Ba Tri: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền chủ quyền biển, đảo; 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển và hội nhập quốc tế

          Chiều ngày 07/10/2021, bằng hình thức trực tuyến, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền chủ quyền biển, đảo; 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển và hội nhập quốc tế cho 67 cán bộ Đoàn, cán bộ Hội tại 37 điểm cầu.

          Tham dự hội nghị, các đại biểu được xem các phóng sự: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; Sức sống Trường Sa; Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển; đồng thời được nghe đồng chí Đặng Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện đoàn phổ biến nội dung: khái quát về vị trí biển, đảo Việt Nam; tiềm năng của biển, đảo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo vị thế chiến lược quốc phòng - an ninh vững chắc; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và hoạt động giữ gìn chủ quyền biển, đảo vùng biển Việt Nam; những nỗ lực vượt lên khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Đồng chí Đặng Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện đoàn báo cáo nội dung chuyên đề tại hội nghị

            Từ xa xưa, ông cha ta đã nhận thức được tầm quan trọng của biển, đảo và biết bao đời nay, dân tộc ta đã biết khai thác nguồn lợi từ biển. Đảng, Nhà nước ta đã sớm xác định và có quan điểm rõ ràng về chiến lược biển, đưa ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng - an ninh, ngoại giao nhằm giữ vững chủ quyền biển, đảo cho Tổ quốc. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

          Biển Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; cách đây 60 năm, ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 97/QĐ thành lập Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân (còn được gọi là Đoàn tàu Không số), kể từ đó con đường huyền thoại - Đường Hồ Chí Minh trên biển bắt đầu khai thông, Đoàn tàu Không số có nhiệm vụ mở con đường vận tải chiến lược trên biển để kịp thời chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Đường Hồ Chí Minh trên biển là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân Nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông trong chiến tranh, để vận chuyển vũ khí, cán bộ từ miền Bắc vào chi viện cho Quân Giải phóng miền Nam, trong kháng chiến chống Mỹ. Trong suốt quá trình tồn tại, đường Hồ Chí Minh trên biển đã thực hiện 2.000 lượt tàu thuyền, vận chuyển gần 160 ngàn tấn vũ khí, cập 19 bến bãi thuộc địa bàn 09 tỉnh miền Nam, góp phần làm nên những chiến thắng oanh liệt của quân dân ta ở Ấp Bắc, Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là, Vạn Tường, Ba Gia, Bình Giã, Đồng Xoài, … Đường Hồ Chí Minh trên biển là một thiên anh hùng ca bất tử, một bộ phận quan, trọng của hệ thống vận tải quân sự chiến lược trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng đất nước, xây dựng nên truyền thống vẻ vang.

          Biển có ý nghĩa to lớn để nước ta phát triển, mở cửa giao lưu với quốc tế và ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong tương lai. Trong quá trình phát triển đất nước, với tiềm năng biển to lớn, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế biển, đến nay những kết quả bước đầu cho thấy kinh tế biển chiếm giữ nhiều ngành kinh tế mũi nhọn và chủ lực của nền kinh tế cả nước. Kinh tế biển ngày càng giữ vai trò quan trọng đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo năng lực cạnh tranh của quốc gia và của ngành công nghiệp; đồng thời, biển còn là nơi cung cấp nguyên liệu phong phú, đa dạng cho công nghiệp chế biến.

Đại biểu xem phóng sự Sức sống Trường Sa

          Tiến ra biển để khai thác và làm chủ biển, phấn đấu Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh. Đồng thời, thực hiện tốt về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra, đã và đang trở thành nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để góp phần vào thực hiện mục tiêu chiến lược về biển của đất nước, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU về phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Tri lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định xây dựng Ba Tri trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa biển trong tương lai; đưa thị trấn Ba Tri đạt chuẩn thị xã - là thị xã đầu tiên của khu kinh tế ven biển tỉnh.

          Hội nghị đã đã tuyên truyền trong cán bộ Đoàn, Hội về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động nắm bắt thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, về những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập. Qua đó phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc định hướng, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia hội nhập quốc tế.

          Buổi tuyên truyền đã khơi dậy mạnh mẽ nhận thức, ý thức trách nhiệm trong cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, các tầng lớp thanh niên về: lòng yêu nước, yêu biển, đảo, lòng tự hào dân tộc, cùng quyết tâm chung tay góp sức bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; bản lĩnh chính trị, giúp thanh niên chủ động, tích cực, năng động tiếp cận thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tự tin và sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế trong thời gian tới./.

Huyện đoàn Ba Tri