Bế mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho giáo viên Tổng phụ trách Đội năm 2020

Sáng ngày 03/10/2020, tại hội trường Phòng Công tác thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bế mạc Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ giáo viên Tổng phụ trách Đội năm 2020 cho 281 cán bộ Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội trong toàn tỉnh.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành tập huấncho cán bộ, giáo viên Tổng phụ trách Đội

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 04 ngày (19, 20 tháng 9 và 02, 03 tháng 10 năm 2020) với các nội dung liên quan đến triển khai hướng dẫn Liên đội tham gia thực hiện đề án Bến Tre xanh trong trường học; các bài trống kèn nghi lễ Chào cờ theo nghi thức Đội; các vấn đề giáo dục đạo đức học sinh, Kỹ năng tiếp xúc, nắm bắt tâm lý trẻ em; công tác tổ chức Đại hội Liên đội, Chi đội, công tác kết nạp đội viên mới; hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách Đội, chương trình Rèn luyện đội viên; hướng dẫn phương pháp, nội dung hướng dẫn học sinh về khởi nghiệp và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Đặc biệt phát huy vai trò của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền tại các Liên đội và đổi mới hoạt động Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội.

Bế mạc Hội nghị tập huấn, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho 270/281 cán bộ Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng tra giấy khen cho 03 giáo viên Tổng phụ trách hoàn thành xuất sắc chương trình tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho giáo viên Tổng phụ trách Đội năm 2020.

     Ban Tổ chức trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc tập huấn

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên Tổng phụ trách Đội năm 2020 nhằm nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội; bồi dưỡng các kiến thức và thực hành kỹ năng cho các đồng chí mới nhận nhiệm vụ; tạo điều kiện cho cán bộ Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng từ mô hình, loại hình hoạt động Đội tại cơ sở./.

Huy KT - Ban Thanh thiếu nhi trường học