Mỏ Cày Bắc: Triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019

Ngày 24/5/2019, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 và kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện.

Đồng chí Nguyễn Trung Nghiệp – HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Dương Thị Diễm Sương - HUV - Bí thư Huyện đoàn; các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện; Các đồng chí trong Ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện năm 2019; Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn; các đồng chí Ban Thường vụ Đoàn cơ sở, trực thuộc và Ủy ban Hội cơ sở tham dự hội nghị. 

Đồng chí Dương Thị Diễm Sương - Bí thư Huyện đoàn gợi ý thảo luận

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 với chủ đề "Tình nguyện vì cộng đồng – Sáng tạo, bức phá trên các mặt trận", Chiến dịch diễn ra từ ngày 03/6/2019 đến 10/8/2019 với 05 hoạt động chín gồm: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, chiến dịch tình nguyện “Niềm tin xanh”, chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”. Chiến dịch cũng đề ra 17 chỉ tiêu như: vận động, sữa chửa nhà, thực hiện công trình thah niên, thực hiện ngày chủ nhật xanh, xây dựng đường giao thông nông thôn,…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đoàn cơ sở phối hợp UBND các xã nhanh chóng triển khai Kế hoạch thực hiện, tùy vào điều kiện thực tế xác định các công trình phần việc phù hợp đảm bảo các chỉ tiêu đề ra trong Chiến dịch./.

Nguyễn Phượng - Huyện đoàn Mỏ Cày Bắc