Chợ Lách: tập huấn kỹ năng cán bộ Đoàn trường, năm học 2019 - 2020

   Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Chợ Lách phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và Ban chỉ huy Công an huyện tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn trường năm 2019.

   Theo đó, 168 học viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn các trường THPT Trần Văn Kiết, THPP Trương Vĩnh Ký và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện đã tham gia tập huấn với các nội dung:

   Công tác tổ chức Đoàn – Hội trường học; Kỹ năng sinh hoạt tập thể, Múa, nhảy, dân vũ; Kỹ năng sống, trò chơi tập thể về giáo dục; Tập huấn và thực hành kỹ năng phòng chống xâm hại sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống ma túy; Mặt trái của mạng xã hội và luật An ninh mạng; Giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh,…

     Lớp tập huấn nhằm trang bị cho các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn lớp các trường THPT, TTGDTX những kiến thức cơ bản về giáo dục đạo đức lối sống, về tổ chức Đoàn - Hội trong trường học, kỹ năng sống, vai trò của các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn lớp của các đơn vị. Đồng thời, đây cũng là dịp để các em có thể học hỏi, giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm lẫn nhau về vai trò của Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học trên địa bàn huyện.

Huỳnh Ly - Huyện đoàn Chợ Lách