Mỏ Cày Nam: Hiến máu tình nguyện năm 2019 với chủ đề “Hiến máu nhân đạo – Vì cuộc sống con người”

Sáng ngày 18/6/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Mỏ Cày Nam phối hợp với Hội chữ Thập đỏ huyện và Trung tâm huyết học truyền máu Cần Thơ, tổ chức Hiến máu tình nguyện năm 2019 với chủ đề “Hiến máu nhân đạo – Vì cuộc sống con người”.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu

Kết quả đã vận động rộng khắp và nhận được hưởng ứng 106 đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện đăng ký tham gia, trong số đó có 65 đơn vị máu. Hiến máu tình nguyện là hành động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, thanh niên và nhân dân huyện Mỏ Cày Nam Mỏ Cày Nam nói chung và tuổi trẻ toàn huyện nói riêng.

Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống tương thân tương ái cho thế hệ trẻ trong phong trào hiến máu nhân đạo, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.

Huyện đoàn Mỏ Cày Nam