Mỏ Cày Bắc: Tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp huyện năm 2019

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào Tin học trẻ trên địa bàn huyện, khuyến khích thanh thiếu niên học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin, đồng thời phát hiện các tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

 

Các học sinh làm bài trắc nghiệm.

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Phòng giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp huyện năm 2019 tại trường THCS Nguyễn Văn Tư có 36 em tham gia Hội thi cấp huyện với các phần thi: trắc nghiệm về kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, tư duy suy luận logic và  thực hành ứng dụng gồm sử dụng ngôn ngữ lập trình Logo để vẽ các hình mẫu, giải các bài toán cơ bản, sử dụng ngôn ngữ lập trình Scrath, MS Powerpoint,...

Kết quả, Ban Tổ chức chấm thi và trao 01 giải I, 01 giải II, 02 giải III và  02 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt điểm cao trong Hội thi.

Hội thi diễn ra tạo sân chơi kiến thức Tin học lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh. Qua đó tuyển chọn những em đạt kết quả xuất sắc tham gia Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh vào ngày 22/5/2019.

Nguyễn Phượng - Huyện đoàn