BẾN TRE TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ I-HR TRONG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Ngày 09/02/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức triển khai ứng dụng chuyển đổi số i-HR trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên đến 100% Đoàn cơ sở trực thuộc nhằm ứng dụng công nghệ số trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên tỉnh nhà.

Danh sách tài khoản là thanh niên, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm và 03 tài khoản doanh nghiệp cài đặt ứng dụng chuyển đổi số I-HR
trên hệ thống quản lý tỉnh Bến Tre

Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở trực thuộc tuyên truyền và hướng dẫn, vận động đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh có nhu cầu tư vấn hướng nghiệp, tìm việc làm tải app và tạo lập tài khoản app i-HR (user) và phấn đấu đến cuối năm 2022 toàn tỉnh phát triển ít nhất 500 user là thanh niên, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Bên cạnh đó Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở trực thuộc thông tin, giới thiệu app i-HR tới các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; phấn đấu đến cuối năm 2022, mỗi đơn vị phát triển ít nhất 01 user là doanh nghiệp, 01 user là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn và tham gia tốt các lớp tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, nhân lực chuyên trách phụ trách phát triển i-HR.

Kết quả toàn tỉnh đã phát triển 1249 tài khoản là thanh niên, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm và 03 tài khoản doanh nghiệp (tính đến tháng 11 năm 2022) và giúp hơn 250 đoàn viên, thanh niên có được việc làm, góp phần ổn định cuộc sống và 02 doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực phù hợp.

Ban Phong trào Tỉnh đoàn