Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Tháng Thanh niên 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong, sáng tạo xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc              Tuổi trẻ Bến Tre phấn đấu rèn luyện trở thành người thanh niên Đồng Khởi mới "Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện"

Thư viện văn bản Quyết địnhQuyết định

Văn bản

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]
(  Ngày ban hành văn bản  | Người ký  | Cơ quan ban hành )
file icon Quyết định số: 553-QĐ/TĐ (  30/11/-1  | [đang cập nhật]  | [đang cập nhật]  )

Quyết định về việc chuyển sinh hoạt tổ chức Đoàn ngành tỉnh.

file icon Quyết định số: 552-QĐ/TĐ (  30/11/-1  | [đang cập nhật]  | [đang cập nhật]  )

Quyết định về việc chỉ định Bí thư Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh.

file icon Quyết định số: 551-QĐ/TĐ (  30/11/-1  | [đang cập nhật]  | [đang cập nhật]  )

Quyết định về việc thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh.

file icon Quyết định về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2010 (  30/11/-1  | [đang cập nhật]  | [đang cập nhật]  )