Bình Đại: Câu lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức sinh hoạt lệ kỳ quý III năm 2021

          Thực hiện Qui chế hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Bình Đại, chiều ngày 13/9/2021, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện tổ chức sinh hoạt lệ kỳ quý III năm 2021 thông qua hình thức trực tuyến với 25 thành viên tham dự.

Đại diện Ban Chủ nhiệm trình bày nội dung chuyên đề hội nhập quốc tế

           Nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý III là: Đoàn viên thanh niên cần làm gì để hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay gắn với giải pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tại buổi sinh hoạt, đại diện Ban Chủ nhiệm đã trình bày nội dung chuyên đề về quá trình hội nhập quốc tế và các yếu tố mà cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên cần trang bị để tham gia tốt vào quá trình hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, có 4 ý kiến thảo luận về những mặt được, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ là động lực, là đòn bẩy để cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tích cực và chủ động học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, bản lĩnh chính trị và các kỹ năng mềm để tham gia tốt vào quá trình hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

Thảo luận của thành viên CLB Lý luận trẻ huyện

          Đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện cũng đã tiếp thu các ý kiến thảo luận của thành viên Câu lạc bộ, đồng thời định hướng thành viên Câu lạc bộ thời gian tới cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về quá trình hội nhập quốc tế, chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị và kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về thành quả hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời cụ thể hóa các giải pháp đã đề xuất tại buổi sinh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế từng đơn vị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như nâng cao vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong quá trình hội nhập quốc tế./.

Huyền Như - Huyện đoàn Bình Đại