Khai mạc lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội cơ sở tỉnh Bến Tre năm 2019

    Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 và căn cứ chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội, từ ngày 01 – 04/10/2019  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội cơ sở tỉnh Bến Tre năm 2019..

        Lớp tập huấn các học viên được hướng dẫn, tập huấn các nội dung, kỹ năng như: vai trò của Đoàn thanh niên trong việc thực hiện chương trình số 10-CTr/TU về “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre”, công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên và định hướng công tác tuyên truyền trên mạng xã hội; đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo hiện nay, nâng cao kiến thức về Hội nhập quốc tế; Nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn ở cấp cơ sở; Công tác tổ chức xây dựng Đoàn cấp cơ sở; Công tác tổ chức đại hội, hội nghị của Đoàn; Nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên của Đoàn cơ sở; kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, cách tổ chức trò chơi lớn và sinh hoạt lửa trại, kỹ năng đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức các trò chơi tập thể,…

  Quang cảnh Lớp tập huấn

     Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Hà Quốc Cường – Bí thư Tỉnh đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ sở Đoàn trong thời gian qua; đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ Đoàn nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế lớp tập huấn; tích cực học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm để tiếp thu kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị mình.

Đồng chí Hà Quốc Cường - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Lớp tập huấn

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn