Anh Hà Quốc Cường được hiệp thương chọn cử tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 12/12/2019, tại phiên làm việc thứ ba, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiêm kỳ 2019 – 2024 đã tiến hành giới thiệu, hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam với 137 anh, chị, hiệp thương chọn cử Ban Kiểm tra Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam với 9 anh, chị, hiệp thương chọn cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khoá VIII trực tiếp tại Đại hội.

 Anh Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đại hội tín nhiệm chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 137 anh, chị được hiệp thương chọn cử vào Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam

Tại Hội nghị thứ nhất Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, anh Hà Quốc Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre là 01 trong 33 anh, chị được tín nhiệm, hiệp thương vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Anh Hà Quốc Cường được hiệp thương chọn cử tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thanh Trẻ - Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên