Mỏ Cày Bắc tổ chức Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2019

Nhằm tạo điều kiện cho đảng viên trẻ, đoàn viên Đoàn ngành huyện tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 bằng các nội dung, công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả. Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Mỏ Cày Bắc tổ chức Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2019 tại xã Phú Mỹ.

Ngân hàng nông nghiệp tặng 300 tập cho BTV Xã đoàn

Nội dung chiến dịch gồm các hoạt động như: tổ chức thăm và tặng 02 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh trên địa bàn xã, tặng 300 quyển tập cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, tổ chức sân chơi cho hơn 100 em thiếu nhi, tổ chức bóng và lưới cho Ban Thường vụ Xã đoàn, giao lưu bóng chuyền hơi nữ giữa cán bộ, đoàn viên Đoàn ngành huyện với đoàn viên thanh niên tại địa phương, tổng kinh phí 4.000.000 đồng.

Hoạt động diễn ra thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và tạo sự gắn kết, chia sẻ giữa cán bộ, đoàn viên ngành huyện với đoàn viên thanh niên nông thôn và người dân./.

Nguyễn Phượng - Huyện đoàn