Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong 2 ngày 04 và 05/7/2019, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam thực hiện hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu trọng tâm. Về công tác giáo dục của Hội, Ủy ban Hội cơ sở giúp đỡ 132 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ (đạt 120%), tổ chức tuyên dương 14 thanh niên làm kinh tế giỏi (đạt 280%). Về tổ chức các hoạt động, chương trình của Hội, Ủy ban hội đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 3904 gia đình chính sách và người nghèo (đạt 156.16%), tổ chức vận động thanh niên hiến 1122 đơn vị máu (đạt 140,25%). Về các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Ủy ban hội đã phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho 10.259 hội viên, thanh niên (đạt 205.18%), phối hợp tổ chức 14 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên (đạt 140%); vận động xuất khẩu 152 thanh niên lao động (đạt 101,3%), có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ 94 hộ thanh niên thoát nghèo bền vững (đạt 110.58%). Về công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, Ủy ban hội đã xây dựng 02 chi hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh (đạt 200%), phát triển hội viên mới 11280 hội viên (đạt 102.54%), giới thiệu 12.580 hội viên tiêu biểu cho Đoàn xem xét kết nạp (đạt 132.42%). Câu lạc bộ Khởi nghiệp tiên phong huyện được thành lập với 14 thành viên được xem là một điểm nhấn cho cuộc vận động cuộc vận động “Thanh niên Mỏ Cày Nam sáng tạo khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững”.

UBH Khóa mới ra mắt Đại hội

Với phương châm hành động “Bản lĩnh - Năng động; Khát vọng khởi nghiệp”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Hội tập trung một số chỉ tiêu trọng tâm như: 100% Ủy ban Hội cơ sở tổ chức tuyên dương thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác, tuyên dương “Hình mẫu Thanh niên Đồng Khởi mới” 02 năm một lần. 100% Ủy ban Hội cơ sở hàng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên. Hỗ trợ ít nhất 10 dự án khởi nghiệp trong thanh niên, thành lập mới ít nhất 17 tổ hợp tác, liên kết phát triển kinh tế trong thanh niên. Phấn đấu thành lập 01 hợp tác xã trong thanh niên. Xây dựng 01 Thắp sáng 34 tuyến đường giao thông nông thôn.v.v.

Đại hội hiệp thương chọn Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 29 đồng chí, đồng thời hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Hội LHTN tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Chị Phạm Thị Ngọc Diệu tái cử Chủ tịch Hội LHTN huyện Mỏ Cày Nam lần V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Huyện đoàn Mỏ Cày Nam