Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Chợ Lách Chú Trọng Công Tác Tuyên Truyền Đại Hội Đoàn Các Cấp

Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kì 2022 – 2027. Trong tình hình diễn biến dịch Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp và khó lường thì công tác tuyên truyền Đại hội đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh là vấn đề cần được quan tâm, chú trọng. Chính vì thế, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo về công tác tuyên truyền cho Đại hội Đoàn các cấp trên địa bàn huyện, chú trọng các hình thức phù hợp.

Khánh thành cầu giao thông nông thôn, công trình chào mừng Đại hội Đoàn huyện Chợ Lách nhiệm kì 2022 - 2027

Theo đó, các nội dung được tập trung tuyên tuyền bao gồm:

Một là, tuyên truyền về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành và xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản của cấp ủy các cấp về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Công văn số 470-CV/HU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư”.

Hai là, tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vai trò, sự cống hiến của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc với truyền thống cách mạng của địa phương, đơn vị.

Ba là, tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, các phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ; nêu bật những đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Bốn là, tuyên truyền về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2017 - 2022, tập trung tuyên truyền về kết quả nổi bật; những mô hình, cách làm sáng tạo, các gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, các khối đối tượng; kết quả và kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; các công trình, phần việc tiêu biểu của cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh thiếu nhi chào mừng Đại hội; tuyên truyền, thông tin về nội dung tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện, các hiến kế ý tưởng xây dựng Đoàn.

Năm là, tuyên truyền tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi và đông đảo Nhân dân với Đại hội, với thành quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Sáu là, tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội; các hoạt động, diễn biến của Đại hội; công tác chuẩn bị, tổ chức và không khí của Đại hội; các nội dung đã được thông qua tại Đại hội, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền; phản ánh kịp thời các phát biểu, thảo luận của đại biểu Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp, kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII; sự quan tâm của thanh niên, xã hội đến các nội dung Đại hội.

 Bảy là, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc về tổ chức Đoàn và công tác cán bộ Đoàn, bảo vệ hình ảnh cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trước, trong và sau Đại hội.

Cùng với các nội dung trên, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn cơ sở trực thuộc tập trung cho công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên xoay quanh việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ; đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc về tính chất, ý nghĩa của Đại hội Đoàn các cấp cả trên không gian mạng xã hội và không gian đời sống thực tế; Phối hợp Trung tâm văn hóa – Thông tin và Truyền thanh huyện thực hiện chuyên mục “Tuổi trẻ Chợ Lách hướng tới Đại hội Đoàn các cấp” phát định kì vào chiều chủ nhật và sáng thứ hai hàng tuần trên Đài truyền thanh huyện.

Mặt khác, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam huyện, Hội đồng Đội huyện và Đoàn cơ sở chú trọng tổ chức các công trình, phần việc chào mừng Đại hội tại cấp mình và Đại hội Đoàn cấp trên; thực hiện thiết kế và tuyên truyền bằng bano, áp phích, biểu bảng, băng rol, khẩu hiệu tại các khu dân cư và các điểm công cộng đảm bảo tính trực quan, sinh động và phù hợp; xây dựng chuyện mục “Tuổi trẻ Chợ Lách hướng tới Đại hội Đoàn các cấp” trên trang Fanpage và kênh Youtube Tuổi trẻ Chợ Lách, đồng thời, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng chuyện mục “Hướng tới Đại hội” trên các trang hoạt động của các đơn vị cập nhật liên tục, kịp thời các hoạt động của tuổi trẻ huyện nhà hướng tới chào mừng Đại hội.

Chú trọng công tác tuyên truyền Đại hội nhằm tuyên truyền tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và toàn xã hội về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội; khẳng định được vai trò của Đoàn, sự đóng góp của thế hệ trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ cho Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; thu hút được sự quan tâm, đồng thuận của xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí thi đua sôi nổi, động viên tuổi trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh. Tin tưởng rằng với khí thế sôi nổi và với tâm thế sẵn sàng, Đại hội Đoàn các cấp trên địa bàn huyện Chợ Lách sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, Tuổi trẻ Chợ Lách sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Huỳnh Ly - Huyện đoàn Chợ Lách