CHỢ LÁCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM HUYỆN LẦN VI, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Chợ Lách diễn ra theo tinh thần kế hoạch của UBH LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kì 2019 – 2024.

Theo đó, dưới sự định hướng của Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch xác định lộ trình, hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách lần thứ VI, nhiệm kì 2019 – 2024 và kế hoạch Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách lần thứ VI, nhiệm kì 2019 – 2024. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ra công văn chỉ đạo các cấp ủy định hướng, chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Sơn Định

Theo đó, Đại hội Hội LHTN Việt Nam các Chi hội ấp, khu phố đã hoàn thành và đang diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách đã chọn 2 đơn vị Hưng Khánh Trung B và Sơn Định tổ chức Đại hội điểm cấp xã, thị trấn của huyện vào ngày 21 và 26/02/2019. Các đơn vị còn lại đang tiến hành Đại hội và dự kiến kết thúc Đại hội Hội cấp xã, thị trấn vào ngày 15/3/2019.

Song song đó, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đang chuẩn bị các điều kiện về văn kiện, nhân sự,… tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách lần thứ VI, nhiệm kì 2019 – 2024. Dự kiến, Đại hội cấp huyện diễn ra vào giữa tháng 4/2019.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Chợ Lách là đợt sinh hoạt rộng rãi trong các cấp bộ Hội và các tầng lớp thanh niên trong huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cấp mình trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, củng cố và phát triển Hội thêm một bước để Hội thật sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào tổ chức Hội vàphát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, thanh niên trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trước, trong và sau Đại hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên, thanh niên./.

Huỳnh Ly