Chi bộ Tỉnh đoàn: triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 14/10/2020, Chi bộ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hà Quốc Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị, cùng các đồng chí đảng viên, quần chúng cơ quan Tỉnh đoàn và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lâm Như Quỳnh - Phó Bí thư Chi bộ quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm mới của Hội nghị triển khai Nghị quyết là có phần chia nhóm thảo luận, thuyết trình và phản biện về 04 nhóm giải pháp thực hiện những nội dung trọng tâm của Nghị quyết xoay quanh các vấn đề: giải pháp nâng chất công tác chính trị tư tưởng, phòng chống suy thoái tư tưởng và đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên trẻ; giải pháp nâng chất lượng sinh hoạt Tổ đảng, Chi bộ và giải pháp quản lý đảng viên; giải pháp nâng chất công tác kiểm tra, giám sát; giải pháp bồi dưỡng quần chúng trở thành đảng viên Đồng Khởi mới.

Các nhóm trình bày các nội dung thảo luận 

Thông qua Hội nghị đã giúp cán bộ đảng viên và quần chúng nắm được những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên các lĩnh vực: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể của Đảng ủy Khối. Trên cơ sở đó, Chi ủy Tỉnh đoàn triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi trong đảng viên và quần chúng nhằm xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, phù hợp với yêu cầu chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Hà Quốc Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Quốc Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ đề nghị sau Hội nghị này, từng đảng viên và quần chúng tiếp tục nghiên cứu sâu Nghị quyết và viết bài thu hoạch với các nội dung: những vấn đề cơ bản trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối mà bản thân đồng chí nhận thức sâu sắc nhất, vì sao; đề xuất các giải pháp hiệu quả để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn và những đề xuất, kiến nghị với Chi ủy Tỉnh đoàn. Đồng chí lưu ý thêm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, các đơn vị phòng, ban và từng đồng chí cần đề xuất các giải pháp cụ thể gắn với thực tiễn, trong quá trình triển khai thực hiện, cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chung được nêu trong Nghị quyết, gắn với Nghị quyết Đại hội của Chi bộ Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Phạm Lộc - Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn