Giồng Trôm: Anh Phạm Hoài Thương - Một bí thư Chi đoàn ấp nhiệt tình và trách nhiệm

Giữ nhiệm vụ Bí thư chí đoàn ấp Rẫy, xã Hưng Lễ từ năm 2014, trong những năm qua, anh Phạm Hoài Thương luôn nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, gương mẫu trong công tác. Cùng với sự nhiệt tình, trách nhiệm và hết lòng với công tác Đoàn, anh Thương là một tấm gương tiêu biểu được đoàn viên, thanh niên và nhân dânđịa phương tin yêu. 

Từ sự hoạt động tích cực của bản thân, anh Hoài Thương đã đưa công tác Đoàn, Hội ấp Rầy ngày một phát triển ngày càng vững mạnh. Với vai trò Bí thư chi đoàn ấp, anh chủ động tìm ra nhiều mô hình hay, cách làm mới phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương từ đó vận động tập hợp thanh niên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương. Chi đoàn ấp Rẫy có 20 đoàn viên. Nhằm vận động, giáo dục đoàn viên nâng cao vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc củng cố tổ chức Đoàn - Hội,anh Thương chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn những nội dung như: giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi Mới “Yêu nước - bản lĩnh - tình nguyên - hiếu thảo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 trong đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động phong trào thi đua của địa phương. Tuyên truyền thực hiện Đề án 3333 của Tỉnh ủy, nói rõ để đoàn viên thông suốt phần việc của mình tham gia trong thực hiện Đề án.  Với vai trò là bí thư chi đoàn ấp, anh Thương luôn coi việc mở rộng và xây dựng tổ chức Đoàn, hội là việc làm thường xuyên và quan trọng. Trong năm 2018 đã kết nạp 5 đoàn viên mới.Hằng năm, tổ chức hội nghị chi đoàn theo hướng dẫn của xã đoàn để bầu lại chức danh ban chấp hành chi đoàn theo đúng quy định. Chi đoàn duy trì tốt chế độ sinh hoạt lệ kì hàng tháng.Vận động thanh niên còn lại ở địa phương tham gia sinh hoạt đoàn, duy trì từ 12 - 15 đoàn viên tham gia sinh hoạt hàng tháng.Bên cạnh đó, phối hợp vận động tuyển gọi thanh niên lên đường làm nghĩa vụ xây dựng quân đội, hàng năm đều giao quân về xã đạt chỉ tiêu.

 

Anh Phạm Hoài Thương (đứng) trong một buổi sinh hoạt chi đoàn ấp

Bên cạnh đó chi đoàn tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên về vai trò lãnh đạo của Đảng, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Ngoài ra, trong năm 2018 đã giới thiệu Phó Bí thư chi đoàn ấp tham gia ứng cử và trúng cử Trưởng ấp.

Trong tham gia xây dựng nông thôn mới, chi đoàn đăng ký tuyến đường sáng , xanh , sạch, đẹp dài 8.000 mét. Bên cạnh đó vận động đoàn viên thanh niên là những người con quê hương đóng góp bơm cát mở rộng mặt bằng đường dẫn vào cầu Bia Sài Gòn trên 20 triệu đồng. Vận động đoàn viên cùng gia đình thực hiện tiêu chí 17.6 về xây dựng hố xí tự hoại. Để góp phần cùng địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi đoàn vận động đoàn viên Tổ chức sân chơi cho các em học sinh và tặng quà nhân dịp trung thu tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo trên địa bàn tổng giá trị trên 30 triệu đồng.

Chi đoàn tập hợp, đoàn kết những thanh niên nghèo tham gia các mô hình kinh tế như nuôi dê vỗ béo, nuôi dê sinh sản, nuôi vịt,.. Qua đó thu hút 24 thanh niên, hội viên tham gia. Nguồn vốn trao cho thanh niên khởi nghiệp tính đến nay gần 300 triệu đồng.Thanh niên nhận vốn với tinh thần khởi nghiệp thoát nghèo đã tự vươn lên làm chủ kinh tế.Một số thanh niên nhân rộng mô hình giúp đỡ cho thanh niên khác cùng tham gia khởi nghiệp. Vận động đoàn viên góp vốn cho mượn xoay vòng, mỗi đoàn viên mượn 1,5 triệu đồng xoay vòng 3 tháng trả. Duy trì hoạt động tổ vay vốn Ngân hàng chính sách với nguồn vốn 340 triệu đồng.

Bên cạnh đó chi đoàn nhận cảm hóa 3 thanh niên chậm tiến, hàng tháng mời những thanh niên này thanh gia sinh hoạt chi đoàn, tạo được sân chơi lành mạnh cho thanh niên, đồng thời vận động  tham gia vào các phong trào do địa phương phát động. từ đó dần cảm hóa những thanh niên này, hiện tại đã có 2 thanh niên có việc làm ổn định.

Anh Phạm Hoài Thương chia sẻ: Với vai trò là Bí thư chi đoàn ấp Rẫy xã Hưng Lễ bản thân luôn cố gắng làm tốt vai trò chức trách nhiệm vụ được phân công. Quan tâm thực hiện công tác tham mưu với xã đoàn, chi ủy, chi bộ ấp để tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên khi thực hiện nhiệm vụ.Làm tốt công tác phối hợp với các đoàn thể ấp trong thực hiện nhiệm vụ của đoàn. Bên cạnh đó, bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện phẩm chất đạo đức “Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm qua chi đoàn ấp Rẫy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là niềm khíc lệ và động lực để tôi luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ những nổ lực của anh Phạm Hoài Thương nói riêng và chi đoàn ấp Rẫy nói chung, trong 3 năm liền từ năm 2016-2018 chi đoàn  được công nhận là Chi đoàn vững mạnh xuất sắc. Riêng năm 2017, được công nhận chi đoàn kiểu mẫu cấp huyện,  được ủy ban nhân dân xã Hưng Lễ tặng  giấy khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 năm liền từ 2015-2018. Năm 2018 vừa qua anh được tặng giấy khen là cán bộ đoàn tiêu biểu năm 2018 và được đề nghị công nhận Bí thư chi đoàn tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2019.

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi công tác của anh Phạm Hoài Thương, cùng với sự đoàn kết của đoàn viên, thanh niên trong ấp sẽ là điều kiện vững chắc để công tác Đoàn, Hội ấp Rẫy ngày càng phát triển vững mạnh. 

 

Huyện đoàn Giồng Trôm