Đoàn – Đội Chợ Lách theo chân Đội viên, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách, nhằm tập hợp, giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Là người trực tiếp dìu dắt, bồi dưỡng, phát triển tổ chức và hoạt động Đội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định: chăm lo xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh là xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trước một bước.

Nhận thức được điều đó, trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được các cấp bộ Đoàn – Đội trên địa bàn huyện Chợ Lách quan tâm chú trọng. Trong năm học vừa qua 2018 – 2019, Phương án theo chân đội viên từ trường học đến địa bàn dân cư được xây dựng và đi vào hoạt động ở 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, Hội đồng Đội xã, thị trấn đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng Đội – Bí thư xã, Thị trấn đoàn luôn quan tâm, theo dõi, định chướng hỗ trợ kịp thời cho công tác Đội khi các em còn ở trường học đến khi đội viên, thiếu nhi rời trường và trong hè.

Tổ chức sân chơi hè cho thiếu nhi

Trong năm học, các cấp bộ Đoàn – Đội tập trung quan tâm chỉ đạo và định hướng hoạt động Đội tại các Liên đội trong trường học. Bí thư Xã, Thị trấn Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Đội xã, thị trấn phát huy tốt vai trò và trách nhiệm trong việc cùng với các Liên đội tổ chức các hoạt động chăm lo, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cho thế hệ măng non của đất nước. Kịp thời phối hợp cùng Ban giám hiệu các trường hỗ trợ, giúp sức cho những khó khăn của Liên đội trong quá trình hoạt động. Trong năm học, đã phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống,… được 275 cuộc cho gần 3 triệu lượt đội viên, học sinh tham dự; có gần 1540 đội viên, học sinh đã tham gia hành trình tại các Liên đội; thực hiện khoảng 1000 vườn hoa làm theo lời Bác tại các Liên đội; có gần 1000 công trình măng non làm theo lời Bác là những vườn hoa làm theo lời Bác tại các Chi đội; có gần 3000 câu chuyện đẹp, tấm gương sáng được kể trong các buổi sinh hoạt dưới cờ tại các Liên đội; đã biểu dương, nêu gương gần 800 gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào Nghìn việc tốt.

Bên cạnh đó, Đoàn – Đội các cấp còn làm tốt công tác vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực, động viên, tiếp sức cho các em đến trường, an tâm học tập. Trong năm học, đã nhận giúp đỡ thường xuyên cho 464 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và nhận đỡ đầu cho 26 em; vận động, hỗ trợ học bổng, học phẩm, nhu yếu phẩm, chương trình văn nghệ gây quỹ, tấm áo vui xuân, tổ chức trung thu ... cho học sinh nghèo với số tiền gần 1 tỷ đồng; vận động xây dựng 4 khú vui chơi cho thiếu nhi với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng.

Khởi công xây dựng Nhà tình thương cho em Trần Linh Sang, học sinh TH Hòa Nghĩa A

Năm học kết thúc, tạm rời ghế nhà trường, Tổ chức Đoàn - Đội lại tiếp tục theo chân đội viên, thiếu nhi vào các hoạt động hè trên địa bàn dân cư như: các hoạt động, sân chơi thiếu nhi kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, sinh hoạt hè, ôn tập hè, trại hè thiếu nhi, tuyên truyền phòng tránh đuối nước, sơ cấp cứu khi bị đuối nước,... Kết quả, đã tổ chức cho gần 3500 đội viên thiếu nhi tham gia các hoạt động Quốc tế thiếu nhi, trao quà, bánh cho các hoạt động vui chơi của các em với số tiền gần 5 triệu đồng; chuyển và tiếp nhận gần 7.000 đội viên về sinh hoạt hè tại địa phương; phối hợp sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh các trường Đại học tổ chức 23 lớp ôn tập hè cho gần 400 đội viên, thiếu nhi; thu hút gần 2500 đội viên thiếu nhi tham gia các sân chơi hè, trại hè thiếu nhi cấp huyện và cấp xã, thị trấn.

Ngoài ra, Đoàn – Đội còn quan tâm chăm lo, hỗ trợ về đời sống vật chất và tinh thần cho đội viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong hè với các hoạt động cụ thể như vận động kinh phí xây dựng Nhà tình thương cho các em đội viên, học sinh khó khăn về nhà ở, đã vận động và xây dựng được 01 căn Nhà Khăn quàng đỏ và 04 căn nhà tình thương cho thiếu nhi với tổng kinh phí 220,5 triệu đồng; vận động học bổng, học phẩm cho đội viên, thiếu nhi chuẩn bị vào năm học mới với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng; kêu gọi, vận động mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ các em đội viên thiếu nhi không may gặp sự cố thương vong tại gia đình trong hè với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc chăm lo cho các nhóm trẻ mồ côi tại các mái ấm, chùa,… cũng được Hội đồng Đội các xã quan tâm như: phối hợp chăm lo hỗ trợ về điều kiện sống, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, quần áo,…

Với những kết quả đạt được của phương án theo chân đội viên từ trường học đến địa bàn dân cư trong năm học 2018 – 2019, Đoàn – Đội các cấp trên địa bàn huyện Chợ Lách xác định cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Đoàn – Đội trong chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, sẽ tiếp tục đẩy mạnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện của thiếu nhi, góp phần xây dựng một thế hệ măng non đất nước chăm ngoan, yêu nước, có lý tưởng, hoài bão xây dựng quê hương, xứng đáng là lực lượng hậu bị của Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Huỳnh Ly - Huyện đoàn Chợ Lách