Ba Tri ra mắt Câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ”

          Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, nhằm tạo môi trường để khuyến khích đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn huyện phát huy vai trò sáng tạo, tư duy và nghiên cứu khoa học kỹ thuật để ứng dụng những thành tựu khoa học vào đời sống. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn chọn Xã đoàn Tân Thủy làm điểm để thành lập và ra mắt Câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ” cấp huyện để tập hợp các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên trẻ có những sáng tạo và đam mê nghiên cứu khoa học.

Lễ ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ”

          Câu lạc bộ được thành lập với 09 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm có 02 thành viên. Các thành viên trong câu lạc bộ là những cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, có tâm huyết, đam mê khoa học kỹ thuật đã và đang có công trình, ý tưởng phục vụ cho việc học tập, lao động, sản xuất và các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại địa phương.

Mô hình sáng tạo bồn rửa tay sát khuẩn từ vật liệu tái chế

          Trong thời gian qua, để đảm bảo công tác phòng, chống dich bệnh Covid - 19, Câu lạc bộ đã cho ra mắt nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực như: bồn rửa tay sát khuẩn bằng vật liệu tái chế đặt tại các điểm khu vực công cộng để đoàn viên, thanh niên và người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt là mô hình thu gom rác thải điện tử để đổi lấy dụng cụ học tập cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hiện mô hình đã thu gom 17 điện thoại, 2 máy tính, hơn 100 pin các loại; trong thời gian tới các thành viên của câu lạc bộ sáng tạo sửa chữa các máy tính, điện thoại để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn phục vụ học trực tuyến.

Mô hình thu gom rác thải điện tử

          Bước đầu Câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ” đã mang lại những đóng vai trò tập hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên tạo môi trường để khuyến khích giới trẻ trong toàn huyện phát huy vai trò nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật, ứng dụng những thành tựu khoa học vào đời sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Huyện đoàn Ba Tri