Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Tháng Thanh niên 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong, sáng tạo xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc              Tuổi trẻ Bến Tre phấn đấu rèn luyện trở thành người thanh niên Đồng Khởi mới "Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện"

Thư viện văn bản GIAO ƯỚC THI ĐUAGIAO ƯỚC THI ĐUA

Văn bản

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]
(  Ngày ban hành văn bản  | Người ký  | Cơ quan ban hành )
file icon Giao ước thi đua công thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011 - 201 (  30/08/2011  | Nguyễn Văn Đảm - Chủ tịch Hội dồng Đội  | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre  )
file icon Giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2011 - 2012 (  30/08/2011  | Nguyễn Văn Đảm - Phó Bí thư Thường trực  | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre  )
file icon Tiêu chí đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào TTN cấp huyện, thành Đoàn năm 2011 (  11/05/2011  | [Đang cập nhật ...]  | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre  )
file icon Giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2010 - 2011 (  09/09/2010  | Nguyễn Văn Đảm - Phó Bí thư Thường trực  | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre  )
file icon Giao ước thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 - 2011 (  09/09/2010  | Nguyễn Văn Đảm - Chủ tịch Hội dồng Đội  | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre  )

GUTĐ thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi  năm học 2010 – 2011.

file icon Giao ước thi đua công tác Đoàn năm 2010 (Khối doanh nghiệp). (  30/11/-1  | [đang cập nhật]  | [đang cập nhật]  )
file icon Giao ước thi đua công tác Đoàn năm 2010 (Khối công chức). (  30/11/-1  | [đang cập nhật]  | [đang cập nhật]  )