Chợ Lách Hoàn Thành Đại Hội Đoàn Trường Và Đại Hội Liên Đội Nhiệm Kì 2019 - 2020

Đến ngày 17/10/2019, huyện Chợ Lách đã hoàn thành Đại hội Đoàn trường và Đại hội Liên đội nhiệm kì 2019 – 2020.

Theo đó, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn và Hội đồng Đội huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường và Đại hội Liên đội trên địa bàn huyện.

Về Đại hội Đoàn trường, các Đoàn trường THPT Trần Văn Kiết, THPT Trường Vĩnh Ký và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện tiến hành xây dựng Kế hoạch, nhân sự, văn kiện trình cấp uỷ và Ban Thường vụ Huyện đoàn cho ý kiến và tiến hành Đại hội. Các Đại hội đảm bảo đúng nội dung hướng dẫn, đúng số lượng, cơ cấu nhân sự. Đặc biệt, Đoàn trường THPT Trần Văn Kiết và THPT Trương Vĩnh Ký tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư Đoàn trường là học sinh theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Đại hội Đoàn trường các trường THPT và TT.GNN – GDTX kết thúc vào ngày 12/10/2019.

 Đồng chí Nguyễn Triết Văn - Bí thư Huyện đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn trường THPT Trần Văn Kiết

Về Đại hội Liên đội, Hội đồng Đội huyện đã chọn tổ chức Đại hội điểm rút kinh nghiệm tại Liên đội THCS Lê Hồng và Liên đội Tiểu học Vĩnh Bình. Theo đó, các Liên đội còn lại tiến hành xây dựng Kế hoạch, văn kiện, nhận sự trình Ban Giám hiệu và Hội đồng Đội xã – thị trấn cho ý kiến và đi vào Đại hội đảm bảo đúng theo nội dung hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện. Đại hội Liên đội trên địa bàn huyện Chợ Lách kết thúc vào ngày 17/10/2019.

Một vìa hình ảnh từ các đơn vị:

Đại hội Liên đội THCS Sơn Định

Đại hội Liên đội TH Huỳnh Văn Thức

 Đại hội Liên đội THCS Thị Trấn

Huỳnh Ly - Huyện đoàn Chợ Lách