BẾN TRE HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI ĐOÀN CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

Tính đến ngày 12/8/2022 Bến Tre có 15/15 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong đó có 07 đơn vị bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội; 07 đơn vị bầu chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm tại các đơn vị như Công an, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Đoàn cơ sở,…

Tiếp nối thành công của Đại hội cấp cơ sở, công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, quan tâm phối hợp với cấp ủy trong việc lựa chọn đơn vị huyện Châu Thành là đơn vị tổ chức Đại hội điểm và bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội; quan tâm, chỉ đạo Đoàn cấp huyện và phối hợp với các cấp ủy trong việc chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội và duyệt hồ sơ, văn kiện Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, độ tuổi bình quân Ban Chấp hành khóa mới các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đảm bảo quy định không quá 29 tuổi đối với cấp cơ sở và không quá 30 tuổi đối với cấp huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bến Tre

Nhân sự tham gia Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư đảm bảo quy định về tiêu chuẩn độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, các đồng chí đều đã qua kinh nghiệm thực tiễn, năng lực công tác và uy tín cá nhân trong đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp ngày càng được trẻ hóa.

Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của các đơn vị đều bám sát hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, có sự chuẩn bị chu đáo; quá trình thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình; tích cực chủ động xây dựng, hoàn thiện văn kiện trình tại đại hội đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Đoàn; phát huy tính dân chủ, trí tuệ của Ban Chấp hành. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện bài bản, đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, bám sát tình hình thực tế.

Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Tại các phiên Đại hội công tác bầu cử đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bỏ phiếu kín. Quá trình tổ chức thực hiện thảo luận, góp ý văn kiện đại hội đảm bảo đúng quy chế làm việc của đại hội. Nhiều ý kiến góp ý mang tính xây dựng, đóng góp văn kiện của Đại hội Đoàn các cấp. Ban chấp hành khóa mới đều đảm bảo cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, là những người trẻ đại diện cho tiếng nói của đoàn viên, thanh niên.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được các đơn vị thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền trực quan tại đơn vị, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, báo đài của huyện, xã và tại cơ quan, đơn vị…

Nhìn chung đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp ngày càng được trẻ hóa, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều đổi mới sáng tạo, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị ngày càng phát triển. Đặc biệt, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa được các đơn vị thực hiện sáng tạo, hiệu quả, như mã hóa tài liệu, văn kiện; điểm danh đại biểu; thùng phiếu tự động,…qua đó góp phần tiết kiệm kinh phí, đổi mới, sáng tạo, đem đến không khí tươi mới cho đại hội.

Thành công của đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương góp phần tạo điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn