Bến Tre: Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và vai trò của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Nhằm giúp cán bộ Đoàn, Hội nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trong của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tình hình biển đảo, biên giới đất liền hiện nay. Nằm trong khuôn khổ trại huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội và công nhận “Huấn luyện viên cấp I” tỉnh Bến Tre năm 2020, sáng ngày 9/10/2020 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức buổi tập huấn với chuyên đề tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và vai trò của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 72 trại sinh tham gia Trại huấn luyện.

Quang cảnh chương trình

Tại buổi tập huấn cán bộ Đoàn, Hội được nghe Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến – Nguyên Trưởng  khoa Nhà nước Pháp luật, trường Chính trị tỉnh báo cáo chuyên đề tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và vai trò của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo với các nội dung về vị trí, tiềm năng của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp và bảo vệ chủ quyền; phạm vi và chế độ pháp lý các vùng biển Việt Nam; các tư liệu, tài liệu, cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; những tư liệu lịch sử, bằng chứng pháp lý, khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; thông tin về tình hình thực tế hiện nay tại biển Đông…

Việc tuyên truyền chủ quyền biển, đảo nhằm giúp cán bộ Đoàn, Hội hiểu hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như tiềm năng của biển, đảo; thực trạng trên các vùng biển, đảo của nước ta; đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chiến lược biển, đảo trong tình hình mới. Qua đó ý thức hơn trách nhiệm của mình để cùng góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Phạm Lộc - Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn