Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Thư viện văn bản Quyết địnhQuyết định

Văn bản

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]
(  Ngày ban hành văn bản  | Người ký  | Cơ quan ban hành )
file icon Quyết định số: 553-QĐ/TĐ (  30/11/-1  | [đang cập nhật]  | [đang cập nhật]  )

Quyết định về việc chuyển sinh hoạt tổ chức Đoàn ngành tỉnh.

file icon Quyết định số: 552-QĐ/TĐ (  30/11/-1  | [đang cập nhật]  | [đang cập nhật]  )

Quyết định về việc chỉ định Bí thư Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh.

file icon Quyết định số: 551-QĐ/TĐ (  30/11/-1  | [đang cập nhật]  | [đang cập nhật]  )

Quyết định về việc thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh.

file icon Quyết định về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2010 (  30/11/-1  | [đang cập nhật]  | [đang cập nhật]  )