Ba Tri tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019

Ngày 24/4/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho Đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên và Cộng tác viên Dư luận xã hội năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Đặng Hoàng Tân –Bí thư Huyện đoàn; các đồng chí là thành viên đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở trực thuộc; Trợ lý thanh niên, Bí thư Đoàn các trường THPT cùng tham dự.

Trong chương trình của lớp tập huấn, các học viên đã được đồng chí Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trao đổi nhiều nội dung như: các kiến thức lý luận cơ bản về dư luận xã hội, các phương pháp nắm bắt dư luận xã hội và kỹ năng tham mưu tổ chức điều tra, nắm bắt, xử lý và định hướng dư luận xã hội.

Quang cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm tuyên truyền chuyển tải đầy đủ, kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đoàn, thông tin và định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong huyện. Góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đảm bảo thông tin định hướng kịp thời. Đồng thời, trang bị kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội cho cán bộ Đoàn, Hội sau Đại hội Đoàn chưa được tập huấn nghiệp vụ. Những thông tin phản ánh về tình hình tư tưởng thanh niên và dư luận xã hội trong thanh niên được thu nhận, xử lý một cách khách quan, chính xác, kịp thời, chú trọng các thông tin có tính dự báo tình hình. Qua đó giúp xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và cơ sở đảm bảo về tiêu chuẩn và có cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động./.

Minh Thơ – Huyện đoàn Ba Tri