Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Thư viện văn bản GIAO ƯỚC THI ĐUAGIAO ƯỚC THI ĐUA

Văn bản

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]
(  Ngày ban hành văn bản  | Người ký  | Cơ quan ban hành )
file icon Giao ước thi đua công thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011 - 201 (  30/08/2011  | Nguyễn Văn Đảm - Chủ tịch Hội dồng Đội  | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre  )
file icon Giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2011 - 2012 (  30/08/2011  | Nguyễn Văn Đảm - Phó Bí thư Thường trực  | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre  )
file icon Tiêu chí đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào TTN cấp huyện, thành Đoàn năm 2011 (  11/05/2011  | [Đang cập nhật ...]  | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre  )
file icon Giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2010 - 2011 (  09/09/2010  | Nguyễn Văn Đảm - Phó Bí thư Thường trực  | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre  )
file icon Giao ước thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 - 2011 (  09/09/2010  | Nguyễn Văn Đảm - Chủ tịch Hội dồng Đội  | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre  )

GUTĐ thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi  năm học 2010 – 2011.

file icon Giao ước thi đua công tác Đoàn năm 2010 (Khối doanh nghiệp). (  30/11/-1  | [đang cập nhật]  | [đang cập nhật]  )
file icon Giao ước thi đua công tác Đoàn năm 2010 (Khối công chức). (  30/11/-1  | [đang cập nhật]  | [đang cập nhật]  )