sáng lập ra tổ chức Đoàn, Đảng đã giao trách nhiệm lịch sử cho Đoàn trực tiếp phụ trách chỉ đạo các tổ chức thiếu niên, nhi đồng.

Nghị quyết đại hội Đảng Cộng Sản Đông Dương lần I (Tháng 01/1935) ghi rõ: “Đoàn phụ trách tổ chức Hồng nhi đoàn, chỗ nào có chi bộ, Đoàn phải lập ra Hồng nhi đoàn, những đoàn viên dưới 16 tuổi nhất luận phải đưa qua Hồng nhi đoàn”.

Ngày 08/02/1941 sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài, Bác Hồ đã về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5/1941 hội nghị Ban chấp hành Trung Ương Đảng lần thứ 8 đã họp và ra nghị quyết quan trọng đến vận mệnh nước nhà. Hội nghị đã chủ trương thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh gọi tắt là Việt Minh bao gồm nhiều tổ chức yêu nước.

Ngày 15/5/1942, theo chỉ đạo của Đảng, tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong và Đội Nhi Đồng cứu quốc đã được thành lập tại vùng Pắc Pó (Cao Bằng) do Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc (nay là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh) trực tiếp phụ trách. Ngày 15/5/1941 đã được ban chấp hành Trung Ương Đảng đồng ý lấy ngày chính thức thành lập Đội.

Từ ngày thành lập đến nay, Đội đã qua nhiều lần đổi tên. Sự kiện đổi tên có ý nghĩa nhất là sau khi Chủ Tịch Hồ Chí Minh qua đời, thiếu nhi cả nước, ban chấp hành Trung Ương Đảng trong phiên họp ngày 30/01/1970 đã cho phép Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên được mang tên Bác.

 

* 19/5/1890: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh khác (19/5/1890 - 02/9/1969), là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc; người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc thế kỉ 20; danh nhân văn hoá thế giới. Quê Người ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên trong thời kì phong trào cứu nước sôi nổi và học trường Quốc học Huế, rồi làm giáo viên tiểu học.

Tháng 6/1911, Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp tàu buôn đô đốc Latusơ Tơrêvin (Latouche Tréville) của Pháp, rời Việt Nam tìm đường cứu nước, qua Pháp, Hoa Kì, Anh; cuối 1917, trở lại Pháp; gia nhập Đảng Xã hội Pháp (1919). Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, với tên Nguyễn Ái Quốc, gửi đến Hội nghị Vecxay (Versailles) bản Yêu sách đòi Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của nhân dân Việt Nam (1919). Năm 1920, tại Đại hội Tua (Tours) của Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Tham gia thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa (1921); xuất bản báo “Le Paria” “Người cùng khổ” ở Pháp (1922). Năm 1923, được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân. Năm 1924, tham dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản; cán bộ Ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Năm 1925, tại Trung Quốc, tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức; thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ở Quảng Châu với tổ chức nòng cốt là Cộng sản đoàn, đào tạo cán bộ và truyền bá chủ nghĩa Mac - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; xuất bản tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” (1925), báo “Thanh niên” (1926), “Đường kách mệnh” (1927).

Đầu 1930, chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết định chính cương, điều lệ, sách lược vắn tắt của Đảng. Tháng 6.1931, bị đế quốc Anh bắt giam tại Hồng Kông (Hong Kong), được trả lại tự do (1933). Mùa xuân 1934, sang Liên Xô, vào học Trường Đại học Lênin, rồi làm nghiên cứu sinh ở Viện Nghiên cứu các vấn đề Dân tộc và Thuộc địa của Quốc tế Cộng sản tại Matxcơva. Năm 1935, tham gia Đại hội VII Quốc tế cộng sản với tư cách đại biểu tư vấn. Tháng 9.1938, rời Viện Nghiên cứu các vấn đề Dân tộc và Thuộc địa để về nước.

Ngày 28/1/1941, Hồ Chí Minh về Cao Bằng; chủ trì Hội nghị VIII của Ban  Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) - hội nghị quyết định đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam, thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh (tức Mặt trận Việt Minh). Năm 1942, bị chính quyền của Tưởng Giới Thạch bắt giam ở nhiều nhà tù của tỉnh Quảng Tây; trong hoàn cảnh đó, Hồ Chí Minh đã viết tập thơ “Nhật kí trong tù”. Lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (12/1944), xây dựng căn cứ địa Việt Bắc. Chủ trì Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 – 15/8/1945) và Đại hội Quốc dân Tân Trào (16 – 17/8/1945) tại Sơn Dương, Tuyên Quang, quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước; được Đại hội Quốc dân bầu làm chủ tịch Uỷ ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà).

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đại biểu Quốc hội khoá I, II, III và được Quốc hội liên tục bầu làm chủ tịch nước (3/1946 – 9/1969). Từ 2/1951 đến 9/1969, chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (khoá II, III).

Hồ Chí Minh là linh hồn của cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp, Kháng chiến chống Mĩ cứu nước và sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các tác phẩm, các bài viết được in thành bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập” (gồm 12 tập). Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mac - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc gắn liền với đoàn kết quốc tế; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

Cuộc đời Hồ Chí Minh là tấm gương chói lọi về chủ nghĩa anh hùng cách  mạng, về tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo, lòng  yêu dân thắm thiết, gắn bó với  nhân dân; về tinh thần đoàn kết, về đạo đức giản  dị, khiêm tốn,  cần kiệm liêm  chính, chí công vô tư. Hồ Chí Minh là nhà cách mạng, nhà tư tưởng vĩ đại của dân  tộc Việt Nam; là một vĩ nhân được UNESCO phong danh hiệu “Anh hùng giải  phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn”. Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu. Đó là “Thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử  quang vinh của dân tộc. Đó là kỉ nguyên độc lập tự do của Tổ quốc, kỉ nguyên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”, “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh  ra  Hồ Chủ Tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” (Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng). Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của dân tộc ta./.

Nguồn: lichsuvietnam.vn

 
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4/2018 PDF. In bài viết Email
TL sinh hoạt Chi đoàn
Tác giả: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn   

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2018)

I. Chặng đường lịch sử, chiến công oanh liệt của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

1. Bối cảnh quốc tế và trong nước

Trên thế giới, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc Mỹ có tiềm lực rất mạnh, nổi lên cầm đầu phe đế quốc, hiếu chiến và âm mưu bá chủ thế giới, từng bước khẳng định sự có mặt ở Đông Dương. Sau thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, chủ nghĩa thực dân cũ sụp đổ, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Lúc này trên thế giới đã phân chia thành hai hệ thống đối đầu gay gắt bằng cuộc “chiến tranh lạnh” và chạy đua vũ trang quyết liệt. Hệ thống chủ nghĩa xã hội, phong trào công nhân ở các nước tư bản, phong trào giải phóng dân tộc ở khắp nơi trên thế giới dâng cao.

Trong nước, sau chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc được giải phóng và bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam vẫn dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai. Đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trở thành nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân tộc ta.

2. Những bước phát triển của cuộc kháng chiến

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trải qua gần 21 năm, là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thách thức, ác liệt. Đảng và nhân dân ta phải đấu trí và đấu sức chống tên đế quốc giàu mạnh và hung bạo nhất trong phe đế quốc. Cuộc kháng chiến này đã trải qua nhiều giai đoạn, phải đối phó lần lượt với các kế hoạch, chiến lược của đế quốc Mỹ.

a. Giai đoạn từ tháng 7/1954 đến hết năm 1960: Đấu tranh giữ gìn lực lượng, chuyển dần sang thế tiến công, làm thất bại bước đầu phương thức chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ.

Những chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã buộc thực dân Pháp và can thiệp Mỹ phải ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Campuchia và Lào. Nhưng với những mưu đồ đã dự tính từ trước, đế quốc Mỹ trắng trợn phá hoại Hiệp định Giơnevơ, hất cẳng Pháp, gạt bỏ những thế lực tay sai của Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện chính sách thực dân mới, mưu đồ chia cắt lâu dài đất nước ta. Chính quyền Mỹ - Diệm tập trung thực hiện biện pháp “tố cộng”, “diệt cộng” đàn áp, khủng bố phong trào yêu nước, trả thù những người kháng chiến cũ, tiêu diệt cơ sở cách mạng ở miền Nam, ban hành Luật 10-59 “đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”, biến cả miền Nam thành nơi tràn ngập nhà tù, trại giam, trại tập trung. Cách mạng miền Nam bị dìm trong biển máu.

Đứng trước tình thế mới, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo quân và dân cả nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Một là cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành căn cứ vững mạnh của cách mạng cả nước. Hai là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam nhằm giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà. Thực hiện nhiệm vụ trên, miền Bắc tích cực triển khai những công việc bộn bề sau chiến tranh, nhanh chóng tổ chức cuộc sống mới. Trong ba năm (1958-1960), chúng ta đã hoàn thành về cơ bản công cuộc cải tạo XHCN, căn bản xoá bỏ chế độ bóc lột, bước đầu xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội theo con đường đi lên CNXH, chuẩn bị một số nội dung cho cách mạng cả nước trong giai đoạn mới. Ở miền Nam, cuộc đấu tranh diễn ra vô cùng khó khăn, ác liệt, nhưng đại bộ phận nhân dân vẫn một lòng theo Đảng, bất khuất chống áp bức, khủng bố, bảo vệ lực lượng cách mạng. Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời, xác định rõ mục tiêu, phương pháp cách mạng miền Nam, mối quan hệ chiến lược của cách mạng hai miền, giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới; phản ánh đúng nhu cầu của lịch sử, giải quyết kịp thời yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam; định hướng và động viên nhân dân miền Nam vùng lên đấu tranh, tạo ra phong trào Đồng khởi (1959-1960), xoay chuyển tình thế cách mạng miền Nam, làm tan rã hàng loạt bộ máy của ngụy quyền ở các thôn, xã.

b. Giai đoạn từ đầu năm 1961 đến giữa năm 1965: Giữ vững và phát triển thế tiến công, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ.

Từ cuối năm 1960, đế quốc Mỹ thay đổi chiến lược, chuyển sang chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” đối phó với cách mạng miền Nam. Đó là chiến lược dùng quân đội ngụy tay sai làm công cụ tiến hành chiến tranh, càn quét, dồn dân vào ấp chiến lược, đưa 10 triệu nông dân miền Nam vào các trại tập trung, tách lực lượng cách mạng ra khỏi nhân dân. Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chuyển sang giai đoạn mới, từ khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh cách mạng, kết hợp song song cả đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, đánh địch bằng cả ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ và tay sai. Trên miền Bắc, các mặt trận kinh tế, văn hoá, an ninh quốc phòng đều có bước phát triển mới. Quân và dân miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu và chi viện cho miền Nam.

c. Giai đoạn từ giữa năm 1965 đến hết năm 1968: Đảng phát động toàn dân chống Mỹ cứu nước, đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam, đánh thắng cuộc phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ nhất của Mỹ ra miền Bắc.

Trước nguy cơ phá sản của “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, sử dụng quân đội Mỹ là lực lượng cơ động chủ yếu tiêu diệt bộ đội chủ lực ta; dùng ngụy quân, ngụy quyền để bình định, kìm kẹp nhân dân, âm mưu đánh bại cách mạng miền Nam trong vòng 25 đến 30 tháng (từ giữa 1965 đến hết 1967), đẩy mạnh chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân.

Trên chiến trường miền Nam, quân và dân ta đã đánh thắng quân xâm lược Mỹ ngay từ những trận đầu khi chúng vừa đổ bộ vào. Tiếp theo những trận thắng oanh liệt ở Núi Thành, Vạn Tường, Plâyme, Đất Cuốc, Bầu Bàng, ta lại đánh bại ba cuộc hành quân lớn của Mỹ vào miền Đông Nam Bộ, đánh thắng lớn ở các chiến trường Tây Nguyên, miền Tây khu V, Đường 9, đồng bằng Nam Bộ và các mục tiêu chủ yếu của địch ở các thành phố lớn. Quân dân miền Bắc tiếp tục đánh trả cuộc tiến công của Mỹ bằng không quân và hải quân, giành những thắng lợi lớn trên nhiều mặt, bảo đảm giao thông thông suốt, chi viện sức người, sức của ngày càng lớn cho miền Nam. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đã giáng một đòn quyết định vào chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Pari, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào giai đoạn mới.

d. Giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1973: Phát huy sức mạnh liên minh chiến đấu Việt Nam với Lào, Campuchia, làm thất bại một bước chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ hai ở miền Bắc, tạo thế mạnh trong đàm phán.

Đế quốc Mỹ thi hành chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”, từng bước mở rộng chiến tranh sang Campuchia, Lào. Thủ đoạn xảo quyệt của Mỹ là thực hiện chiến tranh hủy diệt và chiến tranh giành dân, chiến tranh bóp nghẹt để làm suy yếu cuộc kháng chiến của nhân dân ta trên cả hai miền Nam - Bắc. Quân và dân ta phối hợp với quân, dân hai nước Lào, Campuchia đánh bại một bước quan trọng chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. Những thắng lợi của chiến tranh cách mạng ba nước Đông Dương trong hai năm 1970-1971 đã tạo thuận lợi cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Nhờ chuẩn bị tốt lực lượng, nhằm đúng thời cơ, quân và dân ta đã liên tiếp giành thắng lợi lớn trên chiến trường, nhất là cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai ở miền Bắc, nổi bật là đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Mỹ, làm thay đổi cục diện chiến trường, cục diện chiến tranh. Trong đàm phán, chúng ta cũng khôn khéo tiến công địch, phối hợp chặt chẽ giữa “đánh và đàm”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari, rút hết quân Mỹ và quân các nước chư hầu ra khỏi miền Nam. So sánh lực lượng thay đổi hẳn, có lợi cho ta, tạo điều kiện cơ bản nhất để ta giành thắng lợi cuối cùng.

e. Giai đoạn từ cuối năm 1973 đến ngày 30/4/1975: Tạo thế và lực, tạo thời cơ, kiên quyết tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi ký Hiệp định Pari, mặc dù buộc phải rút hết quân nhưng đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục âm mưu dùng ngụy quân, ngụy quyền làm công cụ để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Mỹ tăng cường tiền của, vũ khí, phương tiện chiến tranh cho ngụy lấn đất, giành dân, khống chế nhân dân, thực hiện các hoạt động ngoại giao xảo quyệt để ngăn chặn sự phát triển của cách mạng miền Nam. Đến tháng 5/1973, xu thế chống phá Hiệp định Pari của địch ngày càng tăng. Chúng điên cuồng đánh phá hòng xoá bỏ vùng giải phóng của ta, đẩy lùi lực lượng cách mạng.

Tháng 7/1973, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 đã khẳng định con đường cách mạng miền Nam vẫn là con đường bạo lực và đề ra các nhiệm vụ lớn cho hai miền Nam - Bắc. Nửa cuối năm 1974, cuộc chiến tranh của quân và dân ta ở miền Nam chống lại chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”đã giành được thắng lợi. Ta ngày càng mạnh lên, ngụy ngày càng suy yếu rõ rệt. Nước Mỹ lâm vào khủng hoảng nội bộ. Tháng 7/1974, Đảng ta chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976, nếu thời cơ đến sẽ giải phóng miền Nam trong năm 1975. Thắng lợi toàn miền, nhất là của miền Đông Nam bộ, đặc biệt là chiến thắng Phước Long cuối năm 1974 - đầu năm 1975 càng cho thấy thực tế suy yếu của quân ngụy Sài Gòn và khả năng Mỹ khó quay lại Việt Nam. Đảng ta nhận định thời cơ giải phóng hoàn toàn miền Nam đã đến.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày 4/3 bằng ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn - Gia Định kết thúc vào ngày 30/4. Qua gần 2 tháng chiến đấu với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, quân và dân ta đã giành được toàn thắng, kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

3. Ý nghĩa lịch sử

- Đối với Việt Nam: Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc. Nhân dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho đất nước; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên CNXH.

- Đối với thế giới: Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc; mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới.

4. Nguyên nhân thắng lợi

Một là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hai là, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một lòng đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, bền bỉ, lao động quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH và vì quyền con người.

Ba là, cả nước đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, trên dưới một lòng, triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Bốn là, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh Mỹ và thắng Mỹ.

Năm là, đoàn kết, liên minh chiến đấu với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia; đoàn kết quốc tế.

5. Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất: Xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam.

Thứ hai: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Thứ ba: Vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt phương pháp đấu tranh cách mạng, phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự chiến tranh toàn dân, xây dựng và phát triển lý luận chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Thứ tư: Chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh cách mạng và nghệ thuật tạo và nắm thời cơ giành những thắng lợi quyết định.

Thứ năm: Phải luôn luôn chú trọng xây dựng Đảng trong mọi hoàn cảnh, nâng cao sức chiến đấu và phát huy hiệu lực lãnh đạo của Đảng.

II. Phát huy tinh thần cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN

1. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu của Đại thắng mùa Xuân 1975, động viên toàn thể dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, như: đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và an ninh chính trị, lao động sản xuất, nghiên cứu, học tập, xả thân cứu dân trong thiên tai, thảm họa, đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc …

2. Phát huy cao độ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Đại thắng mùa Xuân 1975 để  vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không chịu tụt hậu, từng bước tiến kịp thời đại, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, có vị thế xứng đáng trên thế giới. Khát vọng đó của dân tộc, cũng thiêng liêng và mãnh liệt như ý chí giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới. Toàn dân đoàn kết, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, hoàn cảnh, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường giáo dục giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; phát huy nội lực của đất nước với sự giúp đỡ, hợp tác với các nước, tận dụng triệt để các nguồn lực trong và ngoài nước; giải quyết hài hòa các nhiệm vụ đối nội và đối ngoại. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

5. Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng con người mới. Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt niềm tin vào thế hệ trẻ sẽ nối tiếp xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ đi trước trong điều kiện mới, tiến quân vào khoa học và công nghệ, vươn tới những đỉnh cao của trí tuệ loài người, nâng tầm văn hóa trong cuộc sống, năng động sáng tạo trong học tập, lao động, kinh doanh, trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và các hoạt động văn hóa, xã hội, trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh và quốc phòng. Thế hệ thanh niên trước đây đã đảm đương xuất sắc vai trò xung kích trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và các cuộc kháng chiến; ngày nay là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

6. Phát huy tri thức, kinh nghiệm quân sự, công tác tư tưởng trong Đại thắng mùa Xuân 1975 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Quốc phòng vững mạnh sẽ góp phần trực tiếp vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm và tạo điều kiện quan trọng cho việc thực hiện những mục tiêu chiến lược của đất nước. Không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng - an ninh, xây dựng ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho mọi công dân nhằm khơi dậy, phát huy những giá trị truyền thống yêu nước của dân tộc trong điều kiện lịch sử mới.

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Từ truyền thống tốt đẹp đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hậu Giang phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, ra sức thi đua, công tác tốt, học tập tốt, góp phần xây dựng thế hệ trẻ đủ sức dư tài vươn ra hội nhập quốc tế, tiếp bước hành trình vĩ đại vì sự nghiệp “Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh”.

Cập nhật ngày
 
ĐẨY MẠNH KHỞI NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỌC PDF. In bài viết Email
TL sinh hoạt Chi đoàn
Tác giả: Nguyễn Minh Thẩm   

Khởi nghiệp là chúng ta tự chủ trong công việc kinh doanh của mình, chúng ta vừa là nhân viên vừa là ông chủ hoặc cao hơn chúng ta tự thành lập doanh nghiệp riêng cho mình rồi tuyển nhân viên vào cùng làm. Chúng ta cung cấp và phát triển một sản phẩm hay dịch vụ nào đó ra ngoài thị trường. Khởi nghiệp cũng có nghĩa là chúng ta tạo ra giá trị có lợi cho mọi người trong xã. Khởi nghiệp bằng việc thành lập doanh nghiệp sẽ tạo tăng trưởng kinh tế và sẽ góp phần vào việc phát triển kinh tế và xã hội.

Khởi nghiệp trong trường học chúng ta nhận thấy có 03 nhân tố

- Học sinh sinh viên là người đưa ra ý tưởng khởi nghiệp

- Tài chính là điều kiện thực hành ý tưởng

- Đoàn thanh niên giúp học sinh sinh viên thực hiện ý tưởng

Trước hết, để đẩy mạnh khởi nghiệp trong trường học thì vai trò của Đoàn thanh niên vô cùng quan trọng, Đoàn có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách từ chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” của  Lãnh đạo tỉnh đến học sinh sinh viên:

+ Học sinh sinh viên: là người đưa ra những ý tưởng của mình, những ý tưởng khả thi sẽ được chọn để tiến hành thực hiện.

+ Tài chính: vận động từ học sinh sinh viên trong trường vì nhằm nhắc nhở các bạn về chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” của tỉnh và cũng để thôi thúc tinh thần đưa ra ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh sinh viên. Bên cạnh đó tranh thủ sự vận động kinh phí từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kết hợp từ nguồn vốn đối ứng từ bản thân và gia đình học sinh sinh viên có ý tưởng được chọn để thực hiện. Tuy nhiên học sinh sinh viên cần phải hoàn trả vốn gốc khi ý tưởng thực hiện có lợi nhuận.

+ Đoàn thanh niên: có nhiệm vụ khơi dậy ý tưởng trong học sinh sinh viên, chịu trách nhiệm vận động nguồn kinh phí thực hiện ý tưởng và kiểm tra, giám sát quá trình ý tưởng thực hiện.

Tóm lại nếu chúng ta giải quyết tốt 03 nhân tố trên sẽ đẩy mạnh chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” trong trường học, một ý tưởng được thực hiện thành công là cơ sở cho ý tưởng kế tiếp thành công.

 

 

 
GIỚI THIỆU MỘT SỐ GƯƠNG, MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG PDF. In bài viết Email
TL sinh hoạt Chi đoàn
Tác giả: Ban Thanh nien nông thôn Tỉnh đoàn   

Hưởng ứng Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre” do Tỉnh ủy Bến Tre phát động, nhiều thanh niên Bến Tre đã sẵn sàng, dám nghĩ, dám làm, không ngại thất bại để làm giàu và thoát nghèo. Ngày càng xuất hiện nhiều gương thanh niên vượt khó, sáng tạo, có ý chí vươn lên lập thân lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương Đồng Khởi. Những dự án này là những mô hình khởi nghiệp thành công và mang lại một số hiệu quả nhất định. Để khích lệ tinh thần khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, Tỉnh đoàn Bến Tre sẽ giới thiệu với bạn đọc một số dự án khởi nghiệp thành công của thanh niên Bến Tre như sau:

1. Dự án “đất sạch” của Công ty TNHH MTV đất sạch Phú Hưng Thịnh (TP. Bến Tre): với ý tưởng sản xuất đất sạch phục vụ cho việc trồng rau và cây ăn trái của mình, anh Phạm Gia Thịnh đã miệt mài nghiên cứu tài liệu, tìm quy trình làm phân hữu cơ từ rác và phân động vật, rồi tự mình đi thu gom rơm, rạ, bã mía, trấu mục, mụn dừa, phân chuồng mà người dân đổ từ ven đường đến đồng ruộng, rồi ra chợ mua men vi sinh về ủ. Tất cả các công đoạn đều làm thủ công. Gần 2 năm đầu, Thịnh thất bại rất nhiều lần nhưng vẫn không bỏ cuộc. Mỗi lần thất bại Thịnh lại tự mình rút kinh nghiệm và mài mò tiếp tục nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu quy trình làm đất sạch, Thịnh được gia đình tạo điều kiện để anh thử nghiệm trồng rau tại vườn. Cuối cùng thì vườn rau đã phát triển tốt và không bị sâu bệnh như được trồng trong điều kiện bình thường. Hiệu quả của đất sạch trong sản xuất được nhận nhiều phản hồi tích cực của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Tiêu chuẩn sản phẩm đất sạch của Thịnh đã được chứng nhận bởi Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3. Hàng tháng, Thịnh bán ra thị trường hơn 50 tấn thành phẩm, mang về thu nhập khoảng 25 triệu đồng. Sau gần một năm thành công, Thịnh quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Đất sạch Phú Hưng Thịnh. Với sự nỗ lực để cụ thể hóa ý tưởng khởi nghiệp thành công, vừa rồi, dự án khởi nghiệp Đất sạch Phú Hưng Thịnh vinh dự được lọt vào Top 100 dự án khởi nghiệp Shark Việt Nam xuất sắc toàn quốc.

2. Dự án sản xuất mỹ phẩm handmade của Công ty TNHH Một thành viên Hóa mỹ phẩm Ngọc Hiệp (Giồng Trôm): với đam mê ngành mỹ phẩm từ rất lâu, kinh nghiệm tiếp thị mỹ phẩm cho một số thương hiệu nổi tiếng và tham gia lớp đào tạo nghề làm mỹ phẩm ở TP. Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Ngọc Hiệp hình thành ý tưởng dùng nguyên liệu dừa để làm mỹ phẩm, trước tiên là xà bông dừa và son môi. Chị đã mất nhiều thời gian trải nghiệm và tiền của cho việc nghiên cứu này. Không ít lần người thân gợi ý “đi làm mướn ăn lương ổn định hơn”, nhưng chị vẫn quyết tâm theo đuổi ý tưởng của mình. Cũng có đôi lúc không tránh được nản chí nhưng chị mau chóng xốc lại tinh thần, lại tiếp tục lao vào nghiên cứu để sản phẩm đạt chất lượng, hấp dẫn hơn. Bước đầu, các công đoạn đều thực hiện thủ công. Qua tìm hiểu thị trường, sản phẩm từ thiên nhiên của chị được người tiêu dùng ưa chuộng, được nhiều khách hàng đón nhận và sử dụng sản phẩm lâu dài. Hiện tại, khả năng của công ty có thể sản xuất 1.000 cây son môi và 1.000 viên xà bông dừa mỗi tháng. Chị đang từng bước hoàn chỉnh bao bì, mẫu mã, thương hiệu, công bố sản phẩm, mã vạch để chính thức đưa sản phẩm vào thị trường. Hướng tới sẽ nâng quy mô sản xuất và tìm thêm lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty.

3. Dự án sản xuất rau hữu cơ của Công ty TNHH Việt Tâm (Ba Tri): vốn là con nhà nông, đam mê với làm nông nghiệp nên dù đã làm nhiều công việc khác nhau nhưng anh Nguyễn Lộc Tùng vẫn luôn mang ý tưởng trồng rau sạch tại quê nhà. Anh phải mất hơn 5 năm (từ 2007 - 2011) để tìm hiểu thị trường, kỹ thuật chăm sóc rau an toàn. Lúc đầu, anh nghĩ công việc sẽ đơn giản nhưng khi khởi nghiệp thì mới thấy có nhiều việc không như mình nghĩ, như vướng thủ tục, quy trình kiểm tra, đăng ký, cạnh tranh. Đến năm 2013, anh chính thức đưa sản phẩm ra thị trường; năm 2014, anh thành lập doanh nghiệp. Nông dân có bao nhiêu rau sạch, anh Tùng thu mua hết. Hiện tại, Công ty TNHH Việt Tâm hiện có 2 cửa hàng chính và 10 đại lý tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 4 năm chính thức khởi nghiệp, dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn do mở rộng quy mô trong điều kiện tài chính hạn hẹp, thiếu nhân sự nhưng anh vẫn tâm huyết với công việc đã lựa chọn. Công ty đang đầu tư thêm 1 ha xây dựng mô hình ươm giống và trình diễn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ để nhiều nông dân đến học tập kinh nghiệm và nhân rộng.

4. Dự án bánh tráng CORIZA của Công ty cổ phần thương hiệu xứ Dừa: với mong muốn gìn giữ, bảo tồn và phát triển những giá trị truyền thống của đặc sản từ làng nghề bánh truyền thống Mỹ Lồng (Giồng Trôm), anh Võ Nhựt Điện đã phối hợp cùng Làng nghề truyền thống Bánh tráng Mỹ Lồng để tạo ra sản phẩm bánh tráng nướng mang thương hiệu CORIZA. Sản phẩm đã ra đời sau hai tháng doanh nghiệp chính thức hoạt động. Sản phẩm vẫn giữ hương vị đặc trưng bao năm vốn có của chính đặc sản Bánh tráng Mỹ Lồng trứ danh kèm theo đó là mẫu mã sản phẩm được đầu tư bắt mắt, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng; tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rõ ràng, ổn định qua từng mẻ bánh. Bên cạnh bánh tráng CORIZA, anh còn sản xuất ra nhiều loại khác như: đậu phộng tam vị, mứt dừa non, mứt vỏ bưởi da xanh được khách hàng trong và ngoài tỉnh hết sức ưa chuộng.

Những dự án trên chỉ là một trong các dự án khởi nghiệp thành công tiêu biểu của thanh niên Bến Tre. Còn rất nhiều dự án đã và đang được đầu tư đúng hướng, góp phần mang lại hiệu quả kinh thế sâu rộng trong những đoàn viên, thanh niên đã mạnh dạn dấn thân lập nghiệp. Đồng thời góp phần tạo làn sinh khí mạnh mẽ để thúc đẩy Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” của tỉnh trong những năm tiếp theo.

 
Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 8 PDF. In bài viết Email
TL sinh hoạt Chi đoàn
Tác giả: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn   

Xem tập tin đính kèm

 
Một số thông tin báo chí của Đoàn và dư luận xã hội trong thanh niên (Tuần 31, từ ngày 03/8 đến ngày 10/8/2015) PDF. In bài viết Email
TL sinh hoạt Chi đoàn
Tác giả: Theo BTG TW Đoàn   

BÁO CÁO NHANH

Một số thông tin báo chí của Đoàn và dư luận xã hội trong thanh niên

(Tuần 31, từ ngày 03/8 đến ngày 10/8/2015)

I. THÔNG TIN BÁO CHÍ

1. Những thông tin được dư luận xã hội quan tâm

- “Chưa ‘chốt’ được lương tối thiểu” (TN-6/8): Sau một ngày căng thẳng, chiều 5.8, các thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia vẫn chưa thống nhất được phương án lương tối thiểu 2016 do mức dự kiến đưa ra giữa các bên chênh lệch quá lớn. Phòng Thương mại công nghiệp VN (VCCI) - đại diện giới doanh nghiệp đưa ra mức tăng lương đề xuất từ 6 - 7%. Tổng liên đoàn Lao động VN đại diện cho người lao động đưa ra mức tăng tương đương là 16,5% (từ 350.000 - 550.000 đồng/tháng). Mức tăng 16,5% đáp ứng từ khoảng 87 - 89% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, còn với mức đề xuất của đại diện giới chủ sử dụng đưa ra chắc chắn sẽ không đạt mục tiêu đến năm 2018 lương tối thiểu đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu đã đề ra.

- “Kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU Cơ hội, thách thức đang chờ doanh nghiệp” (TP-5/8): Trả lời báo chí tại buổi họp báo kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, với việc xóa bỏ thuế nhập khẩu với hơn 99% số dòng thuế, các doanh nghiệp trong nước sẽ phải nổ lực hết mình để vượt qua những thách thức về cạnh tranh không nhỏ trong thời gian tới. Bên cạnh đó cơ hội cho xuất khẩu vào EU cũng rất lớn.

- “Sợ trách nhiệm, cán bộ không dám đổi mới” (TP-6/8): Ngày 5/8, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn chỉ ra rằng, còn một bộ phận cán bộ, công chức đi muộn về sớm, vô cảm, sợ trách nhiệm, không dám đổi mới, sáng tạo. Vì thế, nếu không nâng cao được chất lượng phục vụ của công chức đối với người dân, doanh nghiệp thì cải cách khó phát huy được hiệu quả. Một số ý kiến cũng cho rằng, một thực trạng cũng bị coi là nguyên nhân gây khó khăn cho các đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính là gánh nặng làm báo cáo. Việc làm báo cáo khiến các đơn vị rất mất thời gian và lãng phí, vì thế cần có giải pháp thiết thực đối với vấn đề trên.

- “Hết thời quan chức dùng xe công sang?” (TP-6/8): Trước thực trạng có nhiều bất cập, lãng phí về việc mua sắm, sử dụng xe công, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng ô tô công. Theo đó, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Bí thư các tỉnh, thành phố… chỉ được mua xe với giá tối đa 1,1 tỷ đồng, đồng thời sẽ xem xét cắt giảm chỉ tiêu số lượng xe đối với tất cả các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Bộ tài chính vừa đề xuất sửa đổi chế tài xử phạt đối với người ra quyết định mua sắm ô tô không đúng thẩm quyền, không đúng định mức, chủng loại đồng thời quy trách nhiệm cho các cá nhân, đơn vị nhằm hạn chế việc mua sắm, sử dụng lãng phí xe công.

- “Ai cứu 39 nhà xuất bản sắp khai tử?” (TP-7/8): Tại hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Cục xuất bản đã chỉ ra những bất cập, hạn chế, yếu kém của các đơn vị xuất bản trong thời gian qua. Theo đó, trong số 63 nhà xuất bản, chỉ có 24 đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Xuất bản, Nghị định số 195, còn lại 39 đơn vị không đủ điều kiện hoạt động do thiếu các tiêu chí. Trước thực trạng này, đại diện Cục xuất bản khẳng định những nhà xuất bản nào không đủ điều kiện tồn tại thì nên giải thể chứ không thể kéo dài tình trạng này, nếu chỉ sống èo uột, làm những việc bậy bạ như bán giấy phép, ra sách sai thì ngành chỉ cần 20 NXB cũng được. Lãnh đạo Cục cũng khuyến cáo, cơ quan chủ quản cần gấp rút tăng cường chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ tối đa cho NXB về những điều kiện cơ bản để duy trì hoạt động.

- “Học sinh được tự chọn môn học” (TP-6/8); “Giảm môn bắt buộc, tăng môn tự chọn” (TN-6/8); “Học sinh THPT sẽ chỉ học 4 môn bắt buộc” (TT-6/8): Bộ GD-ĐT vừa hoàn thành dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn bị công bố để lấy ý kiến của toàn xã hội. Chương trình có 8 lĩnh vực giáo dục: ngôn ngữ và văn học, toán học, đạo đức - công dân, thể chất, nghệ thuật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, công nghệ - tin học. Điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông sắp tới là đưa hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào chương trình tổng thể. Nội dung gồm phần bắt buộc (bao gồm cả các hoạt động tập thể) và tự chọn, được thiết kế theo nguyên tắc tích hợp, hoặc đồng tâm kết hợp với tuyến tính.

- “Thay đổi cả quá trình dạy học” (TN-7/8); “Sẽ giảm nhồi nhét kiến thức” (TP-7/8): Nhiều quan chức, chuyên gia giáo dục, phụ huynh nhận định, nếu dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được thông qua, học sinh sẽ hưởng lợi nhiều, đặc biệt từ việc giảm nhồi nhét kiến thức.

- “Thiệt hại bạc tỷ vì tiêu tặc” (TP-5/8): Phản ánh thực trạng trước đây, cứ vào giữa mùa chuẩn bị thu hoạch thì nạn trộm tiêu lại hoành hành. Nhưng nay giữa mùa xuống giống, người trồng tiêu lại đối mặt với tình trạng kẻ gian trộm giây tiêu, đào gốc tiêu mới trồng khiến nhiều hộ dân điêu đứng. Được biết, nguyên nhân của những vụ trộm tiêu không chỉ mang tính chất trộm cắp lấy tiền tiêu xài mà tiêu tặc còn phá vườn vì thù hằn cá nhân. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành vào cuộc để ngăn chặn tình trạng này.

2. Những bài viết tuyên truyền về Đoàn- Hội- Đội và đời sống giới trẻ

2.1. Về công tác Đoàn- Hội- Đội

- “Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt” (TT-3/8): Câu chuyện về những tình nguyện viên Hành trình đỏ, khi Viện Huyết học - truyền máu trung ương phát đi lời kêu gọi cả nước tham gia hiến máu khắc phục tình trạng khan hiếm máu trầm trọng trong dịp hè  2015, một đoàn hành trình gồm những bạn trẻ đã hành quân xuyên Việt để vận động mọi người hiến máu tình nguyện. Cuộc hành trình dọc chiều dài đất nước mang tên “Hành trình Đỏ - kết nối dòng máu Việt” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đồng bào cả nước.

- “Tổ chức đào tạo 100 lãnh đạo trẻ” (TP-6/8): Để tuyển chọn những cán bộ trẻ ưu tú có triển vọng phát triển tốt bổ sung cho Đoàn thanh niên và hệ thống chính trị, T.Ư Đoàn tổ chức Chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ. Đối tượng là cán bộ văn phòng T.Ư Đoàn, Văn phòng Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, các ban phong trào; cán bộ các tỉnh, thành đoàn; cán bộ Đoàn và đoàn viên là thí sinh tự do có đủ điều kiện tham gia.

- “Giới trẻ ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống” (TP-7/8): Hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày 6/8, Đoàn khối Các cơ quan Trung ương và Đoàn Bộ Công an phối hợp tổ chức Diễn đàn “Trí thức trẻ với những vấn đề an ninh phi truyền thống”. Đây là nội dung thiết thực được nhiều trí thức trẻ quan tâm.

2.2. Về đời sống giới trẻ

- “Máy kể chuyện nhảm nhí hớp hồn trẻ em”: Theo thông tin phản ánh, trên thị trường đang xuất hiện những chiếc máy có thu âm sẵn một số câu chuyện hay thơ, nhạc là một trong các loại đồ chơi cho trẻ em đang bán rất chạy. Nhưng cũng chính các chiếc máy này khiến phụ huynh tá hỏa khi kể những câu chuyện không phù hợp với lứa tuổi. Điều đáng nói, những chiếc máy này đều không được duyệt trước, người mua phải đồng ý mua rồi người bán mới lắp pin cho nghe thử nên không biết được nội dung.

* Những bài viết về gương người tốt việc tốt

Trong tuần, các báo đã dành rất nhiều bài viết để biểu dương những tấm gương các bạn thủ khoa các trường Đại học trong kỳ thi vừa qua: “Chuyện của hai cô thủ khoa” (TT-6/8); “Học trường làng, điểm thi cao nhất nước” (TN-7/8); “Cô thủ khoa khối D toàn quốc” (TN-3/8); “Cha, con và 2 HCV toán quốc tế” (TT-7/8)… Nhiều bạn thu khoa gây xúc động cho người đọc khi vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn để đạt thành tích vượt trội.

II. TÌNH HÌNH DƯ LUẬN XÃ HỘI

- Dự thảo đổi mới giáo dục mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra được đánh giá là một trong số ít dự thảo gây cảm hứng, nhận được nhiều phản ứng tích cực từ công chúng. Dư luận cho rằng, chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo quan trọng này và để thực thi, ngành giáo dục sẽ phải có những bước chuẩn bị kỹ càng. Bởi ngay cả chuyện bắt buộc môn nào, vì sao lại chỉ có bốn môn bắt buộc ở cấp trung học phổ thông… cũng sẽ gây tranh luận. Nhưng với mục tiêu tốt, các tranh luận cũng chỉ giúp vấn đề thêm sáng tỏ và dự thảo thêm hoàn thiện.

- Dư luận đang xôn xao về vụ hàng trăm thanh niên gây náo loạn phố đi bộ ở TP Hồ Chí Minh do mâu thuẫn trên Facebook diễn ra tối 3/8. Trước đó, hai nickname (Hứa V và Võ Huỳnh Thanh V) xảy ra xích mích trên mạng, hẹn nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để… “nói chuyện”. Chưa bao giờ mạng xã hội lại nở rộ như hiện nay. Giới trẻ đang bị cuốn vào thế giới ảo từng ngày, từng giờ, từng phút. Ở đó, họ có thể bày tỏ quan điểm, thể hiện chính kiến, thoải mái bàn luận, chê bai, văng tục… Từ chỗ những “còm” bình thường, họ trở thành các “anh hùng bàn phím”, có thể bàn luận tất cả mọi vấn đề diễn ra trong đời sống xã hội. Nguy hiểm hơn, việc bàn luận, chê bai trên thế giới mạng đang trở thành một trào lưu mới trong giới trẻ. Ai “còm” giỏi, ai chia sẻ cay nghiệt, ai “ném đá” giỏi lại được cộng đồng mạng “like” nhiều. Thậm chí, một bộ phận giới trẻ coi việc được “like” nhiều là một chiến công. Trước hàng loạt vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn trên mạng xã hội đang khiến cho nhiều người cảm thấy bất an. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần sớm đưa ra giải pháp để ngăn mối lo thế giới ảo đang gặm nhấm giới trẻ hiện nay.

 
Một số thông tin báo chí của Đoàn và dư luận xã hội trong thanh niên (Tuần 30, từ ngày 27/7 đến ngày 03/8/2015) PDF. In bài viết Email
TL sinh hoạt Chi đoàn
Tác giả: Theo BTG TW Đoàn   

BÁO CÁO NHANH

Một số thông tin báo chí của Đoàn và dư luận xã hội trong thanh niên

(Tuần 30, từ ngày 27/7 đến ngày 03/8/2015)

I. THÔNG TIN BÁO CHÍ

1. Những thông tin được dư luận xã hội quan tâm

- “Thời điểm để chúng ta đổi mới mạnh mẽ hơn trong tư duy” (TN-29/7): Trong bối cảnh sau 30 năm đổi mới, cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm thành lập nước, tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài viết với tựa đề: "Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong một thế giới thay đổi nhanh, tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển sáng tạo, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Trong bài viết, Chủ tịch nước phân tích những thành tựu nổi bật trong 30 năm đổi mới, cũng như chỉ rõ những thách thức đặt ra từ nội tại đất nước từ những tác động khách quan của tình hình thế giới hiện nay, đồng thời nhấn mạnh nhiều giải pháp cần thực hiện để có thể tận dụng được vận hội lớn trong phát triển đất nước.

- “Cứu đập, ngăn thảm họa” (TN-31/7); “Quảng Ninh tan hoang sau 4 ngày mưa lớn” (TT-30/7): Đợt mưa lũ lịch sử của Quảng Ninh trong khoảng 40 đến 50 năm trở lại đây khiến 23 người chết và mất tích, thiệt hại đã lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Các báo đã vào cuộc rất mạnh mẽ trong việc thông tin tới độc giả một cách kịp thời, đầy đủ về những diễn biến trong đợt mưa lụt này tại tỉnh Quảng Ninh. Sau Quảng Ninh thì Lạng Sơn và một số điểm tại Hải Phòng cũng đang hứng chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ này và đã có những ghi nhận về thiệt hại cả người và của. Tình hình thời tiết được dự báo sẽ rất phức tạp trong những ngày tới và chính quyền các địa phương sẽ phải chuẩn bị kỹ càng hơn rất nhiều trong công tác ứng phó.

- Báo Tuổi trẻ có loạt bài đáng chú ý “Miền Tây điêu dứng vì biến đổi khí hậu”, cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu đang rất nguy cấp ở đồng bằng Sông Cửu Long: nước nhiễm mặn bất thường trong mùa mưa, thiếu nước ngọt trầm trọng, nhiều vùng đất bị nước “ngoạm”, cá tôm không còn nữa... Những thay đổi chưa từng có trong lịch sử miền Tây từng được các nhà khoa học cảnh báo và bây giờ xảy ra làm người dân điêu đứng. Theo tính toán, toàn khu vực ĐBSCL có trên 10.000 hộ dân sống trong khu vực bị đe dọa sạt lở ven sông, biển (Cà Mau trên 3.300 hộ, Đồng Tháp gần 4.000 hộ, An Giang trên 2.200 hộ, Bạc Liêu gần 2.000 hộ...), đồng nghĩa với hàng vạn hộ dân đã và đang sống trong sự đe dọa của nạn sạt lở.

- “Báo mạng đang có tình trạng ngổn ngang” (TT-27/7): Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn, hiện nay báo điện tử đang phát triển rầm rộ với lượng thông tin áp đảo hằng ngày. Tuy nhiên, báo điện tử đã bộc lộ những vấn đề đáng chú ý như: vi phạm bản quyền, xâm phạm đời tư, phỉ báng gây tổn hại danh dự cá nhân, quảng cáo trá hình, ngụy tạo hình ảnh và siêu liên kết với các mạng ngoài... Xã hội sẽ bị phơi nhiễm bởi ngày nào trên mạng cũng đầy rẫy tin tức khiêu dâm, bạo lực theo dạng “bỏng mắt", “đắng lòng”. Đây là những nhóm vấn đề nghiêm trọng nhất của báo mạng hiện nay. Theo ông Trương Minh Tuấn, tình trạng ngổn ngang như hiện nay của báo điện tử, trang tin điện tử, mạng xã hội phải được lập lại trật tự. Hơn ai hết, cơ quan báo chí, nhà báo cần phải nâng cao ý thức pháp luật và thực hiện pháp luật nghiêm túc.

- “Thu hồi tài sản tham nhũng: Muối bỏ bể” (TP-29/7): Liên quan đến việc xét xử các vụ đại án tham nhũng, sau khi xét xử, tòa tuyên bị cáo phải bồi hoàn cả ngàn tỉ đồng cho Nhà nước nhưng hầu hết việc thu hồi tài sản được nhận định là khâu yếu nhất, gây bức xúc cho xã hội. Bởi trong các vụ án, đa số các bị cáo đều nhận mức án tử hình, vì vậy rất khó để lấy tiền của một người sắp chết. Một điều trớ trêu nữa là dù được cơ quan xét xử khẳng định bị thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng, song nhiều năm từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, các pháp nhân với tư cách là những tổ chức sẽ được thụ hưởng từ việc thi hành án vẫn không có đơn yêu cầu thi hành án khiến công tác thu hồi tài sản tham nhũng gặp khó khăn.

- “Làn sóng FDI mới” (TN-28/7): Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,49 tỉ USD, bằng 80,2% so với cùng kỳ. Vốn FDI giải ngân được 6,3 tỉ USD, tăng 9,6%. Số lượt dự án cấp mới và tăng vốn đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014, số dự án cấp mới tăng hơn 15,4% và số dự án tăng vốn tăng 28,3% so với cùng kỳ. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất với 338 dự án đầu tư đăng ký mới và 190 lượt dự án tăng vốn, với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 4,18 tỉ USD, chiếm 76,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

- “Nghi án phá giá thịt gà” (TN-29/7); “Đề nghị điều tra bán phá giá thịt gà” (TT-29/7): Các chủ trại và doanh nghiệp cho biết, tính đến hết tháng 7.2015, ngành chăn nuôi gà công nghiệp của VN đã có tổng cộng 11 tháng thua lỗ. Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ, hiện mỗi tháng hơn 3.000 trang trại trong khu vực miền Đông Nam bộ đang nuôi 8 triệu con gà. Thời gian qua, sản phẩm bán ra luôn ở mức dưới giá thành sản xuất khoảng 5.000 đồng/kg, tính ra mỗi con gà chịu lỗ 10.000 đồng, mỗi tháng các trang trại lỗ ít nhất 80 - 90 tỉ đồng, tổng cộng 6 tháng là gần 500 tỉ đồng.

- “Nhiều lãnh đạo quận, huyện ở Hà Nội nghỉ hưu sớm: Không muốn tư lãnh đạo xuống làm chuyên viên” (TP-28/7): Trao đổi về lý do xin nghỉ hưu sớm, nhiều lãnh đạo quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đều cho đây là chuyện bình thường do không còn đủ tuổi tái cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Trường hợp, có ở lại cũng không muốn từ lãnh đạo xuống làm chuyên viên.

2. Những bài viết tuyên truyền về Đoàn- Hội- Đội và đời sống giới trẻ

2.1. Về công tác Đoàn- Hội- Đội

- “Lung linh ngọn nến tri ân” (TT-27/7); “Tuổi trẻ cả nước thắp nến tri ân”; “Lịch sử không quên những bi hùng của dân tộc” (TN-27/7): Trong không khí linh thiêng kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sĩ, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 vào tối 26/7. Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Bắc Trung bộ, Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư  đã đến dâng hương, thắp nến tại 10.500 phần mộ liệt sĩ. Cùng thời điểm này, tại 2.997 nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước đồng loạt diễn ra Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

- “Ngày về nguồn và mở lòng với cộng đồng” (TT-27/7): Chiến dịch Mùa hè xanh TP.HCM 2015 dành ưu tiên ngày hoạt động cao điểm thứ hai cho các phần việc thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn và đảm bảo an sinh xã hội của tuổi trẻ thành phố trong những ngày cuối tuần qua. Ngoài ra, báo Tuổi trẻ còn có nhiều tin, bài khác về chiến dịch Mùa hè xanh như: “Mùa hè xanh ở bệnh viện”, “Thêm 10 đảng viên mới trưởng thành từ Mùa hè xanh” (TT-29/7)…

- “Sức trẻ sưởi ấm U Minh thượng”: Trong hai ngày 25 và 26/7, hơn 500 ĐVTN tiêu biểu của Bộ Công an, công an các tỉnh phía Nam và Quân khu 9, Bộ đội Biên phòng tham gia Hội trại “Tiếp bước những người anh hùng” tại khu di tích An ninh khu 9, giữa lòng U Minh thượng (Kiên Giang).

- “Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXI: Nhiều sáng tạo độc đáo” (TP-31/7): Hội thi do T.Ư Đoàn chủ trì, Bộ TT&TT, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT, Đài truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức. Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXI năm 2015 xuất hiện nhiều sản phẩm sáng tạo độc đáo, có tính ứng dụng cao, giúp ích cho cộng đồng.

2.2. Về đời sống giới trẻ

- “Trường ĐH lớn công bố xét tuyển bằng điểm sàn: Đẩy học sinh vào ma trận” (TP-31/7): Sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng xét tuyển đầu vào ĐH, CĐ, nhiều trường ĐH cũng công bố điểm xét tuyển, nhận hồ sơ bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng của Bộ. Tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia, động thái này an toàn cho trường nhưng bất lợi cho thí sinh. Vì vậy, thí sinh cần phải tỉnh táo trong chọn trường, chọn ngành bởi điểm chuẩn và điểm xét tuyển là hai khái niệm khác nhau, thí sinh dễ bị lẫn lộn, hiểu lầm giữa hai mức điểm này.

- “Rác sex trên Facebook” (TT-31/7): Mạng xã hội Facebook hiện nay tràn lan những video, clip sex, ảnh đồi trụy… gọi chung là “spam sex”. Nhiều người dùng dù muốn hay không cũng vẫn bị những hình ảnh sex đập vào mắt... Với những thứ văn hóa bẩn như “spam sex” hiện nay thì mỗi chủ tài khoản phải hết sức cảnh giác. Ví dụ như khi chat Messenger bằng Facebook thì không nên bấm vào những link lạ; không like hay tham gia các trang, nhóm, hội lạ khi được mời. Với admin các nhóm nên chuyển group sang chế độ kiểm duyệt để tránh bị Facebook xử lý bất ngờ không kịp trở tay.

* Những bài viết về gương người tốt việc tốt

- “Ngôi nhà đặc biệt” (TN-28/7): Có một ngôi nhà đặc biệt tại TP.HCM chuyên điều trị tâm lý và giúp vực dậy những trẻ em bị khai thác, xâm hại tình dục. Nơi đây đang nuôi dưỡng, chăm sóc miễn phí hơn 20 trẻ em gái trên cả nước từng bị xâm hại, khai thác tình dục. Bên cạnh đó, có một số trường hợp được giải cứu sau khi bị gia đình bán sang những nước khác để làm nô lệ tình dục. Ngoài ra, còn có những trẻ được hỗ trợ chữa trị, học chữ - học nghề ngay tại địa phương và những ca được hồi gia sau điều trị.

- “Hũ gạo tình thương giúp học sinh nghèo biên giới” (TP-29/7): Hàng ngày, mỗi cán bộ chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tự bỏ một nắm gạo trong tiêu chuẩn của mình vào hũ gạo tiết kiệm để giúp đỡ các em học sinh nghèo tiểu học. Ngoài hũ gạo tình thương, các chiến sĩ kết hợp đẩy mạnh tăng gia sản xuất, gây quỹ đỡ đầu trẻ em nghèo trong huyện và cứ đều đặn hằng quý, các anh lại đến thăm, tặng tập vở cho các em.

- “Cô giáo Nhắn ở bản Khe Tắm” (TT-31/7): Ở bản Khe Tắm, xã Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, người già trong bản biết “cái chữ”, các em nhỏ được sinh hoạt văn hóa đều đặn ở nhà văn hóa, thanh niên có thêm nhiều kiến thức về phòng chống tệ nạn xã hội... đều nhờ công không nhỏ của Bàn Thị Nhắn.

II. TÌNH HÌNH DƯ LUẬN XÃ HỘI

- Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La vừa ra Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường tại TP. Sơn La, tổng mức đầu tư là 1.400 tỷ đồng. Dư luận có hai luồng ý kiến, có nhiều người ủng hộ vì cho rằng ngoài ý nghĩa biểu tượng thể hiện tình cảm của nhân dân với Bác, công trình có thể góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của thành phố Sơn La, từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2020. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đầu tư một số tiền như vậy là lãng phí đối với một tỉnh nghèo, cuộc sống người dân còn gặp nhiều khó khăn.

- Dư luận xôn xao với việc liệu có dừng hay không dừng việc thu phí bảo trì đường bộ với xe mô tô, bởi vì Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm thời dừng thu loại phí này. Lý do được đưa ra là, sau hơn 2 năm thực hiện, công tác thu phí rất khó khăn, hiệu quả thấp.  Đề xuất này nhận được sự hưởng ứng của hầu hết người dân vì bớt đi loại phí nào là bớt đi một gánh nặng.

Tuy nhiên, về phía các địa phương hiện đang có 2 luồng ý kiến khác nhau. Đối với một số tỉnh thành đã tiến hành thu phí, và thu thuận lợi, chính quyền cho rằng phí bảo trì đường bộ đóng góp một phần tài chính không nhỏ trong việc tu sửa, xây dựng đường địa phương, nếu dừng không cho thu nữa thì gánh nặng lại đè lên ngân sách địa phương. Đối với những tỉnh, thành đang gặp khó khăn trong việc triển khai thu phí, điển hình như Hà Nội, chính quyền cho rằng nếu ngừng thu phí cũng không sao, vì nếu không có nguồn này thì ngân sách địa phương vẫn phải chi trả, và đây vẫn là tiền do người dân đóng góp.

 
Một số thông tin báo chí của Đoàn và dư luận xã hội trong thanh niên (Tuần 27, từ ngày 6/7 đến ngày 12/7/2015) PDF. In bài viết Email
TL sinh hoạt Chi đoàn
Tác giả: Theo BTG TW Đoàn   

I. THÔNG TIN BÁO CHÍ

1. Những thông tin được dư luận xã hội quan tâm

- “Vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng” (TP-9/7);“Việt - Mỹ hợp tác ngày càng sâu rộng” (TN-8/7); “Tin tưởng là một nửa thành công” (TT-10/7): Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong tuần là tâm điểm thu hút sự chú ý của báo chí và dư luận xã hội. Các báo đã có nhiều bài phản ánh, bình luận về mối quan hệ Việt - Mỹ. Lần đầu tiên, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ sau 40 năm chấm dứt chiến tranh, 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa 2 nước. Hai bên đã ra Tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ trong đó khẳng định: hai bên sẽ làm sâu sắc quan hệ đối tác lâu dài, tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực và toàn cầu. Trong chuyến thăm, hai bên cũng đã ký kết nhiều hiệp định và thỏa thuận hợp tác.

- “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo” (TP-7/7): Sáng 6/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9. Quốc hội khóa XIII. Vấn đề hỗ trợ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo được nhiều cử tri quan tâm, kiến nghị Thủ tướng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tình hình biển Đông vẫn đang diễn biến phức tạp. Chủ trương của ta là kiên quyết đấu tranh bằng các giải pháp phù hợp, theo luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. Bên cạnh đó, áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho ngư dân, doanh nghiệp nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần vào công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

- “Tăng tốc, cải cách” (TN-7/7): Những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thể hiện trong Nghị quyết 19 của Chính phủ đang có dấu hiệu chậm lại. Bằng chứng là, tính đến thời điểm này mới chỉ có 11/26 bộ, và 11/63 tỉnh, thành phố có chương trình hành động thực hiện. Cho dù ngành thuế, hải quan đã có những cải cách đáng kể như giảm thời gian nộp thuế, giảm thời gian nộp bảo hiểm xã hội hay chỉ số khởi sự kinh doanh đã cải thiện được 72 bậc. Nhưng ở một số ngành khác không thấy có hoạt động cải cách nào đáng kể. Dẫn chứng từ chuyện Bộ Khoa học - Công nghệ vẫn chưa có giải pháp sửa đổi dự thảo thông tư quy định về điều kiện nhập khẩu máy móc, công nghệ, dây chuyền... để thay thế cho Thông tư cũ đã được Chính phủ yêu cầu đình chỉ năm 2014.

- “Lại nợ văn bản hướng dẫn” (TN-6/7): Cho dù từ 1.7, rất nhiều chính sách mới, tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp... đã có hiệu lực, điển hình như luật Doanh nghiệp và luật Đầu tư sửa đổi được trông đợi là sẽ tạo đột phá cho môi trường đầu tư, thế nhưng khi doanh nghiệp đi đăng ký kinh doanh thì biểu mẫu chưa có; quy định về con dấu hay hướng dẫn thực hiện các quy định mới... đều thiếu, dẫn đến hàng loạt các trục trặc. Và câu trả lời chung của các đơn vị cấp phép vẫn là yêu cầu doanh nghiệp chờ nghị định, thông tư hướng dẫn. Dẫn nguồn từ Bộ Tư pháp, báo Thanh niên cho hay: Các  bộ và các cơ quan ngang bộ vẫn còn nợ 85 văn bản quy định chi tiết 23 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ 1.1 năm nay. Đó là chưa kể nợ đọng từ năm ngoái dồn lại.

- “Nên thi 2 trong 1 nhưng phải tiếp tục cải tiến” (TT-6/7): Kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc là lúc nhìn lại những kết quả đổi mới mà nền giáo dục cũng như cả xã hội đạt được. Theo các chuyên gia, việc tổ chức kỳ thi hai trong một năm nay đã giảm tốn kém, căng thẳng cho người dân và xã hội. Đặc biệt,  kỳ thi được chuẩn bị chu đáo, có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng xã hội, không xảy ra nhiều sai sót đáng kể là một tín hiệu đáng mừng đối với ngành giáo dục. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT cùng các đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh để có một kỳ thi tốt nhất, đáp ứng nguyện vọng của thí sinh và xã hội.

- “Bánh vẽ du học” (TN-6/7): Gần đây, “phong trào du học” bỗng phổ biến khắp các vùng quê, với nhiều câu chuyện bi hài. Báo Thanh Niên đã thâm nhập thực tế để tìm hiểu và phát hiện nhiều nơi, người đi du học thực chất chỉ để làm... lao động. Các doanh nghiệp chỉ tập trung vào các địa bàn nông thôn, các trường THPT có chất lượng học sinh không cao để thu hút người đi. Trong khi, các gia đình ở nông thôn hiểu biết về du học như “tờ giấy trắng”. Họ đưa ra giá rẻ để câu học viên. Khi “cá đã cắn câu”, các doanh nghiệp tư vấn du học có rất nhiều chiêu trò, bài bản để nâng phí như: lệ phí sân bay, hỗ trợ làm hồ sơ, dịch thuật, tư vấn, phí xuất cảnh... khiến học viên khi đã nộp hồ sơ thì “đâm lao thì phải theo lao”... Loạt bài này có ý nghĩa xã hội cao trong việc cảnh tỉnh đối với người dân và thanh niên ở một số vùng nông thôn tránh mắc bẫy của một số công ty tư vấn du học.

- “Tham nhũng nhiều, xử lý chậm” (TN-7/7): Đó là thực trạng được đề cập tại Hội nghị toàn quốc về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng do Viện KSND tối cao tổ chức vào ngày 6.7 ở TP.HCM. Theo báo cáo của Viện KSND tối cao, tình hình tội phạm tham nhũng trong thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp; xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực, các cấp, các ngành. Từ 1.12.2014 đến 31.5.2015, toàn ngành đã kiểm sát khởi tố mới 99 vụ với 248 bị can về tội tham nhũng, trong đó có 70 vụ án được khởi tố qua công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

- “Bất công cho doanh nghiệp” (TN-9/7): Doanh nghiệp nợ thuế bị phạt, phong tỏa tài khoản, bị vô hiệu hóa hóa đơn, bêu tên... còn nhà nước chậm hoàn thuế, dây dưa thanh toán vốn xây dựng cơ bản cho doanh nghiệp thì không thấy ai bị phạt, bị bêu tên hay xử lý trách nhiệm. Bình luận về các đợt công khai danh tính doanh nghiệp nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất thời gian qua, một chuyên gia kinh tế cho rằng sở dĩ ngành thuế dùng biện pháp mạnh như vậy vì nếu để thất thu, chắc chắn năm nay ngân sách sẽ mất cân đối bởi số doanh nghiệp còn nợ đọng theo công bố chính thức của Bộ Tài chính khoảng 72.000 tỉ đồng.

- “Cảnh báo trục lợi gói ưu đãi 30.000 tỷ đồng (TP-9/7): Phản ánh thực trạng, nhiều chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp đã hô biến các khu chung cư được xây dựng chưa có khách hàng đặt mua thành chung cư giá thấp, nhằm trục lợi từ gói vay 30.000 tỷ đồng của người thu nhập thấp. Trong khi đó, theo thông tin từ các hộ dân, hiện tại người thu nhập thấp vẫn đang gặp khó khăn khi tiếp cận gói vay này. Trước tình trạng này, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, việc giao dịch mua bán của chủ đầu tư nhằm trục lợi gói 30.000 tỷ đồng là vi phạm quy định của gói hỗ trợ này. Do vậy, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và tiến hành xử lý.

- “Việt Nam, Campuchia nhất trí đẩy nhanh phân giới, cắm mốc” (TP-10/7): Từ ngày 7-9/7 tại Phnom Pênh đã diễn ra cuộc họp giữa hai Chủ tịch Ủy ban Liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về một số vụ việc đáng tiếc xảy ra trong thời gian qua, nhất trí sẽ tăng cường tần suất và cường độ làm việc của các lực lượng phân giới, cắm mốc trong năm 2015. Đồng thời hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng giải quyết các sự kiện xảy ra trên biên giới.

2. Những bài viết tuyên truyền về Đoàn- Hội- Đội và đời sống giới trẻ

2.1. Về công tác Đoàn- Hội- Đội

-  “Ra quân chiến dịch Kỳ nghỉ hồng” (TP-6/7): Ngày 5/7, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ xuất quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 14 với hơn 40.000 lượt đoàn viên, thanh niên, công nhân viên chức tham gia.

- “Xuất quân hành trình đỏ 2015” (TP-6/7):  Ngày 5/7, Viện Huyết học Truyền máu T.Ư và UBND tỉnh Cà Mau làm lễ xuất quân Hành trình đỏ 2015 và chương trình hiến máu Giọt hồng đất Mũi.

- “Tình nguyện từ cái tâm” (TP-7/7): Liên quan đến chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2015, Anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh câu chuyện thanh niên tình nguyện làm hàng rào sống dưới trời nắng 40 độ. Trước những vấn đề dư luận quan tâm trong thời gian qua, anh Phong cho rằng xã hội cần có cái nhìn khách quan, đa chiều để những hành động đẹp hướng đến cộng đồng của tình nguyện viên được nhân rộng, lan tỏa.

- “Đề án tiếp sức người bệnh: Giảm quá tải, tiêu cực bệnh viện” (TP-9/7): Thời gian qua, đông đảo lực lượng thanh niên tình nguyện, trong đó có nhiều sinh viên ngành y luôn sẵn sàng, xung phong vào các bệnh viện nhằm giúp đỡ hỗ trợ bệnh nhân tại các bệnh viện. Để nhân rộng và duy trì tốt những hoạt động tình nguyện này, thời gian tới, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ phát động chương trình “Tiếp sức người bệnh” trong toàn quốc nhằm đáp ứng nhu cầu về chăm sóc cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện tỉnh thông qua cung cấp đội ngũ TNTN được đào tạo và hoạt động có tổ chức. Hoạt động này sẽ góp phần giảm quá tải, tiêu cực tại các bệnh viện đồng thời góp phần thực hiện chủ trương lớn về xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2.2. Về đời sống giới trẻ

- “Sách Trung Quốc lo từ online đến sách in” (TT-8/7): Phản ánh thực trạng sách dịch từ tiếng Trung Quốc đang chiếm một số lượng lớn tại Việt Nam. Điều đáng nói, khác với nhiều dòng sách khác, một lượng lớn sách Trung Quốc xuất phát từ thế giới mạng. Các dịch giả tiếng Trung cho hay, hiện nay có đến khoảng 80% các công ty sách xem các diễn đàn đọc - dịch trên internet như một kênh tham khảo để chọn bản thảo xuất bản. Tuy nhiên, trong quá trình dịch, để nhanh có sản phẩm, các độc giả chia sẻ cho nhiều thành viên cùng dịch từng phần khiến bản dịch bị chẻ nát nguyên tác, chất lượng bản dịch bị thả nổi trên thị trường. Việc hoạt động ồ ạt của các diễn đàn có thể nhìn ra nhu cầu đọc - dịch truyện của người Việt Nam là không nhỏ, vấn đề là từ nhu cầu không nhỏ đó, chúng ta cần tìm ra hướng khai thác, vận dụng một cách có ích cho việc phát triển thị trường sách cũng như đáp ứng nhu cầu đọc của độc giả.

- “Tuổi 18 đã lớn chưa?” (TT-8/7): Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015, những hình ảnh về việc các thí sinh được cha mẹ chăm sóc, đưa đón đến từng chi tiết khiến dư luận quan tâm. Các bậc phụ huynh lý giải là do không yên tâm khi để con đi thi một mình, sợ con chưa thể tự lập được, thậm chí có người còn cho rằng tuổi này “có lớn mà chưa có khôn” hay không nỡ để con phải bơi, phải lo toan quá sớm. Báo Tuổi trẻ đã mở diễn đàn về chủ đề này thu hút nhiều ý kiến của bạn đọc trước một hiện tượng cần chấn chỉnh về lối sống của một bộ phận thanh niên hiện nay.

* Những bài viết về gương người tốt việc tốt

- “Lên núi mở thư viện cộng đồng” (TP-6/7): Vũ Xuân Đằng sinh năm 1984 ở Nam Định, năm 2012, anh lên Tả Ngảo (Lai Châu) làm phó chủ tịch xã theo dự án “600 phó chủ tịch xã”. Thư viện cộng đồng Tả Ngảo ra đời là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh và các tình nguyện viên của nhóm “Giấc mơ VIệt Nam”. Thư viện ra đời trong niềm vui, sự háo hức của học sinh bởi điều kiện kinh tế còn khó khăn nên nguồn kiến thức từ sách báo còn hạn chế.

- “Nắm cơm nóng cho người vô gia cư” (TP-10/7): Câu chuyện về bạn Trịnh Thị Hân, sinh viên năm cuối Trường ĐH FPT hằng ngày đều dành vài ba tiếng đồng hồ đi làm giúp việc gia đình để lấy tiền mua gạo, làm những hộp cơm nắm trộn với muối, lạc vừng, đi xe máy trao tận tay những người vô gia cư tại các bến xe, lề đường mỗi đêm.

II. TÌNH HÌNH DƯ LUẬN XÃ HỘI

Tuần qua, nhiều cơ quan báo chí đưa thông tin liên tục, hỗn loạn về những tình tiết xung quanh vụ án giết người tại Bình Phước đến mức dư luận phải cho rằng đây là một đợt khủng hoảng truyền thông. Trước vấn đề bức xúc trên, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có bài trả lời phỏng vấn trên báo chí, ông nói: “Báo chí đừng bàng quan, vô cảm trước nỗi đau và mất mát của người khác, đừng nhẫn tâm dẫn dắt công chúng mua vui bằng những tình tiết ly kỳ của tội ác”. Không những thế, ông còn cho rằng: “báo chí thông tin dày đặc gây áp lực dư luận đối với cơ quan điều tra, gây rối loạn thông tin là vi phạm nghiêm trọng”. Đông đảo dư luận bày tỏ ủng hộ ý kiến của Thứ trưởng Bộ TT&TT. Hiệu ứng của thông tin báo chí qua những vụ việc như thế này có thể làm băng hoại đạo đức xã hội. Hiệu ứng thông tin báo chí đã từng xảy ra trong vụ án Lê Văn Luyện. Khi bị cáo này bị đưa ra xét xử, có nhiều thanh thiếu niên đến tham dự phiên toà vẫy tay chào bị cáo có vẻ như “ngưỡng mộ”. Thật nguy hiểm nếu điều này lặp lại.

 

 
TỔNG HỢP BÁO CHÍ Tuần 28 (23/7 - 19/7/2015) PDF. In bài viết Email
TL sinh hoạt Chi đoàn
Tác giả: Theo BTG TW Đoàn   

1. Sẽ đề xuất Chính phủ dừng thu phí đường bộ đối với xe máy.

Sau Đà Nẵng và Khánh Hòa lần lượt cho tạm dừng triển khai việc thu phí đường bộ đối với xe máy và nhiều địa phương sau đó cũng đã ủng hộ quyết định này. Đây có thể được xem là những tín hiệu chính thức cho thấy đã đến lúc cần xem xét bãi bỏ loại phí này ở quy mô toàn quốc.

Nên hay không thu phí đối với phương tiện này tiếp tục gây tranh luận trên báo chí trong tuần.

Vẫn có hai luồng quan điểm trái ngược nhau liên quan đến việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy. Cả quan điểm ủng hộ việc tiếp tục thu phí lẫn quan điểm đề xuất bỏ thu phí đều đưa ra những lý lẽ thuyết phục.

Đại đoàn kết 14t7 (t1+3): Nên bỏ đồng loạt phí bảo trì đường bộ đối với xe gắn máy?

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn cho biết: Dù là tỉnh nghèo, nhưng việc thu phí được triển khai tốt. Số tiền thu được chỉ hơn 2 tỷ đồng/năm, nhưng cũng giúp nhiều cho việc sửa chữa, cải tạo đường mà không cần chờ ngân sách từ trung ương (Theo tờ Đại đoàn kết)

Báo Giao thông 15.7Sẽ đề xuất Chính phủ dừng thu phí đường bộ xe máy

Theo báo Giao thông vận tải, sau khi triển khai việc lấy ý kiến của 32 địa phương về việc có nên tiếp tục thu phí đường bộ với xe máy hay không? thì  có đến 30 địa phương bày tỏ quan điểm đồng thuận và kiến nghị tiếp tục thực hiện chính sách này. Riêng chỉ có hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị bỏ thu phí xe máy.

Báo PL TPHCM 16-07:Sẽ kiến nghị Chính phủ bỏ phí xe máy

2 tỉnh này đề nghị dừng thu phí, theo tờ Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh là do tỷ lệ thu được rất thấp. Năm 2013,  Đồng Nai thu được hơn 50 tỉ đồng, nhưng năm 2014 mức thu chỉ bằng 1/10 (tức là chỉ thu được 5 tỉ đồng). Còn  Bà Rịa-Vũng Tàu,  trong năm 2014 chỉ được gần 1,5 tỉ đồng.

Người lao động 14.7 (t3) : "Mệt mỏi thu phí xe máy"

Với nhan đề "Mệt mỏi thu phí xe máy" tờ Người lao động dẫn chứng, tỉnh Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm nay, số tiền thu được chỉ là 1 tỉ đồng. Có những nơi, cán bộ xã thôn đi vận động tốn nhiều công sức nhưng dân cố tình không đóng nên cán bộ "bỏ cuộc". Thấp hơn nữa, Phú Yên trong 6 tháng đầu năm thu vẻn vẹn 260 triệu đồng. Các phường chủ yếu thu qua việc vận động đảng viên khi họp.

Sài gòn giải phóng 17-7 (t1) Đề xuất hợp lòng dân

Tờ Sài gòn giải phóng cho biết, mức thu ở các phương gần như là  không đáng kể nếu so sánh với công sức bỏ ra. Trên phạm vi cả nước, khi thành lập Quỹ bảo trì đường bộ, dự kiến sẽ thu được sẽ vào khoảng 2.600 tỷ đồng/năm đối với xe gắn máy. Nhưng năm 2013 chỉ thu được 520 tỷ đồng (tức là chỉ bằng 1/5 mức thu dự kiến).  Năm ngoái thu được hơn 500 tỷ đồng. Và 6 tháng đầu năm mới thu được 180 tỷ đồng.

Thừa nhận việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy đang gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Chánh văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương Lê Hoàng Minh cho rằng:  Việc thu phí là cần thiết và nên tiếp tục duy trì để bảo đảm hiệu quả khai thác của hơn 300.000km đường trên cả nước.

Đại biểu nhân dân 15t7 (t1): Có nên bỏ thu phí bảo trì đường bộ

Trả lời phỏng vấn tờ Đại biểu nhân dân, ông Lê Hoàng Minh thẳng thắn bảo vệ quan điểm, nói phí chồng phí là không đúng. Quỹ Bảo trì đường bộ chỉ bảo trì cho các tuyến đường phục vụ toàn xã hội chứ không thực hiện bảo trì cho các tuyến đường theo dự án BOT. Đối với các tuyến cao tốc hiện nay thì ô tô đi phải trả phí, còn xe máy không đi vào đó thì không nộp phí là đương nhiên nên không thể nói phí chồng phí.

 

Không hiệu quả thì nên dừng. Đã đến lúc nên bỏ loại phí này trên toàn quốc.  Đó  là ý kiến chung của nhiều vị đại biểu Quốc hội và chuyên gia khi trả lời phỏng vấn tờ Tuổi trẻ.

Tuổi trẻ 13t7 (t8) Nên bỏ phí xe máy trên phạm vi toàn quốc

Ông Trần Ngọc Vinh, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhìn nhận việc  nơi tiếp tục thu, nơi  không thu là  không bình đẳng. Nếu Chính phủ thấy nguồn thu khác cân đối được mà tiến tới nghiên cứu bãi bỏ thu phí xe máy thì tốt quá. Cùng quan điểm, đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định Nguyễn Anh Sơn cho rằng cách thu như hiện nay là  không đảm bảo công bằng vì có nơi thu tối đa theo khung của Chính phủ hoặc có nơi thu ở mức tượng trưng. Vì thế, cần thống nhất bãi bỏ thu phí xe máy trên toàn quốc.

 

Còn tại cuộc họp tổng kết hoạt động Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đầu tuần này,  Bộ trưởng Giao thông vận tải  Đinh La Thăng cho biết:

Theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng ngay trong tháng  này, Bộ Giao thông vận tải sẽ có văn bản kiến nghị  Chính phủ dừng thu phí sử dụng đường bộ với xe máy. Điều này có thể khiến các địa phương mất một nguồn thu, thế  nhưng báo chí bình luận: Việc người đứng đầu ngành giao thông vận tải và Quỹ bảo trì đường bộ trung ương tiếp thu phản hồi từ dư luận để kiến nghị dừng thu phí là điều rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên qua đây cũng đặt ra vấn đề cần liên tục rà soát các loại phí và lệ phí để bãi bỏ những khoản đóng góp không hợp lý.

2. Di lý về Việt Nam đối tượng tham nhũng tại tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin sau 5 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Trong tuần, Tổng cục An ninh - Bộ Công an đã có thông báo kết quả điều tra ban đầu về hành vi phạm tội của Giang Kim Đạt và đồng phạm trong vụ tham nhũng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên  vận tải  viễn dương Vinashin (gọi tắt là Vinashinlines). Hiện Giang Kim Đạt đã bị di lý về Việt Nam sau gần 5 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Tuổi trẻ 15t7 (t5)Thủ đoạn tham ô 18,6 triệu USD của Giang Kim Đạt

Theo báo Tuổi trẻ, Giang Kim Đạt, 37 tuổi, nguyên trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines có dấu hiệu sai phạm " cố ý làm trái mua tàu Hoa Sen" nên cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Giang Kim Đạt. Tuy nhiên, do Giang Kim Đạt bỏ trốn nên cơ quan công an đã ra quyết định truy nã và gửi thông báo đến Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế ra lệnh truy nã quốc tế.

Tiền phong 16/7 (t1+11) 5 năm lần theo dấu vết Giang Kim Đạt

Khi vụ việc tưởng chừng đi vào ngõ cụt, thì  cơ quan điều tra đã đã phát hiện có khoảng 40 nhà biệt thự, căn hộ cao cấp, cùng nhiều xe ô tô đắt tiền các loại đứng tên người thân trong gia đình Đạt. Tất cả khối tài sản này đều hình thành từ sau thời điểm Đạt làm việc tại Vinashinlines, đảm nhận cương vị quyền trưởng phòng kinh doanh. Không chỉ vậy, những giao dịch bất minh lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ của ông Giang Văn Hiển (bố của Đạt) tại các ngân hàng trong và ngoài nước cũng liên quan đến hợp đồng mua bán tàu và khai thác tàu cũ của công ty Vinashinlines. Ông Giang Văn Hiển đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam  về tội danh “chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “che giấu tội phạm”.

Lật lại hồ sơ vụ mua tàu Hoa Sen. Đầu năm 2007, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Vinashin Phạm Thanh Bình đã giao cho Trần Văn Liêm khi đó là giám đốc Vinashinlines tiến hành việc mua tàu. Và Giang Kim Đạt là người được giao thực hiện các thủ tục để mua tàu với giá 60 triệu euro mà không thực hiện thủ tục chào hàng cạnh tranh theo quy định.  Và trên thực tế dự án mua tàu đã được hợp thức hóa với tổng mức đầu tư hơn 64 triệu  Euro.

Tiền phong 17/7 (t1) Cấp phòng tham nhũng tới 19 triệu USD, vì sao?

Không chỉ mua tàu cũ nát phải sửa chữa hết gần 350 nghìn đô la Mỹ, tàu Hoa Sen còn phải dừng hoạt động sau 39 chuyến chuyến chạy 2 chiều Bắc - Nam. Cơ quan chức năng xác định, hành vi cố ý làm trái trong việc mua tàu Hoa Sen của Phạm Thanh Bình, Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt đã gây thiệt hại gần 500 tỉ đồng.

Thanh niên 15t7 (t1+4) Trốn truy nã, sang Singapore mua nhà 3,6 triệu đô

Không chỉ tham gia vào việc mua tàu "Hoa Sen", Giang Kim  Đạt  thừa nhận   đã tham mưu cho lãnh đạo và trực tiếp tham gia đàm phán giá cả trong việc  mua 7 tàu cũ khác và cho thuê 9 còn tàu.

Trong việc mua tàu cũ Đạt thông đồng  với các công ty bán tàu để hưởng 1% hoa hồng giá trị hợp đồng; và gửi 1-2 giá khi cho thuê tàu, Giang Kim Đạt đã chiếm hưởng bất chính gần 19 triệu đô la Mỹ.

Để che giấu hành vi, Đạt không tự đứng ra mở tài khoản nhận tiền mà thông qua bố đẻ mở tài khoản tại nhiều ngân hàng trong nước. Ngoài ra, Đạt đứng tên mua 2 căn hộ tại Singapore. Một  trong những căn hộ của Đạt tại nước này có giá lên tới 3,6 triệu đô la Mỹ.

Đại đoàn kết 16t7 ( t10) Khó thu hồi tài sản tham nhũng của Giang Kim Đạt tại Singapore?

Số tài sản tham nhũng của Giang Kim Đạt là rất lớn. Nhưng một câu hỏi đặt ra là: Sẽ thu hồi tài sản của Đạt ở nước ngoài ra sao? Chẳng hạn  như với  căn biệt thự 3,6 triệu đô la Mỹ mua được từ tài sản tham nhũng của Đạt tại Singapore?

Thanh niên 17.7 (t1+3) Phải thu hồi tài sản tẩu tán ra nước ngoài.

Trả lời câu hỏi này, trên báo Thanh niên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Anh Tuấn cho rằng: Cả Việt Nam và Singapore đều đã tham gia Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng nên việc kê biên tài sản hoặc phong tỏa tài khoản ở nước ngoài không khó, và phải kiên quyết thu hồi.

Dư luận đều bất ngờ và đặt câu hỏi, chỉ mới ở chức Trưởng phòng thuộc Vinashin mà lại có thể dễ dàng tham nhũng đến gần 19 triệu đô la Mỹ, vậy ở chức vụ cao hơn trong Vinshin hồi đó thì số tiền tham nhũng còn cao đến mức độ nào.

Tiền phong 17/7 (t3) Cấp phòng tham nhũng tới 19 triệu USD, vì sao?

Vụ việc này cũng cho thấy cơ chế kiểm soát thu nhập, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đang còn có những bất cập. Tuy nhiên, cái chính vẫn là cơ chế kiểm soát doanh nghiệp còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến cán bộ tham ô một cách dễ dàng số tiền lớn. Số tiền mà có thể xóa đói giảm nghèo cho biết bao địa phương.

Người lao động 17t7 (t3) Không hiểu nổi Vinashin

Còn Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ thì nhìn nhận, vụ việc như một hồi chuông cảnh báo. Từ đây công tác phòng chống tham nhũng phải hết sức chú trong việc quản lý, kinh doanh ở các doanh nghiệp nhà nước.

3. Cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Lãnh đạo 4 bệnh viện đầu ngành của Bộ Y tế là BV Bạch Mai, Việt - Đức, Nhi Trung ương và Ung bướu Trung ương  trong tuần này đã ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Người lao động 15t7 (t1) Bỏ ban ơn phải phục vụ bệnh nhân

Chứng kiến lễ ký  bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh việc đổi mới, chấn chỉnh phong cách, thái độ phục vụ người bệnh là thiết yếu, không chỉ vì người bệnh mà còn vì chính sự tồn tại, phát triển của đơn vị. Do vậy, cán bộ y tế cần tự nguyện cam kết tránh tình trạng ký cam kết lấy lệ, hình thức, không hiệu quả.

Lao động 14t7 (t1+4) Chuyển từ "ban ơn" sang phục vụ

 

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ đổi mới nhận thức từ “ban ơn” cho người bệnh sang phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm với sự hài lòng của họ là số 1.

 

Lao động 15t7 (t1) Bệnh viện gồng mình đổi mới thái độ phục vụ

Cam kết “đổi mới” bắt đầu từ lời chào bệnh nhân.  Một sự thử thách không dễ vượt qua, bởi vì cả bốn bệnh viện đều thuộc tuyến cuối, thường xuyên trong tình trạng quá tải. Theo quan sát của báo Lao động, sự thay đổi ngay sau khi các bệnh viện ký cam kết đã có thể nhìn thấy ngay khi một bệnh nhân đến từ Yên Mô, Ninh Bình tỏ ra bất ngờ với sự niềm nở của từ nhân viên bảo vệ bệnh viện Bạch Mai.

Đã từng có nhiều lời hứa về sự thay đổi, sự tiến bộ, sự cải thiện về y đức. Tuy có những biến chuyển tích cực nhưng người dân chưa thực sự hài lòng.

Nhưng để cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được thực hiện trên diện rộng với nửa triệu nhân viên y tế sẽ  phải làm dần dần. Nhưng dù sao, cam kết và quyết tâm đổi mới sẽ là bước đột phá mới của ngành y sau một loạt những giải pháp quyết liệt nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và  giảm tải bệnh viện.

4. Xung quanh dự thảo Điều lệ trường tiểu học quy định chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng tự quản học sinh đã dấy lên mỗi quan ngại về ảo tưởng về quyền lực ngay từ bậc tiểu học.

Mỗi lớp sẽ có không quá 35 học sinh. Lớp học có lớp trưởng, lớp phó hoặc chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng tự quản học sinh do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm chỉ định luân phiên trong năm học. Đây là một nội dung trong dự thảo Điều lệ trường tiểu học vừa được Bộ Giáo dục đào tạo công bố. Và ngay lập tức, quy định này đã nhận được nhiều ý kiến đồng thuận lẫn phản đối.

Tuổi trẻ 16.7 (t1)Dự thảo điều lệ trường tiểu học: Lớp trưởng được gọi là Chủ tịch.

Báo Tuổi trẻ dẫn lời Ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và đào tạo khẳng định: Ưu điểm lớn nhất của mô hình dạy học này là tập cho học sinh  tự quản, tự học, biết làm việc nhóm, vận dụng sức mạnh tập thể trong các hoạt động, học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình...Qua đó, hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Tiền phong 17/7: Dự thảo điều lệ trường tiểu học: 7 tuổi làm " chủ tịch"

Theo báo Tiền phong, chỉ có những trường áp dụng mô hình trường học mới mới áp dụng cách gọi chủ tịch. Mô hình trường học mới này được áp dụng ở Việt Nam 3 năm nay, ban đầu chỉ có 24 trường đến nay đã có 4.000 trường trên tổng số 15.300 trường tiểu học trên toàn quốc áp dụng.  Việc tham gia làm chủ tịch, học sinh được tham gia nhiều việc dân chủ hơn lớp trưởng ở mô hình trường học cũ. Bởi học sinh được trao quyền chủ động có ý kiến, đề xuất, giải quyết sự việc trong lớp học nên tăng tính tự chủ, tự tin.

Dự thảo ngay sau khi được công bố đã gặp phải  nhiều ý kiến khác nhau. Thậm chí có ý kiến lo ngại  việc dùng từ "chủ tịch" đối với học sinh tiểu học dễ khiến các em ảo tưởng về quyền lực.  Công bằng mà nói, không thể phủ nhận điểm tích cực của dự thảo là xây dựng tính độc lập cho học sinh, vì thế dự thảo rất đáng được ủng hộ.

Lao động 17/7  (t1)Xin đừng ươm mầm háo danh

Tuy nhiên, báo Lao động thẳng thắn, không nên có “chức danh” “chủ tịch hội đồng tự quản” vì như thế là vô tình ươm mầm háo danh thay vì ươm mầm tài năng. Từ nhỏ đã bị nhồi vào đầu khái niệm quyền lực thì sẽ hình thành tâm lý chuộng quyền lực, nhồi vào đầu chức danh thì sớm chuộng chức danh. Ảo tưởng về bản thân mình bao giờ cũng có nguyên cớ, và cái chức chủ tịch hội đồng là một nguyên cớ được nhà trường, thầy cô bảo chứng. Rất nguy hiểm - tờ báo này bình luận.

 
Các bài viết khác...
Trang 1 trong tổng số 2 trang.