Bến Tre: quan tâm công tác chăm lo phát triển hội viên

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021, Ban thư kỷ Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre xác định công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021. Ngay từ đầu năm, Ban thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo tổ chức cơ sở Hội các cấp thường xuyên rà soát số liệu thanh niên, số liệu hội viên có mặt tại địa phương để chủ động trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, phát triển hội viên mới, nhất là việc phát triển hội viên mới 65 năm.

Kết nạp hội viên mới nhân dịp 65 năm Ngày truyền thống Hội

Kết quả, trong năm 2021, các cấp bộ Hội đã phát triển thêm 12.062  hội viên mới (đạt 100,5%) so với chỉ tiêu đề ra. Tổng số hội viên đến thời điểm này là 53.054 hội viên, sinh hoạt tại các cơ sở hội trên địa bàn tỉnh. Thông qua nhiều phong trào hành động cách mạng như: Xây dựng hội LHTN Việt Nam vững mạnh; Tôi yêu tổ quốc tôi; Thanh niên sống đẹp, sống có ích; Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp… các tầng lớp thanh niên huyện nhà đã được cống hiến, rèn luyện, trưởng thành, đóng góp tích cực vì sự phát triển chung của quê hương./.

Phạm Lộc