Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị báo cáo viên chuyên đề: Chủ quyền biển đảo và tình hình biển Đông hiện nay.

Trước tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đã tuyên truyền nhiều nội dung sai lệch, bóp méo sự thật ảnh hưởng uy tín và đường lối của Đảng và Nhà nước ta, nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền những nhận thức đúng đắn về tình hình Biển Đông hiện nay cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ đoàn viên, thanh niên. Sáng ngày 10/7/2020 Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị báo cáo viên chuyên đề: Chủ quyền biển đảo và tình hình biển Đông hiện nay.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Đoàn viên, thanh niên trong khối đã được nghe đồng chí Bùi Văn Chương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin khái quát về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; tình hình tranh chấp Biển Đông và một số nét chính về âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc trong thời gian gần đây; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo và một số hoạt động của Hải quân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,....

Qua đó đã cung cấp hệ thống thông tin về tình hình Biển Đông hiện nay và dự báo tình hình diễn biến trong thời gian tới; những chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước ta cũng như tập trung thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng đoàn viên tthanh niên trong khối./.

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh