Anh Phan Thanh Trẻ được hiệp thương vào Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Sáng ngày 30/6/2022, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ bảy, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Tại Hội nghị, các Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thống nhất, hiệp thương bổ sung 12 anh vào Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội, 6 anh vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch và 01 anh vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII. Hội nghị cũng thống nhất để 8 anh, chị thôi không tham gia Ủy ban Trung ương Hội do chuyển công tác.

Theo đó anh Phan Thanh Trẻ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh được hiệp thương vào Ủy viên Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam.

Anh Phan Thanh Trẻ <thứ ba từ trái sang> được hiệp thương vào Ủy viên Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam

Anh Phan Thanh Trẻ, sinh năm 1990, quê quán xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, trình độ văn hóa 12/12, trình độ chuyên môn Kỹ sư công nghệ thông tin, Cử nhân Luật, lý luận chính trị Cao cấp. Từ khi tham gia công tác, anh Phan Thanh Trẻ đã có nhiều năm đảm nhận nhiệm vụ công tác Hội, có năng lực, có sự tham mưu, thực hiện kế hoạch dài hạn, các hoạt động sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn trong công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre./.

Phạm Lộc - Ban Phong trào Tỉnh đoàn