Ba Tri tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn đồng loạt trong tháng 02 với chủ đề: “Tuổi trẻ Ba Tri sắt son niềm tin với Đảng - Hành động để bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng”. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện theo nội dung tỉnh đã chỉ đạo diễn ra trong thời gian cao điểm từ ngày 14/02 đến ngày 25/02/2020.

Đoàn các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Tuổi trẻ Ba Tri sắt son niềm tin với Đảng theo hình thức cấp cụm, tiểu vùng. Ba Tri có 22 xã và 01 thị trấn chia làm 05 tiểu vùng. Các tiểu vùng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong tháng 02 với các nội dung: gặp gỡ, giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên với thế hệ đi trước, nhân chứng lịch sử cùng ôn lại truyền thống 90 năm, đánh giá thực trạng cán bộ Đoàn hiện nay trên mặt trận tư tưởng, đặc biệt là môi trường mạng xã hội, cùng đặt ra các vấn đề để đoàn viên thảo luận, bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình trước tình hình hiện nay và cùng nhau đề xuất giải pháp trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước các thế lực thù địch. Đồng thời, Đoàn cơ sở trực thuộc cũng đã phát động thi đua năm 2020, đề ra phương hướng và đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2020 tại địa phương.

Đồng thời, các cụm cũng sáng tạo và linh hoạt các hình thức tổ chức như: Tổ chức thi rung chuông vàng, hái hoa dân chủ, kịch tương tác...để giúp đoàn viên vừa tham gia diễn đàn, vừa thảo luận và vừa ôn lại kiến thức về Đảng, về Đoàn, về lịch sử địa phương./.

Minh Thơ – Huyện đoàn Ba Tri