ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH PH. ĂNG-GHEN (28/11/1820 - 28/11/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH PH. ĂNG-GHEN (28/11/1820 - 28/11/2020)

Ph. Ăng-ghen

(28/11/1820 - 05/08/1895)

Xem tài liệu tại đây:

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn