Mỏ Cày Bắc: Ngày hội thanh niên với truyền thống văn hóa

Nhằm tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống cho thanh thiếu nhi, đề ra các giải pháp xây dựng văn hóa thanh niên Bến Tre gắn với việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện”. Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Ngày hội thanh niên Mỏ Cày Bắc với truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre lần thứ III năm 2019.

Trao giải cho các đội thi

Qua đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Diễn đàn thanh niên xoay quanh về giải pháp xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới, tổ chức thi tìm hiểu kiến thức truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre, cuộc đời, tác phẩm văn học của Nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, tìm hiểu giá trị hình mẫu người thanh niên Đồng Khởi mới. Tổ chức cho 05 đội tham gia đan thắc các con vật, vật dụng từ dừa. Kết quả, Ban Tổ chức trao 01 giải I, 01 giải II, 01 giải III và 02 giải Khuyến khích cho các đội tham gia.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thiếu nhi về Ngày Truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre 01/7; kỷ niệm 197 năm và sinh và 131 năm ngày mất của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu./.

Huyện Đoàn Mỏ Cày Bắc